Χρήση της ρύθμισης ώρας GPS
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Οδηγίες χρήσης - 2.0

Table of Content

Χρήση της ρύθμισης ώρας GPS

Η ρύθμιση ώρας GPS διορθώνει την απόκλιση μεταξύ του Suunto Ambit2 S και της ώρας GPS. Η ρύθμιση ώρας GPS διορθώνει την ώρα αυτόματα μία φορά την ημέρα ή αφού ρυθμίσετε την ώρα με μη αυτόματο τρόπο. Επίσης, διορθώνεται η διπλή ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ρύθμιση ώρας GPS διορθώνει τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα, αλλά όχι τις ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ρύθμιση ώρας GPS διορθώνει την ώρα με ακρίβεια, αν η διαφορά ώρας είναι μικρότερη από 7,5 λεπτά. Αν η απόκλιση στην ώρα υπερβαίνει την τιμή αυτή, η ρύθμιση ώρας GPS διορθώνει την ώρα στα επόμενα 15 λεπτά.

Η ρύθμιση ώρας GPS είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να την απενεργοποιήσετε:

  1. Στο μενού επιλογών, μεταβείτε στην επιλογή General (Γενικά), στη συνέχεια στη ρύθμιση Time/date (Ώρα/ημερομηνία) και έπειτα στη ρύθμιση GPS timekeeping (Ρύθμιση ώρας GPS).
  2. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ώρας GPS με το κουμπί Start Stop ή με το κουμπί Light Lock. Επιβεβαιώστε την αλλαγή πατώντας το κουμπί Next.
  3. Επιστρέψτε στις ρυθμίσεις με το κουμπί Back Lap ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Next για έξοδο από το μενού επιλογών.

setting GPS timekeeping