Suunto 致力于确保本网站对 Web 内容无障碍指南 (WCAG) 2.0 的遵从达到 AA 级别,并实现对其他无障碍标准的遵从。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Ambit3 Peak Gabay ng Gumagamit - 2.4

Menu ng serbisyo

Upang i-access ang menu ng serbisyo, pindutin nang matagal ang Back Lap at Start Stop nang sabay hanggang sa makapasok ang relo sa menu ng serbisyo.

service menu Ambit3

Kasama sa menu ng serbisyo ang mga sumusunod na bagay:

 • Info (Info):
  • Air pressure (Air pressure): ipinapakita ang kasalukuyang absolute air pressure at temperatura.
  • BLE (BLE): ipinapakita ang kasalukuyang bersyon ng Bluetooth Smart.
  • Version (Version): ipinapakita ang kasalukuyang bersyon ng software at hardware.
 • Test (Test):
  • LCD test (LCD test): nagpapahintulot sa iyo na subukan kung gumagana nang maayos ang LCD.
 • Action (Action):
  • Power off (Power off): nagpapahintulot sa iyong i-set ang relo sa mahimbing na pagtulog.
  • GPS reset (GPS reset): pinahihintulot na i-reset mo ang GPS.
  • Clear data (Clear data): i-clear ang test calibration ng pag-recover
PAALALA:

Power off Ang (Power off) ay kalagayan na gumagamit ng kaunting power. Ikonekta ang USB cable (kasama ng power source) para gisingin ang relo. Magsisimula ang wizard para sa paunang pagse-setup. Nananatiling pareho ang lahat ng mga setting puwera ang oras at petsa. Kompirmahin lamang ang mga ito sa pamamagitan ng startup wizard.

PAALALA:

Ang relo ay lumilipat sa power saving mode kapag hindi ito gumagana ng 10 minuto. Ang relo ay mare-reactivate kapag ginalaw.

PAALALA:

Ang nilalaman ng menu ng serbisyo ay napapasailalim sa pagbabago nang walang abiso habang nagsasagawa ng pag-update.

Pagre-reset sa GPS

Sakaling hindi gumagana nang maayos ang GPS, maaari mong i-reset ang GPS data sa menu ng serbisyo.

Upang i-reset ang GPS:

 1. Sa service menu, mag-scroll papunta sa Action (Pagkilos) kasama ang Light Lock at pumasok gamit ang Next.
 2. Pindutin ang Light Lock upang mag-scroll GPS reset (I-reset ang GPS) at pumasok gamit ang Next.
 3. Pindutin ang Start Stop upang kumpirmahin ang pag-reset sa GPS, o pindutin ang Light Lock upang kanselahin.
PAALALA:

Mare-reset ang GPS data, mga value ng pagka-calibrate ng compass at oras ng pag-recover kapag ni-reset ang GPS. Hindi inaalis ang mga naka-save na log.