Ένδειξη υπολειπόμενης μνήμης
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Οδηγίες χρήσης - 2.0

Table of Content

Ένδειξη υπολειπόμενης μνήμης

Ένδειξη υπολειπόμενης μνήμης

Εάν δεν έχει συγχρονιστεί περισσότερο από το 50% του βιβλίου καταγραφών με το Movescount, το Suunto Traverse εμφανίζει μια υπενθύμιση, όταν ανοίγετε το βιβλίο καταγραφής.

memory left indicator

Από τη στιγμή που η μη συγχρονισμένη μνήμη καταστεί πλήρης και εφεξής, η υπενθύμιση δεν εμφανίζεται και το Suunto Traverse ξεκινά να αντικαθιστά τα παλιά βιβλία καταγραφής.