Основни настройки

Suunto Core Потребителско ръководство -

Índice

Основни настройки

Основни настройки

Преди да започнете да използвате вашия Product name, е добра идея да зададете мерните единици и основните настройки според предпочитанията си. Основните настройки се променят в режим Menu.