Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Terms and conditions of sale ("Sales Terms")

FIRMAST GLOBAL-E NL OSTETUD TOODETE MÜÜGITINGIMUSED (EDASPIDI: MÜÜGITINGIMUSED)

Jõustunud alates 28.05.2019

 

Käesolevad müügitingimused sätestavad tingimused müügiks iga üksikisiku (kes tegutseb eesmärkidel, mis on täielikult väljaspool selle isiku kaubandus-, äri-, käsitöö- või kutsetegevust), kes soovib osta SUUNTO tooteid (edaspidi: tooted) veebilehelt www.suunto.com (edaspidi: veebipood) ja Global-e NL B.V., Taani firma, registreeritud numbri all 72541466, aadressiga Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam, Holland (edaspidi: Global-e), kes tegutseb müüjana, vahel.

Need tingimused moodustavad siduva lepingu teie ja Global-e vahel. Käesolevad müügitingimused ei loo Suunto Oy või tema sidusettevõtete suhtes mingeid kohustusi teile, kui ei ole selgesõnaliselt öeldud teisiti.

 

 1. Käesolevate müügitingimuste kohta

Käesolevad müügitingimused (kaasa arvatud sektsioonis 11 viidatud Global-e privaatsuseeskirjad) rakenduvad ostudele veebipoes, kui Global-e tegutseb müüjana.

Neid müügitingimusi võib aeg-ajalt muuta. Selliste muudatuste jõustumiskuupäev märgitakse eespool. Kõik muudatused tingimustes rakenduvad tellimustele jõustumiskuupäeval või pärast seda.

TOOTE (TOODETE) TELLIMUSE ESITAMISEGA NÕUSTUTE OLEMA SEOTUD JA NÕUSTUMA KÄESOLEVATE MÜÜGITINGIMUSTEGA.

 1. Tellimuse esitamine

Global-e on sõlminud lepingu Suuntoga, et teha Suunto tooted teile kättesaadavaks, ostes ja tarnides neid läbi Global-e. See võimaldab teil osta tooteid firmast Global-e oma kohalikus valuutas ja hinnaga, mis sisaldab kõiki kohaldatavaid müügimakse (nt käibemaks), pluss rahvusvahelisi tarnekulusid ja tasusid (edaspidi: kättetoimetamiskulud) ning, kui see on ettemaksuna võimalik, imporditollimakse, tariife ja samalaadseid tasusid (edaspidi:impordimaksud), mida kohaletoimetamise sihtriik kehtestada võib. See tuvastatakse kassas (või sarnases kohas) (edaspidi: kassa), kas impordimaksud on teie eest eelnevalt tasutud. Kui kassas ei ole märgitud teisiti, tasutakse impordimaksud teie eest eelnevalt.

Teid informeeritakse, et firmast Global-e ostetud toodete omadused, samuti hind, tarnekulud ja (kui see on ettemaksuna võimalik) impordimaksud, kuvab Global-e teile kassas, mida haldab Global-e teie sirvitud Suunto veebipoes. Kontrollige kindlasti oma kassa lehte, et saaksite tuvastada ja parandada vead lähteandmetes.

Esitades tellimuse kassa kaudu (edaspidi:tellimus) kinnitate, et müüja on Global-e, mitte Suunto, ning et teie tellimuse ja makseteabe edukal kontrollimisel Global-e poolt ostab Global-e Suunto tooteid ja müüb need teile vastavalt käesolevatele müügitingimustele edasi.

Toodete sirvimine toimub veebipoes. Saate esitada tellimuse valitud toodetele, kasutades kassa tellimisprotsessi. See hõlmab toodete valimist, paigutamist saidil olevasse ostukorvi ja tellimuse edastamist, klõpsates nupul „MAKSA JA ESITA TELLIMUS” (või sarnane nupp) kassa kaudu. See protsess võimaldab teil kontrollida ja parandada vigu enne tellimuse tegemist, kasutades nuppu „tagasi”.

Pange tähele, et tellimusi võivad esitada ainult mittekaubanduslikud isikud. Seetõttu ei võta me vastu tellimusi, mille on esitanud ettevõtted, ühendused, sõltumatud töövõtjad või mis tahes muu juriidiline isik.

Toote (toodete) ostmiseks:

 • esitage oma nimi ja aadress, telefoninumber, e-posti aadress, makseandmed ja muu nõutav informatsioon;
 • peate olema vähemalt 18-aastane (või mis tahes vanus, mis on teie elukohajärgse kohaliku õiguse kohaselt seaduslikult nõutav, et end seaduslikult käesolevate müügitingimustega siduda).

Juhul, kui olete loonud isikliku kasutajatunnuse ja parooliga konto, hoidke alati parool kaitstud ja ärge avaldage seda kellelegi teisele, kuna olete isiklikult vastutav iga ostu eest, mis on tehtud teie kasutajatunnuse ja parooliga.

 1. Tellimuse töötlemine ja lepingu sõlmimine

Kui olete tellimuse esitanud, kinnitab Global-e koheselt teie tellimuse, saates teile e-kirja, mis sisaldab teie tellimuse asjakohaseid üksikasju. Pange tähele, et see ei tähenda Global-e nõustumist teie tellimusega toodete ostmiseks - see on ainult meie kinnitus, et oleme teie tellimuse kätte saanud. Global-e ei aktsepteeri teie tellimust (ega võta seetõttu endale kohustust teile tooteid pakkuda) ning toodete müügileping ei jõustu, kuni Global-e ei ole nõustunud teie tellimusega ja teavitanud teid e-posti teel, et tooted on teile välja saadetud (edaspidi:tellimuse kinnitus). Tellimuse kinnituse e-kiri on teie ostutõend: palun salvestage see, sest meie ei arhiiveeri teie lepingut.

Kui kassas valitud maksemeetod toetab autoriseerimismehhanismi (nt enamik krediit- või deebetkaarte), siis tellimuse esitamisel autoriseerib Global-e ainult kohaldatavad summad ja teilt võetakse tasu alles pärast seda, kui tooted on teile välja saadetud. Pange tähele, et Global-e maksustab kogu tellimuse summa isegi siis, kui tellimus saadetakse mitmes osas.

Global-e teeb kõik selleks, et töödelda ja täita kõiki tellimusi nii kiiresti kui võimalik. Global-e võib siiski teid teavitades keelduda tellimuse vastuvõtmisest, kui: (a) tooted ei ole kättesaadavad (sellisel juhul, kui makse on töödeldud, maksab Global-e teile tagasi vastavalt müügitingimustele); või (b) Global-e ei suuda teie esitatud makseandmeid kinnitada.

Global-e võib, kui ta kahtlustab, et kellegi identiteeti, aadressi, e-posti aadressi ja/või makseandmeid kasutatakse ebaausal teel või volitamata viisil, nõuda enne mis tahes tellimuse vastuvõtmist täiendavaid kontrollimisi või teavet. Global-e võib otsustada mitte aktsepteerida tellimusi omal äranägemisel, eriti ebatavaliste tellimuste puhul, mille puhul kahtlustatakse, et neid ei esitatud heas usus, või tellimusi, mida ei ole esitanud üksikisikud. Global-e ei ole kohustatud esitama tellimuse vastuvõtmisest keeldumise põhjust, kuigi ta võib seda teha oma äranägemisel.

Global-e‘l on seadusele vastavalt kohustus tarnida lepingule vastavaid tooteid. Peale selle ei mõjuta miski käesolevates müügitingimustes teie seaduslikke õigusi seoses toodetega, mis ei vasta lepingule, olgu need siis vigastatud, kirjeldusele mittevastavad või muu.

 1. Hinnad, tarne- ja käitlemiskulud, maksud ja impordimaksud

Toote eest makstav hind on hind, mis kehtis tellimuse esitamisel kassas ja mis tuuakse välja tellimuse kinnituskirjas. Toote hind võib olla teie kohalikus valuutas määratud või arvutatud vastavalt veebipoes näidatud baasvaluuta vahetuskursile ja ostuprotsessi ajal valitud valuutale ning see kuvatakse tellimuses. Vahetuskursse võib regulaarselt määrata ja uuendada ning te tunnistate, et sellised uuendused võivad mõjutada toote lõplikku hinnakujundust. Teilt võetakse tasu vastavalt kehtivale vahetuskursile ajal, mil te oma tellimuse tegelikult teete.

Me võime hindu ilma teavitamiseta igal ajal muuta. Hinnatõusud kohalduvad ainult tellimustele, mis on tehtud pärast selliseid muudatusi.

Toote (toodete) hinnad sisaldavad käibemaksu või teisi kohalduvaid makse, kuid ei sisalda tarne- ja käitlemiskulusid ega impordimakse.

Eraldi tasud saatmise, käitlemise, impordimaksude ja nendega seotud käibemaksu või muude maksude eest kuvatakse kassas ja igal juhul ka tellimuse kinnituskirjas.

Kui kassas ei ole märgitud teisiti, tasutakse impordimaksud teie eest eelnevalt. Kui impordimakse teie eest eelnevalt ei tasuta, kuvatakse see kassas ja tellimiskinnituse e-kirjas. Sellistel juhtudel (a) informeeritakse teid, et teie tellimuse ettemaksu valiku all kuvatavad impordimaksud ei pruugi kajastada tegelikke teie poolt makstaolevaid impordimakse vastavalt teie kohaletoimetamise sihtkohariigi asjakohasele asutusele, mis võib olla sellisest hinnaarvestusest suurem või väiksem; ja (b) olete täielikult vastutav kõigi kohaldatavate impordimaksude tasumise eest otse asjakohasele asutusele (ning nende tagasinõudmisel toote (toodete) tühistamisel või tagastamise korral vastavalt teie riigi seadustele) vastavalt teie kohaletoimetamise sihtkohariigi asjakohasele asutusele ning Global-e-l ei lasu ühtegi vastutust ega kohustust seoses eespool nimetatuga.

Kui olete Venemaa elanik, siis ei ole teil võimalust kohaliku seadusandluse tõttu impordimakse eelnevalt maksta.

Global-e võib sõlmida lepingu teie riigi kohaliku litsentseeritud tollimaakleriga. Käesolevate müügitingimustega nõustumine on volitus vastavale tollimaaklerile tegutseda teie esindajana, et: (a) teha tehinguid vastava kohaliku asutusega, (b) täita teie nimel seotud dokumente seoses toote (toodete) importimisega teie tellimuses, (c) hõlbustada kohaldatavate impordimaksude maksmist; ja (d) vajaduse korral tagastada toode (tooted) Global-e-le (vastavalt müügitingimustele). Sellest olenemata kinnitate, et toote (toodete) tagastamise korral kooskõlas allpool toodud tagastamispoliitikaga olete teie (mitte Global-e või keegi tema nimel) vastutav impordimaksude tagastamise eest kohaldatavast maksust võimaluse piires, ja Global-e-l ei ole vastutust ega kohustust seoses sellise nõudega.

Teid informeeritakse, et firmast Global-e ostetud toodete omadused, samuti hind, tarnekulud ja (kui see on ettemaksuna võimalik) impordimaksud, kuvab Global-e teile kassas, mida haldab Global-e teie sirvitud Suunto veebipoes. Kontrollige kindlasti oma kassa lehte, et saaksite tuvastada ja parandada vead lähteandmetes.

 1. Kohaletoimetamine ja registreeritud importija

Mitte kõiki tooteid ei saa tarnida kõikjale (toodete või sihtriigi piirangute tõttu), kuid kassa ei luba teil tellimust esitada, kui kaupa ei saa teie määratud aadressile toimetada.

Me ei saa tarnida:

postkontorisse postkasti aadressidele,

meretaguste sõjaüksuste aadressidele,

hotellidesse ja hostelitesse, ja

vanglatesse.

Global-e annab teile tellitud toodete omandiõiguse üle hetkest, mil see saadab teile tooted (eeldusel, et olete täielikult tasunud toodete hinna, kättetoimetamistasud ja kõik muud antud müügitingimuste alusel makstavad tasud). Toodete kahjustumise või kaotsimineku oht läheb üle teile või teie poolt tuvastatud isikule toodete hoidmiseks või enda valdusse võtmiseks teie nimel.

Teid peetakse toote (toodete) registreeritud importijaks ja meie vaid hõlbustame teie esindajana importimist teie nimel. Seepärast peate järgima kõiki selle riigi seadusi, eeskirju, sertifikaate ja reegleid, kuhu te toote(id) impordite. Te nõustute, et te ei ekspordi ega müü edasi ühtegi tellitud toodet (tooteid).

Te kinnitate ja nõustute, et Global-e või keegi meie kolmanda osapoole täitmisteenuste osutajatest, kes tegutsevad meie nimel (igaüks neist edaspidi: täitmise pakkuja), võivad teie tellimuse kättetoimetamist ja täitmist käsitleda, ning et Global-e-l on ainuvalikuõigus seoses täitmise pakkujaga, keda meie soovime kasutada.

Tellimuse kinnituses kinnitatakse ka tarneaeg ja valitud tarneviis. Kohaletoimetamine on lõpule viidud, kui me toimetame kätte teie poolt tellimusel määratud aadressile (mis võib tellimuse kohaselt sisaldada sihtriiki sisenemise sadamat, kui impordimaksud ei ole eelnevalt tasutud).

Teie tellimuse erinevad osad võidakse kätte toimetada erinevatel kuupäevadel. Kui ei ole sätestatud ja kui kehtivatest seadustest ei tulene teisiti, on veebipoes esitatud ja/või tellimisprotsessi käigus esitatud tarnekuupäevad ainult hinnangulised. Teie tellimus täidetakse tellimuse kinnituses märgitud tarnekuupäevaks või kui tarnekuupäeva ei ole määratud, siis 30 päeva jooksul pärast tellimuse kinnituse kuupäeva, kui te ei nõustu hilisema kuupäevaga või on erandlikud asjaolud. Teie tarneaadress ja valitud tarneviis mõjutavad tarneaegu. Me ei saa täpset tarnekuupäeva ja -aega määrata. Me ei vastuta hilinenud kohaletoimetamise või ebaõnnestumise eest, kui viivitus või ebaõnnestumine ei ole tingitud meie süüst ega meie kontost seaduse või üldtunnustatud põhimõtete kohaselt.

Ei Suunto ega Global-e ei vastuta kahjumi eest, mis tuleneb tarne hilinemisest, kuivõrd see on tingitud asjaoludest, mis ei ole nende mõistliku kontrolli all, ja kus kumbki ei saanud võtta viivituse lahendamiseks mõistlikke meetmeid. Näiteks pole tolliprotseduuride või muude asjaomaste asutuste tegevuse tõttu tekkinud viivitused üldiselt meie kontrolli all, ega ka viivitused, mis tulenevad otseselt teie tegevusest või tegevusetusest.

Personaliseeritud toote (toodete) tellimisel lisatakse sellise isikupärastatud toote (toodete) valmistamisaeg tarneajale ja see võib tarnimist edasi lükata.

Kui saate teate ebaõnnestunud kättetoimetamise katse kohta, siis on teie kohustus kasutada tarneettevõttega kontakteerumiseks esitatud andmeid, et korraldada uuesti tarnimine. Kui olete valinud kohaletoimetamisviisi, mis ei nõua allkirjastamist, ja keegi ei saa tooteid vastu võtta, jätame endale õiguse jätta need künnisele, koridori või vastuvõttu vastavalt kättesaadavusele. Juhul, kui te lükkate tarnimist põhjusetult edasi või viivitate kättesaamisega pärast seda, kui oleme teid teavitanud, et oleme proovinud tellitud toote(d) teile kätte toimetada, või kui olete meile andnud vale tarneaadressi, mille tulemuseks on ebaõnnestunud tarne, tagastatakse tarnitav pakk meile. Kui toode (tooted) ei ole pärast esimest kättetoimetamiskatset 7 tööpäeva jooksul kätte toimetatud ja tagastatakse meile, on meil õigus leping tühistada ja me tagastame teile raha artikli 9 sätete kohaselt.

Soovitame teil kohe pärast tarnimist teile kätte toimetatud pakend ja saadud toode (tooted) läbi vaadata ning kontrollida nende seisundit ning seda, kas tarnitud paki sisu on täielik. Kahjustunud või kadunud toote (toodete) korral kontakteeruge palun Suunto klienditeenindusega siin [https://service.global-e.com//?id=6848d0d9-5cc7-47e1-8442-bd7b09bc85bf].

 1. Toote (toodete) kättesaadavus

Me ei garanteeri mis tahes toote (toodete) kättesaadavust veebipoes.

Kui me ei ole teie tellimust vastu võtnud, jätame endale õiguse ilma vastutuse või varasema teatamiseta muuta, katkestada või lõpetada mis tahes toote (toodete) kättesaadavaks tegemine.

 1. Kokkusobivus, tooteinfo

Tellimuse esitamisel veenduge palun, et teie ostetud toode (tooted) ühilduvad ettenähtud kasutusega. Ühilduvuse kontrollimisel kasutage veebipoodi kui viimast lähtepunkti. Kui veebipoe sisu ja mis tahes muu veebisaidi (või muu teabeallika) vahel on erinevusi, peetakse veebipoes ostu hetkel näidatud toote (toodete) ühilduvust tähtsaimaks.

Teid informeeritakse, et tegelike toodete ja selle vahel, kuidas need vastaval veebisaidil kuvatakse, võib esineda väiksemaid erinevusi, näiteks seoses välimuse / värvi / tekstuuri / viimistlusega. Toodete märgistamine või pakendamine võib erineda nendest piltidest, mida te näete saidil.

 1. Maksmine

Te võite tasuda kassas määratud makseviisidega. Makseid saab sooritada krediitkaardiga, mis on tuvastatud kassas, Paypalis või muudes makseviisides (sõltuvalt teie geograafilisest asukohast). Makse sooritamise ajal sisaldub Global-e kuvatavas kirjeldajas, mis on tähistatud kui „Global-e” ning näeb sisuliselt välja selline: **Global-e//Suunto**.

Te kinnitate ja nõustute, et: (i) meie, või üks meie kolmanda osapoole maksetöötleja (edaspidi: maksetöötleja) võtab teilt tasu teie poolt tellimuses valitud makseviisi kaudu ja muud müügitingimuste alusel makstavad summad, mis võivad olla seotud tellimuse täitmisega; (ii) annate enda kohta kehtivat ja ajakohast informatsiooni; (iii) me tohime kasutada meie käsutuses olevate tehingute töötlemiseks maksetöötlejate tööriistu, tarkvara või teenuseid; ja (iv) teilt võidakse võtta panga- või krediit- / deebetkaardi väljastajate lisatasusid (näiteks välistehingu tasu või piiriülene tasu) või teie panga või krediit- / deebetkaardi väljastaja kehtestatud lisamakseid ning need ei ole Global-e või Suunto tasud ning meil ei ole selle üle kontrolli ega võimalik seda ka kuidagi leevendada, sest see jääb ainult teie ja teie panga või krediit-/deebetkaardi väljastaja vaheliste suhete ja äritingimuste vahele ning meil (või Suuntol) pole ka mingit võimalust eelnevalt teada, kas teilt nõutakse lisatasu.

Sõltuvalt teie geograafilisest asukohast võib makse suunduda Global-e Australia Pty Ltd, Global-e partneri kaudu.

Kõik maksed peavad läbima turvakontrolli. Seetõttu võib Global-e teiega ühendust võtta, et kinnitada teie tellimuse andmed ja tellimuse üksikasjad, näiteks aadressitõestus, tarneaadressi märgitud isiku aadressitõestus jne.

Maksmine arvega Klarna kaudu: Koostöös Klarnaga ja ainult teatud jurisdiktsioonides võidakse teile pakkuda võimalust osta kaupu, kasutades Klarna makseviisi. Tingimused, mis kehtivad arvega Klarna kaudu maksmise kohta on leitavad siin, märkides, et saksa keel (mitte inglise keel) on selliste tingimuste reguleeriv ja siduv keel. Klarna arveldusmakse kasutamise õigus määratakse Klarna omal äranägemisel ning me ei võta endale vastutust Klarna kasutamise eest makseviisina. Kui otsustate osta oma kauba tasudes Klarna arvega, jagate oma isikuandmeid Klarnaga ja teie isikuandmete kasutamisel kehtivad Klarna privaatsuspoliitika tingimused. Global-e (või Suunto) ei vastuta teie isikuandmete kasutamise eest.

 1. Tagastamine ja tagasimaksed

Pange tähele, et Global-e töötleb ainult Global-e kaudu ostetud toote (toodete) tagastusi ja tagasimakseid.

Tühistamisõigus:

Kui olete Euroopa Liidu liikmesriigi või Islandi, Liechtensteini või Norra (edaspidi: EMP) tarbija ja elanik ning kui olete ostnud toote(d) oma isiklikuks tarbeks ja soovite kasutada oma õigust leping üles öelda ja toode (tooted) tagastada, võite seda teha tühistamisperioodi jooksul, mis lõpeb 14 päeva möödumisel tarnimispäevast. Seda õigust ei mõjuta ükski käesolevate müügitingimuste tagastamispoliitika.

Kui olete tarbija ja elanik väljaspoolt Euroopa Liidu liikmesriike, Islandit, Liechtensteini või Norrat (EMP) ning kui olete ostnud toote(d) oma isiklikuks tarbeks ja soovite kasutada oma õigust leping üles öelda ja toode (tooted) tagastada, võite seda teha tühistamisperioodi jooksul, mis lõpeb 30 päeva möödumisel tarnimispäevast. Seda õigust ei mõjuta ükski käesolevate müügitingimuste tagastamispoliitika.

Tühistamisõiguse kasutamiseks peate teavitama Global-e-d oma otsusest tühistada tellimus selgesõnalise avaldusega, kasutades seda portaali siin. Tühistamistähtaja täitmiseks piisab sellest, kui saadate teate, milles soovite kasutada oma tühistamisõigust tühistamaks tellimus enne tühistamisperioodi lõppemist. Võite kasutada selle dokumendi lõpus olevat näidis tühistamise vormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Te võite tagastada ainult toote(d), mille üle olete mõistlikult hoolitsenud ja mida te pole kasutanud viisil, mis ületab toote (toodete) iseloomu, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks vajalikku. Te vastutate toote (toodete) väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb teie toote (toodete) käitlemisest, välja arvatud see, mis on vajalik ostetud toote (toodete) laadi, omaduste ja nõuetekohase toimimise kindlakstegemiseks.

PALUN PANGE TÄHELE, ET TE EI SAA KASUTADA KÄESOLEVAT TÜHISTAMISÕIGUST KOHALDATUD TOODETE PUHUL, MIS ON TOODETUD VASTAVALT TEIE SPETSIFIKATSIOONIDELE.

Kui Global-e on teie online-avalduse lepingu lõpetamiseks kätte saanud, saadab see teile kinnituskirja.

Kui olete Euroopa Liidu liikmesriigi või Islandi, Liechtensteini või Norra (EMP) elanik, peate seejärel tagastama toote(d) ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates kuupäevast, millal te olete teatanud oma otsusest lepingust taganeda. Te kannate toote (toodete) tagastamise otsesed kulud.

Kui teie elukohariik asub väljaspool Euroopa Liitu, Islandit, Liechtensteini ja Norrat (EMP), peate seejärel tagastama toote(d) ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 30 päeva jooksul alates kuupäevast, millal te olete teatanud oma otsusest lepingust taganeda. Te kannate toote (toodete) tagastamise otsesed kulud.

Tagastamismenetlus:

Te peate toote tagastama oma originaalpakendis. Te peate lisama kõik lisatarvikud, kasutusjuhendid ja kõik tasuta kingitused, mis pakendiga kaasas olid. Kui toode on ostetud mitme tootekomplekti osana, tuleb kõik sellesse komplekti kuuluvad tooted tagasi saata. Palun käsitlege toodet (tooteid) mõistliku ettevaatusega ja tagastage need samas seisundis nagu need teile tarniti. Palun pakkige toode (tooted) kindlalt ja veenduge, et tellimuse number on saadetise välisküljel selgelt nähtav. Kiire ja turvalise tagastamise tagamiseks soovitame teil järgida antud tagastamisjuhiseid.

Tagastame toote (toodete) eest makstud hinna ja esialgse tarnekulu 2 päeva jooksul pärast tagastatud toodete kättesaamist meie laos. Juhul, kui valisite kiirpostiteenuse, hüvitatakse ainult esialgsed standardsed tarnekulud. Tagastatav summa kinnitatakse e-kirja teel. Maksmine toimub sama maksevahendiga, mida kasutasite esialgse tehingu puhul.

Kui tagastate toote(d), 1) mida teil ei ole õigust tagastada, 2) mida olete kahjustanud või kasutanud viisil, mis ületab toote (toodete) iseloomu, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks vajaliku, 3) kus on toode (tooted) puudu või 4) olete muul viisil jätnud toote (toodete) hooldamise ja tagastamise korral mõistliku ettevaatuse, jätame endale õiguse tagastamisest ja tagasimaksmisest keeldumiseks või tagastatavate maksete vähendamiseks toote (toodete) väärtuse vähenemise eest vastavalt kehtivatele seadustele.

Muud tagastamisjuhtumid: Kui teie poolt vastu võetud tooted ei vasta tellitud toodetele või kui teie saadetis on puudulik või transportimisel kahjustatud, võtke abi saamiseks viivitamata ühendust Suunto klienditeenindusega.

 1. Garantiid ja seadusjärgsed õigused

Suunto pakub oma toodetele rahvusvahelist piiratud garantiid vastavalt Suunto garantiitingimustele. Täpsem info on saadaval Suunto garantiipoliitikas toote (toodete) kohta, mis on toodud veebilehel https://www.suunto.com/en-gb/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/.

Kui arvate, et teil on õigus garantiiteenustele, võtke ühendust Suunto klienditeenindusega või oma volitatud Suunto edasimüüjaga.

Tarbijana on teil seaduslikud õigused seoses toodetega, mis on defektsed või ei vasta kirjeldusele. Global-e-l ja Suuntol on seadusega pandud kohustus tarnida lepingule vastavaid tooteid. Miski müügitingimustes ei mõjuta neid seaduslikke õigusi.

 1. Isikuandmed

Global-e kogub ja töötleb teie isiklikke andmeid toodete müüjana. Global-e on teie isikuandmete andmetöötleja, mida Global-e kogub ja töötleb Global-e enda nimel.

Global-e ja Suunto on teinud koostööd, et pakkuda neid tooteid teie riigis või piirkonnas. Ka Suunto kogub teie isikuandmeid, et teie poolt tellitud tooteid tarnida, et hõlbustada toote tagastamist ja pakkuda teile klienditeenindust. Suunto võib kasutada ka teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel vastavalt kehtivatele seadustele. Suunto on teie isikuandmete andmetöötleja, mida Suunto kogub Suunto enda nimel.

Global-e ega Suunto ei kontrolli teise isiku poolt teie isikuandmete töötlemist kahe eraldi andmetöötlejana. Võtke ühendust Global-e-ga küsimuste ja päringute osas oma isikuandmete töötlemise kohta Global-e poolt ja Suuntoga küsimuste ja päringute kohta, mis puudutavad teie isikuandmete töötlemist Suunto poolt.

Lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta Global-e ja Suunto poolt saate vastavast privaatsuseeskirjast. Global-e privaatsuseeskiri on kättesaadav siin ja Suunto privaatsuseeskiri on saadaval siin. Privaatsuseeskirjad ja nende müügitingimuste täiendavad sätted reguleerivad teie isikuandmete kasutamist ja küpsiste kasutamist. Toote (toodete) ostmine Veebipoes eeldab, et nõustute privaatsuseeskirjaga ja isikuandmete töötlemisega, nagu on kirjeldatud nimetatud privaatsuseeskirjades. Vastasel juhul ei ole võimalik teile tooteid müüa ja tarnida.

Global-e töötleb teie makset toodete eest. Global-e hoolitseb selle eest, et teie tellimuse ja makse üksikasjad oleksid kaitstud, kuid (olulise hooletuse puudumise tõttu) ei saa Suunto ega Global-e vastutada kahju eest, mida te võite kannatada, kui kolmas isik hangib volitamata juurdepääsu kõigile teie veebipoe juurdepääsuks või sellest tellimisel esitatud andmetele.

 1. Meie kohustused

Me täidame käesolevate müügitingimuste kohaseid kohustusi mõistliku hoole ja oskustega.

On teatud kohustusi, mida me ei saa kohaldatava õiguse alusel välistada. Eelkõige ei piira miski nendes müügitingimustes meie (või vajaduse korral Suunto) vastutust isikliku vigastuse või surma eest, mis on põhjustatud meie hooletusest või vastutusest pettuse eest. Nagu eespool punktis 10 märgitud, on teil tarbijana teatud õigused, kaasa arvatud seaduslikud õigused seoses defektse(te) tootega (toodetega). Miski nendes müügitingimustes ei mõjuta neid seaduslikke õigusi.

Me vastutame ainult nende kahjude eest, mis on meie müügitingimuste rikkumise loomulik ja ettenähtav tagajärg. Me ei vastuta, kui meid takistatakse või viivitatakse oma kohustuste täitmisega millegagi, mida teie (või teie nimel tegutsev isik) teeb või ei tee või sündmuste tõttu, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all.

Te peate võtma kasutusele kõik mõistlikud meetmed ja ettevaatusabinõud, et tagada tellitud toote (toodete) sobivus teie eesmärkidega. Te peate järgima kõiki nõuandeid, mida me teile tootega (toodetega) seoses anname (sealhulgas juhendid, kasutusjuhendid ja/või tootega (toodetega) kaasas olevad käsiraamatud). Meie ega Suunto ei võta endale vastutust toote (toodete) kahjustamise eest, mida oleme tarninud, kui teie nõuetest kinni ei pea.

Meie ega Suunto ei vastuta kahjude eest, mis on seotud teie äritegevusega, nagu kaotatud andmed, kaotatud kasum, kaotatud tulud või äritegevuse katkestused.

Me kasutame mõistlikke jõupingutusi, et kontrollida veebipoes kasutatava teabe õigsust, kuid ei saa kohaldatava õiguse kohaselt garanteerida, et kogu teave on alati täpne ja täielik. Näiteks on võimalik, et toote pildid ja pakend ei pruugi alati olla vastavuses tarnitud toodetega. Kui teil on sellega seoses küsimusi või muresid, võtke palun enne toote (toodete) tellimist meiega ühendust. Samuti võivad aeg-ajalt tekkida hinnakujunduse vead, mille puhul võime tühistada kõik meie poolt töödeldud või aktsepteeritud tellimused. Me parandame vead oma veebipoes nii kiiresti kui võimalik pärast nende teadvustamist.

PALUN PANGE TÄHELE, ET KÄESOLEVAD MÜÜGITINGIMUSED EI MÕJUTA (JA EI TOHI MÕJUTATAVAKS LUGEDA) TEIE SEADUSJÄRGSEID ÕIGUSI, MIDA EI SAA LEPINGUGA KATKESTADA EGA PIIRATA.

 1. Üldtingimused

Veebipoodi võib kasutada vaid seaduslikel eesmärkidel ja seaduslikel viisidel. Te nõustute järgima kõiki kohaldatavaid seadusi, põhikirju ja eeskirju, mis puudutavad veebipoodi ja mis tahes tehinguid veebipoes või selle kaudu.

Suunto ja Global-e ei garanteeri, et veebipood vastab teie nõuetele või on katkematu, õigeaegne või veatu, et defektid parandatakse või et veebisait või server, mis teeb selle kättesaadavaks, on vaba viirustest või vigadest või esindab veebipoe täielikku funktsionaalsust, täpsust ja/või usaldusväärsust. Suunto ja Global-e ei ole teie ees vastutavad veebipoodi üleslaaditud või edastatud sisu või materjali kadumise eest. Veebipoes kehtivad kasutustingimused, mis on kättesaadavad siin.

Kui mõni käesolevate müügitingimuste säte või sätted loetakse kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, rakendatakse seda sätet kohaldatava õigusega lubatud ulatuses ning ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ja täitmisele pööratavust ei mõjutata ega kahjustata mingil moel.

Seoses ostudega veebipoest suhtlevad Suunto ja Global-e elektrooniliselt, saates e-kirja või muul viisil elektrooniliselt postitades.

Suunto ja Global-e jätavad endale õiguse tutvuda, lugeda, säilitada ja avalikustada mis tahes teavet, mida me seoses tellimusega saame, ning teie kassa kasutamisega, kuna Suunto ja Global-e põhjendatult arvavad, et on vaja: (i) täita kõiki kohaldatavaid seadusi, õigusakte, kohtumenetlusi, või kohtukutseid, (ii) jõustada käesolevaid müügitingimusi, sealhulgas uurida nende võimalikke rikkumisi, (iii) tuvastada, ennetada või muul viisil käsitleda pettusi, turvalisus- või tehnilisi küsimusi, (iv) reageerida teie toetusetaotlustele või (v) kaitsta Suunto ja Global-e, meie kasutajate või üldsuse õigusi, vara või turvalisust.

 1. Klienditeenindus

Võite võtta ühendust Suunto klienditeenindusega, kui teil on küsimusi toodete kohta siin [https://service.global-e.com//?id=6848d0d9-5cc7-47e1-8442-bd7b09bc85bf] või toodete tagastuse kohta siin [https://web.global-e.com/returns/portal/mZ4J].

Kui teil on küsimusi või kaebusi Global-e, käesolevate müügitingimuste või kassa kohta, võtke meiega ühendust aadressil service@Global-e.com.

Kui sooritate oma ostu Austraaliast, võite meiega ühendust võtta aadressil global-eau@global-e.com.

 1. Reguleeriv õigus

Käesolevaid müügitingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Hollandi seadustele.

Viimati värskendatud: Mai 2019

 

 

TÜHISTAMISE VORMI NÄIDIS

 

Täitke ja tagastage see vorm ainult siis, kui soovite lepingu üles öelda:

 

 

 • Mina, [*] teatan käesolevaga, et ma [*] tühistan oma [*] ostulepingu järgmiste kaupade osas:

 

 • Tellitud/kätte saadud [*]:

 

 • Tarbija(te) nimi(ed):

 

 • Tarbija(te) aadress:

 

 • Tellimuse viitenumber:

 

 • Tarbija(te) allkiri [ainult juhul kui see vormedastatakse paberil]:

 

 • Selle tühistamisteate kuupäev:

 

 

[*] Kustutage vastavalt vajadusele

 

-----------------------------------------

ENGLISH BELOW

 

 

TERMS AND CONDITIONS OF SALE ("SALES TERMS") FOR PRODUCTS PURCHASED FROM GLOBAL-E NL

Effective as of 28.05.2019

 

These Sales Terms establish the conditions for the sales made between any individual (acting for purposes which are wholly outside that individual’s trade, business, craft or profession) wishing to make a purchase of SUUNTO products (“Products”) from www.suunto.com (the “Online Store”) and Global-e NL B.V., a Dutch company registered under number 72541466, having its registered office at Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam The Netherlands ("Global-e") operating as a seller.

These Terms and Conditions form a binding contract between you and Global-e. These Sales Terms do not create any responsibilities or liabilities for Suunto Oy or its affiliates in respect to you unless expressly stated otherwise.

 

 1. About These Sales Terms

These Sales Terms (including Global-e’s Privacy Policy referred to in Section 11 below) only apply to purchases made in the Online Store when Global-e operates as the seller .

These Sales Terms may be changed from time to time. The effective date of such change will be stated above. Any changes to the Terms and Conditions will apply to orders placed on or after the effective date. 

BY PLACING AN ORDER FOR PRODUCT(S) YOU AGREE TO BE BOUND BY AND ACCEPT THESE SALES TERMS.

 1. Placing an Order

Global-e has agreement with Suunto, to make Suunto’s Products available to you for purchase from, and delivered by, Global-e. This allows you to buy such Products from Global-e in your local currency and at a price that includes any applicable sales taxes (such as VAT), plus international delivery costs and fees (“Delivery Costs") and, if available for pre-payment, any import duties, tariffs and similar fees that may be imposed by the delivery destination country ("Import Charges"). It will be identified at the checkout (or similar) facility (“Checkout”) whether Import Charges will be pre-paid for you. Unless otherwise stated at the Checkout, the Import Charges will be pre-paid for you.

You are advised that the characteristics of the Products you are buying from Global-e, as well as the price, Delivery Costs and (if available for pre-payment) Import Charges, shall be those displayed to you by Global-e at the Checkout, operated by Global-e on Suunto’s Online Store you were browsing. Please make sure you review your Checkout page so that you can identify and correct any input errors.

By placing an order via the Checkout ("Order"), you acknowledge that the seller is Global-e and not Suunto, and that upon successful verification by Global-e of your Order and payment information, Global-e will buy the Products from Suunto and resell it to you in accordance with these Sales Terms.

Browsing for Products is done on the Online Store. You place the Order for selected Products by using the Checkout ordering process. This involves selecting the Products, placing it in the shopping cart / basket operated on the Site and transmitting the Order by clicking on the “PAY AND PLACE ORDER” button (or similar button) through the Checkout. This process permits you to check and amend any errors before making an Order by using the “back” button.

Please note that Orders can only be placed by non-trading individuals. Therefore, we will not accept Orders placed by companies, associations, independent contractors or any other kind of legal entity.

To be able to buy Product(s) you have to:

 • provide your name and address, phone number, email address, payment details and other required information;
 • be at least 18 years of age (or any age legally required under local law where you are resident to bind yourself legally to these Sales Terms).

In case you created an account with a personal user identification and password, keep your password protected at all times and do not disclose it to anyone else as you are personally responsible for each purchase made using your user identification and password.

 1. Order Processing and Contract conclusion

Once you have placed your Order, Global-e will promptly acknowledge your Order by sending you an email which will contain the relevant details of your Order. Please note, this does not constitute Global-e’s acceptance of your Order to buy the Products – it only constitutes our acknowledgement of your Order. Global-e does not accept your Order (and therefore make no commitment to provide you with the Products), and no contract for the sale of such Products shall come into effect, until Global-e specifically accept your Order and notify you by email that we it dispatched the Products to you ("Order Confirmation"). The Order Confirmation email is your proof of purchase, please store it as we will not archive your contract.

If the payment method you selected at Checkout supports an authorisation mechanism (e.g. most credit/debit cards), when you place your Order Global-e will only authorise the applicable amounts, and you will be charged only after the Products have been dispatched to you. Please note that Global-e charges the full Order amount even if the Order is dispatched in parts.

Global-e makes the appropriate efforts to process and fulfil any Order as quickly as possible. However, Global-e may, upon notice to you, decline to accept your Order if: (a) the Products are unavailable (in which case, if the payment was processed, Global-e will refund you in accordance with these Sales Terms); or (b) Global-e is unable to verify the payment information you provided.

Global-e may, if it suspects someone's identity, address, email address and/or payment information is being used fraudulently or in an unauthorised manner, also require additional verifications or information before accepting any Order. Global-e may choose not to accept Orders in their sole discretion and notably abnormal orders, orders which suspected to be placed not in good faith or orders which have not been placed by individuals. Global-e is not required to provide a reason for declining to accept any order, though may do so in their sole discretion.

Global-e is under a legal duty to supply Products that are in conformity with the contract. Furthermore, nothing in these Sales Terms affects your legal rights in relation to Products that are not in conformity with the contract, whether because they are faulty, not as described or otherwise.

 1. Prices, Shipping and Handling charges, Taxes and Import Charges

The price charged for a Product will be the price in effect at the time the Order is placed on the Checkout and will be set out in the order confirmation email. The price of a Product may be either pre-set in your local currency or calculated according to the rate of exchange between the base currency shown on the Online Store and the currency that you select as part of the purchase process at the time you make your order and which is displayed in the Order. Exchange rates may be set and updated regularly, and you acknowledge that such updates may affect final pricing of the Product. You will be charged according to the applicable exchange rate at the time you actually make your Order.

We may change prices at any time without notice. Price increases will only apply to Orders placed after such changes.

Prices for the Product(s) include VAT or other applicable taxes but do not include charges for shipping and handling or Import Charges.

Separate charges for shipping, handling, Import Charges and their related VAT or other taxes will be shown on the Checkout during the Checkout process and, in any case, on the Order Confirmation email.

Unless otherwise stated at the Checkout, the Import Charges will be pre-paid for you. If the Import Charges will not be pre-paid for you, it will be indicated at the Checkout and the Order Confirmation email. In such cases (a) you are advised that the amount of Import Charges displayed under the pre-pay option in your order may not reflect the actual Import Charges payable by you as determined by your delivery destination country’s relevant authority, which may be more or less than such estimate; and (b) you will be fully responsible for paying all applicable Import Charges directly to the relevant authority (and for reclaiming them in the event of a cancellation or return or a return of Products(s), to the extent possible under the laws of your country) as determined by the authorities of the delivery destination country, and Global-e shall have no responsibility or liability in connection with the foregoing.

If you are a resident of Russia, you will not have the option to pre-pay Import Charges due to local legislation.

Global-e may contract with a local licensed customs broker in your country. Agreement to these Sales Terms serve as an authorisation for the applicable customs broker to act as your agent to: (a) conduct transactions with the local applicable authority, (b) execute related documents on your behalf in connection with the import of Products(s) in your order, (c) facilitate the payment of applicable import charges; and (d) if applicable, return such Products(s) to Global-e (subject to these Sales Terms). However, you acknowledge that, in the case of a return of Products(s) under the Returns Policy below, you (and not Global-e or anyone on its behalf) will be fully responsible for claiming back such import charges from the applicable tax authority, to the extent possible, and Global-e shall have no responsibility or liability in connection with such claim.

You are advised that the characteristics of the Products you are buying from Global-e, as well as the price, Delivery Costs and (if available for pre-payment) Import Charges, shall be those displayed to you by Global-e at the Checkout, operated by Global-e on Suunto’s Online Store you were browsing. Please make sure you review your Checkout page so that you can identify and correct any input errors.

 1. Delivery and Importer of record

Not all Products can be delivered anywhere (due to limitations imposed on the Products or by the destination country) but the Checkout will not permit you to submit your Order if the Merchandise cannot be delivered to your specified address.

We are unable to deliver to:

P.O. Box addresses,

Overseas army addresses,

Hotels and hostels and

Prisons.

Global-e will pass the ownership of the Products ordered to you the moment it dispatches the Products to you (provided you have made full payment of the Products price plus delivery charges and any other charges payable under these Sales Terms, as applicable). Risk of damage or loss to the Products passes to you on delivery to you or to somebody identified by you to carry or take possession of the Products on your behalf.

You will be considered the importer of record of the Product(s), and we will only be facilitating the importation on your behalf as your agent. You therefore need to comply with all applicable laws, regulations, certifications and rules of the country into which you import the Product(s). You agree that you will not re-export or re-sell any Product(s) which you have ordered.

You acknowledge and agree that Global-e, or anyone of our third-party fulfilment services providers acting on our behalf (each a "Fulfilment Provider") may handle the delivery and fulfilment of your order, and that Global-e have sole discretion as to the Fulfilment Provider we choose to use.

Delivery time as well as the delivery option you chose will be confirmed in the order confirmation. Delivery will be complete when we deliver to the address which you specify when ordering (that may include the port of entrance to the destination country as specified in the order, in case Import Charges have not been pre-paid).

Different parts of your order may be delivered on different dates. Unless otherwise stated, and subject to applicable laws, delivery dates given on the Online Store and/or as part of the ordering process are estimates only. Your order will be fulfilled by the delivery date set out in the order confirmation or, if no delivery date is specified, then within 30 days after the date of the order confirmation, unless you specifically agree to a later date or there are exceptional circumstances. Delivery timeframes are affected by your delivery address and the delivery method selected. We are unable to specify an exact delivery date and time. We shall not be held responsible for delayed delivery or failure to perform, if the delay or failure is neither due to our fault nor for our account pursuant to the law or generally accepted principles.

Neither Suunto nor Global-e have liability for any losses arising from delay in delivery to the extent that this is due to circumstances beyond their reasonable control and where neither could have taken reasonable steps to deal with the delay. For example, delays resulting from customs clearance procedures or other actions of relevant authorities are generally outside our control, or delays resulting directly from your actions or omissions.

If you order any personalised Product(s), the manufacturing time for such personalised Product(s) is added to the delivery time and may postpone the delivery.

If you receive notification of an unsuccessful attempted delivery, it is your responsibility to use the details provided to contact the delivery company to arrange re-delivery. If you have selected a delivery method that does not require a delivery to be signed for and nobody is available to receive the Products, we reserve the right to leave them at the doorstep, hall or reception as available. In case you unreasonably defer delivery or delay the receipt of delivery after we have notified you that we have tried to deliver the ordered Product(s) to you, or if you have provided us with an incorrect delivery address which results in an unsuccessful delivery, the delivery package will be returned to us. If the Product(s) remain undelivered after the first delivery attempt for a period of 7 working days and are returned to us undelivered, we shall be entitled to cancel the contract and we will refund you in accordance with the provisions of Article 9.

We encourage you to examine the delivery package and received Product(s) promptly after they are delivered to you and check their condition and that the content of the delivery package is complete. In case of damaged or missing Product(s), please contact Suunto’s Customer Service here.

 1. Product(s) Availability

We do not guarantee the availability of any Product(s) in the Online Store.

Unless we accepted your Order, we reserve the right, without liability or earlier notice, to change, discontinue or to stop making available any Product(s).

 1. Compatibility, Product Information

Please take care when placing your order to ensure that the Product(s) you purchase are compatible for the intended use. Please use the Online Store as your final point of reference when checking compatibility. In the event of a difference between the Online Store content and any other website (or any other source of information) the compatibility of Product(s) as shown on the Online Store at the time of purchase will be seen as taking precedence.

You are advised that there may be minor differences between the actual Products and the way that it appears on the relevant website, e.g., in relation to appearance / color / texture / finish. The labelling or packaging of the Products may differ from the images of these which you see on the site.

 1. Payment

You may pay with the payment methods specified at the Checkout. Payment can be made by credit cards identified at the Checkout, Paypal, or such other payment methods (depending on your geographical location). When being charged, the descriptor you will see shall include Global-e identified as ‘Global-e’ and will substantially look like this: **Global-e//Suunto**.

You acknowledge and agree that: (i) we, or one of our third party payment processors ("Payment Processor"), will charge you through the payment method you have selected in your order and such other amounts payable under these Sales Terms that may be due in connection with the order; (ii) you will provide valid and current information about yourself; (iii) we may use the tools, software or services of Payment Processors to process transactions on our behalf; and (iv) you may be charged bank or credit/debit card issuer with additional fees (such as foreign transaction fee or cross border fee) or surcharges imposed by your bank or credit/debit card issuer, and those are not Global-e or Suunto charges or fees, and neither have control over this nor do we have any way to mitigate this, as this is purely up to the relationship and commercial terms between you and your bank or credit/debit card issuer, and we (or Suunto) also have no way of knowing in advance whether you will be charged such fees or surcharges.

Depending on your geography, payment may be routed through Global-e Australia Pty Ltd., Global-e’s affiliate.

All payments will be subject to security checks. Therefore Global-e may contact you to confirm your order information and order details such as proof of address, proof of address in the name of the person indicated for the delivery address etc.

Payment by Invoice with Klarna: In cooperation with Klarna and in certain jurisdictions only, you may be offered the opportunity to purchase goods using Klarna as a payment method. The terms and conditions which will apply to payment by Invoice with Klarna can be found here, noting that German (not English) are the governing and binding language of such terms and conditions. Eligibility for use of the Klarna invoicing payment method will be determined by Klarna in their sole discretion and we accept no liability in respect of your use of Klarna as a payment method. Where you choose to purchase your goods using payment by invoice with Klarna, you will be sharing your personal data with Klarna and the terms of Klarna privacy policy shall apply to their use of your personal information. Global-e (or Suunto) shall have no responsibility for their use of your personal data.

 1. Return and refund

Please note that Global-e will only process returns and refunds for Product(s) bought from Global-e.

Cancellation right:

If you are a Consumer and a resident of a member state of the European Union or Iceland, Liechtenstein, or Norway ("EEA"), and if you have bought Product(s) for your own private use as a consumer and want to exercise your right to cancel the contract and return the Product(s) you may do so during the cancellation period, which will expire after 14 days after the day of delivery. This right is not affected by any separate returns policy in these Sales Terms.

If you are a Consumer and a resident of a country outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, and Norway ("EEA”), and if you have bought Product(s) for your own private use as a consumer and want to exercise your right to cancel the contract and return the Product(s) you may do so during the cancellation period, which will expire after 30 days after the day of delivery. This right is not affected by any separate returns policy in these Sales Terms.

To exercise the right to cancel, you must inform Global-e of your decision to cancel your order by a clear statement using the portal here. To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right to cancel before the cancellation period has expired. You may use the model cancellation form at the end of this document, but it is not obligatory.

You may only return Product(s) over which you have taken reasonable care and which you have not used in a manner that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Product(s). You will be liable for any diminished value of the Product(s) resulting from your handling of the Product(s) other than what is necessary to establish the nature, characteristics and proper functioning of the Product(s) you bought.

PLEASE NOTE THAT YOU CANNOT EXERCISE THIS RIGHT OF CANCELLATION IN RESPECT OF CUSTOMIZED PRODUCTS THAT HAVE BEEN MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH YOUR SPECIFICATIONS.

Once Global-e has received your online statement to cancel the contract, it will send you a confirmation email.

If you are a resident of a member state of the European Union or Iceland, Liechtenstein, or Norway ("EEA"), you will then have to return the Product(s) without undue delay and in any event not later than 14 days from the date on which you notified your decision to withdraw from the contract. You will bear the direct costs for returning the Product(s).

If you are a resident of a country outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, and Norway ("EEA"), you will then have to return the Product(s) without undue delay and in any event not later than 30 days from the date on which you notified your decision to withdraw from the contract. You will bear the direct costs for returning the Product(s).

Return procedure:

You must return the Product(s) in their original package. You must include all accessories, user manuals and any free gifts that came in the same package. Where a Product has been purchased as a part of a bundle of multiple Products, all multiple Products within that bundle must be returned. Please treat the Product(s) with reasonable care and return them in the condition that they were delivered to you. Please pack the Product(s) securely and make sure that your order number is clearly visible on the outside of the parcel. To ensure fast and secure return we encourage you to follow the given return instructions.

We will refund the price you paid for the Product(s) plus the initial shipping cost within 2 days of receiving the returned products at our warehouse. In case you chose an express delivery option, only standard initial shipping cost will be reimbursed. The refund will be confirmed by email. Payment will be carried out using with the same means of payment as you used for the initial transaction.

If you return Product(s) 1) that you are not entitled to return, 2) that you damaged or used in a manner that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Product(s), or, 3) with Product(s) missing, or 4) have otherwise failed to exercise reasonable care when taking care of and returning Product(s), we reserve the right either to reject your return and decline to refund or to reduce any payments to be refunded to you for the diminished value of the Product(s), subject to applicable law.

Other return cases: If the Products you have received do not correspond to the ones you have ordered, or if your delivery is incomplete or damaged in transportation, please contact without delay Suunto’s Customer service for assistance.

 1. Warranties and Statutory Rights

Suunto offers an international limited warranty on its products in accordance with Suunto’s warranty terms. Further information is set out in Suunto warranty policy for Product(s) detailed on the website https://www.suunto.com/en-gb/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/.

If you believe that you are entitled to warranty services, please contact Suunto’s Customer service or contact your authorized Suunto retailer.

As a consumer, you have legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Further, Global-e and Suunto are under a legal duty to supply Products that are in conformity with this contract.  Nothing in the Sales Terms will affect these legal rights.

 1. Personal Data

Global-e will collect and process your personal data as the seller of the Products. Global-e is the data controller of your personal data Global-e collects and processes on Global-e’s own behalf.

Global-e and Suunto have entered into collaboration to be able to offer the Products in your country or region. Suunto will also collect your personal data to be able to ship the Products ordered by you, to facilitate any Product returns and to be able to provide customer service for you. Suunto may also use your personal data for marketing purposes in accordance with applicable laws. Suunto is the data controller of your personal data Suunto collects on Suunto’s own behalf.

Neither Global-e nor Suunto control the processing of your personal data by the other party as two separate data controllers. You should contact Global-e for questions and enquiries of the processing of your personal data by Global-e and Suunto for questions and enquiries of the processing of your personal data by Suunto.

You can read more about the processing of your personal data by Global-e and by Suunto from their respective privacy policies. Global-e’s privacy policy is available here and Suunto’s privacy policy is available here. The privacy policies and additional provisions in these Sales Terms govern the use of your personal data and use of cookies. Purchasing of Product(s) on the Online Store requires that you accept the privacy policies and the processing of personal data as described in said privacy policies. Otherwise it is not possible to sell and deliver the Products to you.

Global-e will process your payment of the Products. Global-e will take reasonable care to keep the details of your order and payment secure, but (in the absence of material negligence on their part) neither Suunto nor Global-e can be held liable for any loss you may suffer if a third party procures unauthorized access to any data you provide when accessing or ordering from the Online Store.

 1. Our Liability

We shall perform our obligations under these Sales Terms with reasonable care and skill.

There are certain liabilities that we cannot exclude under applicable law.  In particular, nothing in these Sales Terms limits our (or as the case may be Suunto’s) liability for personal injury or death caused by our negligence or our liability for fraud. As stated above in section 10, you have certain rights as a consumer, including legal rights relating to faulty Product(s). Nothing in these Sales Terms will affect these legal rights.

We are responsible only for losses that are a natural, foreseeable consequence of our breach of these Sales Terms. We shall not be liable if we are prevented or delayed from complying with our obligations by anything that you (or anyone acting on your behalf) does or fails to do or due to events that are beyond our reasonable control.

You should take all reasonable steps and precautions to ensure that the Product(s) you order are suitable for your purposes. You must follow any advice that we give you in relation to Product(s) (including instructions, user guides and/or manuals provided with Product(s)). We or Suunto do not accept liability for damage to Product(s) that we have supplied where caused by your failure to follow our advice.

We or Suunto shall not be liable for any losses related to any business of yours such as lost data, lost profits, lost revenues or business interruption.

We shall use our reasonable endeavours to verify the accuracy of information that is used on the Online Store but, subject to applicable law, cannot guarantee that all information will always be accurate and complete. It is possible, for example, that Product images and packaging may not always match Products supplied.  If you have any questions or concerns in this regard, please contact us before ordering any Product(s).  Also, pricing mistakes may occur from time to time, in which case we may cancel any orders being processed or accepted by us. We will correct errors on our Online Store as soon as possible after becoming aware of them.

PLEASE NOTE THAT THESE SALES TERMS DO NOT AFFECT (AND SHOULD NOT BE READ TO AFFECT) YOUR STATUTORY RIGHTS WHICH CANNOT BE WAIVED OR LIMITED BY CONTRACT.

 1. General

The Online Store may be used only for lawful purposes and in a lawful manner. You agree to comply with all applicable laws, statutes and regulations regarding the Online Store and any transactions conducted on or through the Online Store.

Suunto and Global-e make no warranty that the Online Store will meet your requirements or will be uninterrupted, timely or error-free, that defects will be corrected, or that the site or the server that makes it available are free of viruses or bugs or represents the full functionality, accuracy and/or reliability of the Online Store. Suunto and Global-e will not be responsible or liable to you for any loss of content or material uploaded or transmitted through the Online Store. The Online Store is subject to the terms of use available here.

If any provision or provisions of these Sales Terms shall be held to be invalid, illegal or unenforceable, that provision shall be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired.

In relation to purchases from the Online Store, Suunto and Global-e will communicate electronically by sending email or otherwise posting electronically.

Suunto and Global-e reserve the right to access, read, preserve, and disclose any information that we obtain in connection with the Order, and your use of the Checkout, as Suunto and Global-e reasonably believe is necessary to: (i) satisfy any applicable law, regulation, legal process, subpoena or governmental request, (ii) enforce these Sales Terms, including to investigate potential violations of them, (iii) detect, prevent, or otherwise address fraud, security or technical issues, (iv) respond to your support requests, or (v) protect the rights, property or safety of Suunto and Global-e, our users or the public.

 1. Customer Service

You may contact Suunto’s customer service in case of any questions about the Products here or Products returns here.

If you have any questions or complaints about Global-e, these Sales Terms or the Checkout, please contact us at service@Global-e.com.

If you are making your purchase from Australia, you may contact us at global-eau@global-e.com.

 1. Governing law

These Sales Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Netherlands.

Last Update: May 2019

 

 

MODEL CANCELLATION FORM

 

Complete and return this form only if you wish to cancel the contract:

 

 • To Global-e NL B.V., Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam The Netherlands (via email service@Global-e.com

 

 • I/We [*] hereby give notice that I/we [*] cancel my/our [*] contract of sale of the following goods:

 

 • Ordered/Received on [*]:

 

 • Name of consumer(s):

 

 • Address of consumer(s):

 

 • Order reference number:

 

 • Signature of consumer(s) [only if this form is notified on paper]:

 

 • Date of this cancellation notice:

 

 

[*] Delete as appropriate

SUUNTO PRO CLUBI TINGIMUSED

Suunto Pro Clubi ostuprogrammi (edaspidi programm) koordineerib Suunto OY.
Suunto Pro ja VIP ostuprogramm kehtib: töötajatele, VIPidele, vabaaja- ja spordisektori töötajatele ning korporatiivsegmendi töötajatele, kes vastavad Suunto kehtestatud tingimustele ja kriteeriumidele.
„Tooted“ tähendab mistahes toodet, mida pakutakse programmi või suunto.com-i vahendusel.

1. Kuidas liituda Suunto Pro Clubi ostuprogrammiga

Programmi kõigi eeliste kasutamiseks peate programmiga liituma, luues endale konto. Suunto OY kinnituse saamiseks peate kandideerima läbi kandideerimisprotsessi. Sobivad töötajad, VIPid ja sektorite töötajad peavad programmiga liituma lehel www.suunto.com, vaatama üle, kas nad vastavad nõuetele, lugema läbi need tingimused ja nõustuma uudiskirja saamisega. Programmiga liitudes saate lehel suunto.com osta tooteid erihindadega. Suunto Pro Clubi konto loomisel nõustute, et see konto sünkroonitakse lehele www.suunto.com. Seejärel kohandatakse konto privileegid vastavalt teie profiilile. Programmi registreerumine on tasuta.

2. Programmi kasutamise tingimused

Programmi kaudu pakutavad tooted on mõeldud AINULT ISIKLIKUKS KASUTAMISEKS. See programm pole ette nähtud selleks, et osta tooteid teistele või et tooteid edasi müüa – selline tegevus seab ohtu teie programmis osalemise. Programmi kaudu omandatud toodete edasi müümisel või muul moel programmi vääral kasutamisel lõpetatakse teie osalus programmis.

Programmis kehtivad tähtajad ja ostulimiidid. Kui kululimiit saab täis või jõuab kätte lõpu tähtpäev (kumb jõuab esimesena), saate tooteid endiselt suunto.com lehelt osta, ent seda tavapäraste jaemüügihindadega, nagu on kuvatud suunto.com tavaklientidele. Programmi hinnad on konfidentsiaalsed ning programmi kasutades nõustute teile pakutud programmi hindu salajasena hoidma ja mitte avaldama programmi hinnateavet kolmandatele pooltele. Programmi hindu ei tohi kopeerida ega muul moel levitada.

Teie konto limiit on määratud vastavalt sellele, millist tüüpi liige te olete. Limiit määrab ära kogusumma, mille ulatuses te tooteid tellida saate, ostmiseks saadaval oleva tootevaliku ja kategooria kohta lubatud koguse. Konto privileegid aeguvad ühe (1) aasta jooksul alates konto loomisest, ettevõttest lahkumisel või kui varem täitub suurim kululimiit summas 800 € või samaväärne.

Kõigile ostudele kehtivad ajakohased garantiitingimused. Garantiitingimused leiate lehelt suunto.com. Programmi kaudu saab osta ainult neid tooteid, mis on saadaval ja laos olemas ning kuvatud suunto.com lehel, ette tellimine pole võimalik. Kohaletoimetamise hinnad on toodud lehel suunto.com.


3. Programmi muudatused, peatamine ja lõppemine

See programm on Suunto pakutav privileeg. Seega on Suuntol õigus programmi ja selle tingimusi ilma selgituste, ette teatamiseta ja kompensatsioonita muuta, peatada või lõpetada.

4. Vastutus

Teie programmi konto andmed on isiklikud ja neid ei edastata. Te vastutate ainuisikuliselt oma andmete eest ega tohi oma sisselogimisandmeid kellegagi jagada. Programm ei vastuta selle eest, kui kolmas pool teie kontot väärkasutab. Programmi kaudu omandatud toodete edasi müümisel või muul moel programmi vääral kasutamisel lõpetatakse teie osalus programmis. Me teeme mõistlikke pingutusi selleks, et programmiga seotud privileege saaks optimaalselt kasutada.

5. Tingimuste edastamine ja nendega nõustumine

Me võime kasutada teie isikuandmeid teiega suhtlemiseks, nt et edastada teie poolt kasutatavate toodete ja teenustega seotud teavet või et võtta teiega ühendust kliendirahulolu uurimiseks. Me võime kasutada teie isikuandmeid turunduslikel või uurimuslikel eesmärkidel, nt turu-uuringuteks, ning võime vastavalt kehtivale seadusele teiega ühendust võtta, et teavitada teid meie pakutavatest uutest toodetest, teenustest ja kampaaniatest. Samuti võidakse mõnd meie toodet või teenust kasutada teiste ettevõtete toodete või teenuste reklaamimiseks. Lisaks kehtib programmile suunto.com lehel toodud privaatsuspoliitika.

Programmiga liitudes kinnitate, et olete programmi tingimustega tutvunud ja nõustute nendega. Nendes tingimustes sätestatu ei välista teile kehtivaid seadusest tulenevaid õigusi, loovutamatuid õigusi ega õigusi, mida ei saa lepinguga piirata.

Kõigile programmi kaudu tehtud tellimustele kehtivad ka üldtingimused ja müügitingimused, mis kehtivad kõigile suunto.com lehel tehtud ostudele. Www.suunto.com lehelt saab osta ainult laos olevaid tooteid, ettetellimusi võetakse vastu tavakliendi tingimustel.