Suunto 致力于确保本网站对 Web 内容无障碍指南 (WCAG) 2.0 的遵从达到 AA 级别,并实现对其他无障碍标准的遵从。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Spartan Sport Потребителско ръководство - 2.5

目录

Тонове и вибрация

Алармите с тонове и вибрации се използват за известия, аларми и други ключови събития или действия. И двете могат да се регулират от настройките под General » Tones.

Под General » Tones и Vibration можете да избирате от следните варианти:

  • All on: всички събития предизвикват сигнал
  • All off: никое събитие не предизвиква сигнал
  • Buttons off: всички събития, освен натискане на бутоните, предизвикват сигнал

Под Alarms можете да избирате от следните варианти:

  • Vibration: сигнал с вибрация
  • Tones: звуков сигнал
  • Both: сигнал и с вибрация, и със звук