Ang Compass
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

Ang Compass

Suunto Kailash ang isang digital na compass na maaari mong gamitin upang malaman ang iyong posisyon habang nasa lupa o sa dagat. Tinutulungan ng pagkiling ang compass, kung kaya't nakaturo ang karayom sa hilaga kahit na hindi mo ito hinahawakan sa level ng relo.

Naka-off ang compass view bilang default. Maaari mong i-on ang compass view sa menu ng mga opsyon sa ilalim ng LOCATION (LOKASYON) » Compass (Compass).

Kapag naka-activate, maaari mong mapuntahan ang compass mula sa navigation view sa pamamagitan ng pagpindot sa ibabang button nang minsan o dalawang beses, depende sa kung ilang mga POI ang mayroon ka.

compass Kailash

Sinisiguro ng pagka-calibrate sa compass ang pagiging tumpak nito. Kailangan mong i-calibrate ang compass kapag ginamit mo ito sa unang pagkakataon o pagkatapos ng isang software update. Upang i-calibrate ang compass, igalaw ang iyong braso sa paraang gumuguhit ng numero 8.

calibrating compass Kailash

Maaari mong ulitin ang pagka-calibrate anumang oras sa navigation display sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa ibabang button.