Konfiguracja

Suunto Ambit3 Run Podręcznik użytkownika - 2.4

Konfiguracja

Urządzenie Suunto Ambit3 Run uruchamia się automatycznie po podłączeniu do komputera lub ładowarki USB za pomocą dostarczonego kabla USB.

Aby zacząć korzystać z zegarka:

  1. Podłącz swój zegarek sportowy ze źródłem zasilania za pomocą dostarczonego kabla USB.
  2. Odłącz kabel USB, jeśli korzystasz z komputera (aby odblokować przyciski).
  3. Naciśnij przycisk Start Stop lub Light Lock,aby przewinąć do żądanego języka, a następnie naciśnij przycisk Next, aby potwierdzić wybór.
  4. Sparuj urządzenie z aplikacją Suunto Movescount App (patrz Aplikacja mobilna Movescount), naciskając przycisk Start Stop, lub pomiń, naciskając przycisk Next.
  5. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora startowego, aby pomyślnie zakończyć instalację ustawień początkowych. Ustaw wartości za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock, a następnie naciśnij przycisk Next, aby zaakceptować wybór i przejść do następnego kroku.
  6. Ponownie podłącz kabel USB i ładuj do momentu, kiedy wskaźnik akumulatora będzie wyświetlać 100%.

startup wizard Ambit3

Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 2–3 godzin. Kiedy urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB, przyciski są zablokowane.

Z kreatora startowego można wyjść w dowolnym momencie, przytrzymując przycisk Next.

Za pomocą kreatora startowego przechodzisz przez następujące ustawienia:

  • Jednostki miary
  • Godzina
  • Data
  • Ustawienia osobiste (płeć, wiek, waga)