Paggamit sa mga button

Suunto Traverse Alpha Gabay ng Gumagamit - 2.0

Paggamit sa mga button

Paggamit sa mga button

Suunto Traverse Alpha ay may mga button na nagbibigay-daan sa iyong i-access ang lahat ng feature.

buttons Traverse

START:

 • pindutin upang i-access ang start menu
 • pindutin upang i-pause o ituloy ang pagre-record o ang timer
 • pindutin upang magdagdag ng value o pumunta sa itaas ng menu
 • pindutin nang matagal upang simulan ang pagre-record o upang mag-access ng listahan ng mga available na mode
 • pindutin nang matagal upang ihinto at i-save ang pagre-record

NEXT:

 • pindutin upang palitan ang mga display
 • pindutin upang maglagay/tumanggap ng setting
 • pindutin nang matagal upang i-access ang/lumabas sa menu ng mga opsyon

LIGHT:

 • pindutin upang i-activate ang backlight
 • pindutin upang babaan ang isang value o pumunta sa ibaba ng menu
 • pindutin nang matagal upang i-activate ang flashlight
 • pindutin upang i-deactivate ang flashlight

BACK LAP:

 • pindutin upang bumalik sa nakaraang menu
 • pindutin upang magdagdag ng lap habang nagre-record
 • pindutin nang matagal upang i-lock/i-unlock ang mga button

VIEW:

 • pindutin upang i-access ang iba pang mga view ng display
 • pindutin nang matagal upang i-save ang POI
TIP:

Kapag binabago ang mga value, maaari mo itong mas pabilisin sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa START o LIGHT hanggang sa mas bumilis ang pag-scroll ng mga value.