Използване на автоматичен профил

Suunto Core Потребителско ръководство -

目次

Използване на автоматичен профил

Профилът automatic превключва между профилите altimeter и Barometer, според движенията ви. Когато профилът automatic е активиран, auto icon се появява в горната дясна част на дисплея. В зависимост от това кой профил е активен, можете да отворите изгледите за профили altimeter или barometer с View.

Когато устройството не се придвижи 5 метра по отношение на височината за 3 минути, профилът altimeter се активира. Когато устройството не се придвижи по отношение на височината за 12 минути, профилът barometer се активира.

бележка:

Профилът automatic не трябва да бъде активиран през цялото време. Някои дейности изискват профилът barometer да бъде постоянно активиран дори когато се движите (напр. сърфинг). С други думи при някои ситуации трябва ръчно да изберете най-подходящия профил.