Връщане
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Връщане

Product name автоматично запазва началната точка на вашия запис, ако използвате GPS. С функцията Връщане, Product name може да ви насочи директно назад към вашата начална точка (или към мястото, на което е било заложено GPS определяне).

За връщане:

  1. Задръжте бутона NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Натиснете бутона NEXT, за да изберете NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ).
  3. Превъртете до Find back (Връщане) с бутона START и го изберете с бутона NEXT.

Насоките за навигиране се показват като един от изгледите в дисплея за трасиране.