Button lock (Заключване на бутоните)

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.0

Sisällysluettelo

Button lock (Заключване на бутоните)

Button lock (Заключване на бутоните)

Задържането на бутона BACK LAP натиснат заключва и отключва бутоните.

button lock Traverse

Можете да промените поведението на заключването на бутоните в настройките на часовника от GENERAL (ОБЩИ) » Tones/display (Тонове/дисплей) » Button lock (Заключване на бутоните).

Вашият Product name има две опции за заключване на бутоните:

  • Actions only (Само при действия): Старт менюто и менюто с опции са заключени.
  • All buttons (Всички бутони): Всички бутони са заключени. Подсветката може да се активира в режим Night (Нощен).
подшушвам:

Изберете настройката за заключване на бутони Actions only (Само при действия), за да избегнете случайно стартиране или спиране на лога. Когато бутоните BACK LAP и START са заключени, все още можете да промените дисплеите, като натиснете бутона NEXT и изгледите, като натиснете бутона VIEW.