Допълнителни опции в спортните режими
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Допълнителни опции в спортните режими

Когато е избран спортен режим, задръжте Next натиснат, за да отворите допълнителни опции, които можете да ползвате по време на своята тренировка:

additional options

 • Изберете Navigation (Навигация) за достъп до следните опции:

  • Изберете Track back (Проследяване назад), за да проследите маршрута си във всяка една точка от тренировката ви.
  • Изберете Find back (Връщане), за да се върнете към началната точка на своята тренировка.
  • Изберете Location (Местонахождение), за да проверите координатите на текущото си местонахождение или да го запазите като POI.
  • Изберете POIs (Points of interest) (Точки на интерес), за да навигирате до някоя POI.
  • Изберете Routes (Маршрути), за да навигирате по маршрут.
  • Изберете Logbook (Бележник с логове), за да навигирате маршрут по един от записаните логове с GPS данни.
 • Изберете Activate (Активиране), за да включвате или изключвате следните функции:

  • Изберете Interval off/on (Интервал изкл/вкл), за да активирате/деактивирате таймера с интервали. Таймерът с интервали може да се добавя към персонални спортни режими в Movescount. За повече информация вижте Използване на таймер с интервали.
  • Изберете Autopause off/on (Автопауза изкл/вкл), за да активирате/деактивирате автоматичната пауза.
  • Изберете Autoscroll off/on (Автопревъртане изкл/вкл), за да активирате/деактивирате автоматичното превъртане.
  • Изберете HR limits off/on (Ограничения на СР изкл/вкл), за да включите или изключите ограниченията на СР. Стойностите на ограниченията за сърдечния ритъм може да се задават в Movescount.
  • Изберете Compass off/on (Компас изкл/вкл), за да активирате/деактивирате компаса. Когато компасът е активиран по време на тренировка, той се показва като допълнителен дисплея след спортния режим.