Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Потребителско ръководство

Опции за тренировки

Тонове и вибрации по време на тренировка
Дължина на басейна
Пестене на заряда

Тонове и вибрации по време на тренировка

Приложението Suunto Wear използва звук и вибрация, за да ви уведомява по време на тренировката, така че да можете да следите напредъка си, без да проверявате екрана през цялото време. Например, вие чувате звук и усещате, че часовникът вибрира, когато получите автоматично актуализиране на обиколката, за да сте сигурни, че няма да пропуснете ключови статистически данни.

Управление на тоновете

 1. Натиснете горния десен бутон, за да отворите приложението Suunto Wearsuunto-wear-app-icon.

 2. Плъзнете нагоре по менюто и отидете на Exercise optionsexercise-options-icon » Tones & vibration.

 3. Включете или изключете Tones .

Управлявайте вибрациите

 1. Натиснете горния десен бутон, за да отворите приложението Suunto Wearsuunto-wear-app-icon.

 2. Плъзнете нагоре по менюто и отидете на Exercise optionsexercise-options-icon » Tones & vibration.

 3. Включете или изключете Vibration .

Дължина на басейна

Вашият часовник разчита на дължината на басейна, за да определи интервалите на плуване и да измери скоростта на плуване и разстоянието. Можете лесно да зададете дължина на басейна в опциите за тренировки, преди да започнете да плувате.

Задайте дължина на басейна

 1. Натиснете горния десен бутон, за да отворите приложението Suunto Wearsuunto-wear-app-icon.
 2. Докоснете върху активността под бутона за старт.

suunto-wear-app-start-swimming-select-sport-mode

 1. Изберете спортен режим Pool swimming.

suunto-wear-app-select-pool-swimming

 1. Плъзнете нагоре по менюто и отидете на Exercise options » Pool length.

suunto-wear-app-pool-length-setting

 1. Задайте правилната дължина на басейна.
 2. Върнете се в началния изглед и започнете тренировката си.

suunto-wear-app-start-pool-swimming

Пестене на заряда

Променете прецизността на местоположението
Променете настройките на екрана

Променете прецизността на местоположението

Когато записвате тренировка, Suunto 7 обновява вашата информация за местоположение всяка секунда. За да спестите енергия от батерията, можете да промените GPS точността преди или по време на тренировката.

Location accuracy опциите са:

 • Best: ~ 1 сек. интервал за установяване на координатите, най-висока консумация на енергия
 • Good: ~ 10 сек. интервал за установяване на координатите, умерена консумация на енергия

Ако изберете Good Location accuracy батерията ви ще издържи по-дълго по време на тренировките ви на открито. За някои спортни режими, като бягане или колоездене, FusedTrack™ се използва за подобряване на качеството на проследяване. Приложението FusedTrack използва сензори за движение, за да следи движението ви между различните разчитания на GPS, което осигурява по-добро следене на тренировката ви.

Как да промените Location accuracy преди тренировка:

 1. Изберете спортен режим за дейности на открито с GPS като бягане, колоездене или ходене.
 2. Плъзнете надолу и изберете Power saving » Location accuracy.
 3. Променете Location accuracy на Good.

Как да промените Location accuracy по време на тренировка:

 1. Задръжте долния бутон натиснат или плъзнете нагоре от долната част на екрана, за да отворите менюто.
 2. Плъзнете надолу и изберете Power saving » Location accuracy.
 3. Променете Location accuracy на Good.
бележка:

Избраните от вас настройки за пестене на енергия се запазват в спортния режим. Избирането на един и същ спортен режим (напр. Бягане) втори път, автоматично ще използва предишно използваната спестяваща енергия конфигурация (Location accuracy, настройки на екрана и др.).

Променете настройките на екрана

По подразбиране, Display настройките по време на тренировка са изключени, за да оптимизират живота на батерията.

Винаги включена карта
Управлявайте „Винаги включена карта“ по време на тренировка

Винаги включена карта

Ако провеждате тренировка, при която трябва да виждате картата през цялото време, можете да изберете да поддържате видима картата по време на тренировката.

Хубаво е да запомните:

 • Поддържането на екрана включен през цялата тренировка значително намалява живота на батерията.

 • Тъй като устойчивостта на изображението или прегарянето на екрана е нормално поведение за OLED дисплеи, поддържането на екрана включен за дълги периоди от време се отразява на продължителността на живота на вашия дисплей.

Активирайте функцията за картата „Винаги включена“ преди тренировката

Активирайте Always-on map , за да виждате постоянно картата без да завъртате китката си или да натискате бутона за захранване:

 1. Изберете режима за спорт , който искате да използвате.
 2. Плъзнете надолу и изберете Power saving » Display » Always-on map
 3. Активирайте Always-on map.
бележка:

Активирането на функцията „Винаги включена“ на картата ще увеличи консумацията на батерията.

бележка:

Настройките Power saving , които сте избрали са запазени в режима за спорт. Избирането на същия спортен режим (напр. Бягане) втори път автоматично ще използва предишно използваната Power saving конфигурация (Always-on map, Location accuracy и др.).

Управлявайте „Винаги включена карта“ по време на тренировка

 1. Задръжте долния бутон натиснат или плъзнете нагоре от долната част на екрана, за да отворите менюто.

suunto-wear-app-exercise-enter-map-options

 1. Изберете Power saving » Display » Always-on map
 2. Активирайте Always-on map.
 3. За да излезете от менюто, натиснете горния десен бутон или плъзнете надолу.

Table of Content