Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Ikrafttredelse fra 28.05.2019

 

Disse salgsvilkårene fastslår betingelsene for salg mellom enhver enkeltperson (for formål som er helt utenfor den enkeltpersonens handel, forretning, fag eller yrke) som ønsker å kjøpe SUUNTO-produkter («Produkter») fra www.suunto.com («Nettbutikken») og Global-e NL B.V., et nederlandsk selskap registrert under nummer 72541466, med registrert kontoradresse Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam, Nederland («Global-e») som selger.

Disse vilkårene og betingelsene utgjør en bindende kontrakt mellom deg og Global-e. Disse salgsvilkårene skaper intet ansvar eller erstatningsansvar for Suunto Oy eller dets tilknyttede selskaper i forhold til deg med mindre annet er uttrykkelig angitt.

 

 1. Om disse salgsvilkårene

Disse salgsvilkårene (inkludert Global-es personvernsretningslinjer nevnt i Del 11 under) gjelder kun kjøp fra nettbutikken når Global-e fungerer som selger.

Disse salgsvilkårene kan endres fra tid til annen. Ikrafttredelsesdatoen for slike endringer vil oppgis over. Eventuelle endringer i vilkårene og betingelsene vil gjelde bestillinger gjort på eller etter ikrafttredelsesdatoen. 

VED Å BESTILLE PRODUKT(ER) GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV OG GODTA DISSE SALGSVILKÅRENE.

 1. Bestille

Global-e har en avtale med Suunto om å gjøre Suuntos produkter tilgjengelig for deg for kjøp fra og leveranse av Global-e. Dette gjør det mulig for deg å kjøpe slike produkter fra Global-e i din lokale valuta og til en pris som inkluderer eventuelle salgsavgifter (for eksempel MVA), i tillegg til internasjonale leveringskostnader og avgifter («Leveringskostnader») og, hvis tilgjengelig for forhåndsbetaling, eventuelle importavgifter, toll og lignende avgifter som kan pålegges av leveringslandet («Importavgifter»). Det oppgis i kassen («Kassen») om importavgifter vil være forhåndsbetalt for deg. Med mindre annet oppgis i kassen, vil importavgiftene bli forhåndsbetalt for deg.

Du gjøres oppmerksom på at egenskapene til produktene du kjøper fra Global-e, i tillegg til prisen, leveringskostnader og (hvis tilgjengelig for forhåndsbetaling) importavgifter, skal være de som oppgis til deg fra Global-e i kassen, drevet av Global-e på Suuntos nettbutikk du besøkte. Sørg for at du ser nøye gjennom Kassen-siden slik at du kan identifisere og korrigere eventuelle feil.

Ved å legge inn en bestilling via kassen («Bestilling»), erkjenner du at selgeren er Global-e og ikke Suunto, og at etter at Global-e har verifisert din bestillings- og betalingsinformasjon, vil Global-e kjøpe produktene fra Suunto og videreselge de til deg i samsvar med disse salgsvilkårene.

Søk etter produkter gjøres i nettbutikken. Du legger inn bestillingen for de valgte produktene ved å bruke bestillingsprosessen i kassen. Dette innebærer å velge produktene, plassere dem i handlevognen / handlekurven på nettstedet og sende bestillingen ved å klikke på «BETAL OG BESTILL»-knappen (eller en lignende knapp) i kassen. Denne prosessen gjør det mulig å kontrollere og rette eventuelle feil før du bestiller ved å bruke «tilbake»-knappen.

Merk at bestillinger kun kan utføres av enkeltpersoner som ikke er forhandlere. Vi vil derfor ikke godta bestillinger fra bedrifter, foreninger, uavhengige leverandører eller noen annen form for juridisk enhet.

For å kunne kjøpe produkt(er), må du:

 • oppgi navn og adresse, telefonnummer, e-postadresse, betalingsinformasjon og annen nødvendig informasjon;
 • være minst 18 år (eller en alder som kreves under lokal lovgivning der du er bosatt for å binde deg juridisk til disse salgsvilkårene).

Hvis du opprettet en konto med et personlig brukernavn og passord, må du til enhver tid beskytte passordet og ikke utlevere det til noen andre da du er personlig ansvarlig for alle kjøp som gjennomføres med ditt brukernavn og passord.

 1. Bestillingsbehandling og inngåelse av kontrakt

Når du har lagt inn bestillingen, vil Global-e umiddelbart bekrefte bestillingen ved å sende deg en e-post med de relevante detaljene for bestillingen din. Vær oppmerksom på at dette ikke utgjør Global-es godtakelse av din bestilling for å kjøpe produktene – det utgjør kun vår bekreftelse av bestillingen din. Global-e godtar ikke bestillingen din (og forplikter seg dermed ikke til å gi deg produktene), og ingen kontrakt for salg av produktene trer i kraft før Global-e spesifikt godtar bestillingen din og varsler deg på e-post om at vi vil sende produktene til deg («Bestillingsbekreftelse»). E-postmeldingen med bestillingsbekreftelsen er ditt kjøpsbevis. Ta vare på den ettersom vi ikke vil arkivere din kontrakt.

Hvis betalingsmetoden du valgte i kassen støtter en autoriseringsmekanisme (f.eks. de fleste kreditt-/debetkort) når du bestiller, vil Global-e kun autorisere det aktuelle beløpet og du vil kun bli belastet etter at produktene er sendt til deg. Merk at Global-e belaster hele bestillingsbeløpet selv om bestillingen sendes i flere deler.

Global-e gjør de nødvendige anstrengelser for å behandle og oppfylle alle bestillinger så raskt som mulig. Global-e kan imidlertid, ved varsel til deg, avslå å godta bestillingen hvis: (a) produktene ikke er tilgjengelige (i hvilket tilfelle, hvis betalingen er behandlet, Global-e vil refundere deg i henhold til disse salgsvilkårene); eller (b) Global-e ikke er i stand til å verifisere betalingsinformasjonen du oppga.

Global-e kan, hvis det er mistanke om at en persons identitet, adresse, e-postadresse og/eller betalingsinformasjon brukes på en bedragersk eller uautorisert måte, også kreve ytterligere bekreftelser eller informasjon før en bestilling godtas. Global-e kan velge å ikke godta bestillinger etter eget skjønn, og spesielt unormale bestillinger, bestillinger som mistenkes å ikke være i god tro eller bestillinger som ikke er gjort av enkeltpersoner. Global-e er ikke pålagt å oppgi en grunn til å avslå en bestilling, men kan gjøre det etter eget skjønn.

Global-e har en juridisk forpliktelse til å levere varer som er i samsvar med kontrakten. Videre er det ingenting i disse salgsvilkårene som påvirker dine juridiske rettigheter i forhold til produkter som ikke er i samsvar med kontrakten, enten fordi de er mangelfulle, ikke som beskrevet eller annet.

 1. Priser, frakt- og håndteringskostnader, skatter og importavgifter

Prisen for et produkt vil være gjeldende pris på bestillingstidspunktet i kassen og vil oppgis i e-posten med bestillingsbekreftelsen. Prisen på et produkt kan enten være oppgitt på forhånd i din lokale valuta eller beregnet i henhold til vekslingskursen mellom basisvalutaen som vises i nettbutikken og valutaen du velger som en del av kjøpsprosessen på det tidspunktet du bestiller og som vises i bestillingen. Vekslingskurser kan angis og oppdateres jevnlig, og du erkjenner at slike oppdateringer kan påvirke den endelige prisen på produktet. Du vil bli belastet i henhold til gjeldende valutakurs på tidspunktet du faktisk bestiller.

Priser kan endres når som helst uten varsel. Prisøkninger vil kun gjelde bestillinger som gjøres etter slike endringer.

Priser for produkt(ene) inkluderer MVA eller andre gjeldende avgifter, men inkluderer ikke avgifter for frakt eller håndtering eller importavgifter.

Separate avgifter for frakt, håndtering, importavgifter og deres tilhørende MVA eller andre avgifter vises i kassen og i alle tilfeller i e-posten med bestillingsbekreftelsen.

Med mindre annet oppgis i kassen, vil importavgiftene bli forhåndsbetalt for deg. Hvis importavgifter ikke blir forhåndsbetalt for deg, vil det vises i kassen og e-posten med bestillingsbekreftelsen. I slike tilfeller (a) bør du være oppmerksom på at beløpet på importavgifter vist under forhåndsbetalingsalternativet i bestillingen din kanskje ikke gjenspeiler de faktiske importavgiftene du er skyldig, som bestemmes av leveranselandets relevante myndighet og som kan være mer eller mindre enn dette anslaget; og (b) du har fullt ansvar for å betale alle aktuelle importavgifter direkte til den relevante myndigheten (og for å kreve dem tilbakebetalt i tilfelle en avbestilling eller retur eller en retur av produktene, i den grad det er mulig i henhold til lovene i landet ditt) som bestemt av myndighetene i leveringslandet, og Global-e påtar seg intet ansvar i forbindelse med det foregående.

Hvis du er bosatt i Russland, vil du ikke ha mulighet til å forhåndsbetale importavgifter på grunn av lokal lovgivning.

Global-e kan inngå avtale med en lokal lisensiert tollspeditør i ditt land. Godtakelse av disse salgsvilkårene fungerer som en godkjenning for den aktuelle tollspeditøren å fungere som din agent for å: (a) foreta transaksjoner med den lokale relevante myndigheten, (b) behandle beslektede dokumenter på dine vegne i forbindelse med importen av produktene i din bestilling, (c) tilrettelegge for betaling av aktuelle importavgifter; og (d) hvis aktuelt, returnere slike produkter til Global-e (i henhold til disse salgsvilkårene). Du erkjenner imidlertid at i tilfelle retur av produkter i henhold til returreglene under, vil du (og ikke Global-e eller andre på deres vegne) være fullt ansvarlig for å kreve tilbakebetalt slike importavgifter fra den aktuelle skattemyndigheten i den grad det er mulig, og Global-e påtar seg intet ansvar i forbindelse med slike krav.

Du gjøres oppmerksom på at egenskapene til produktene du kjøper fra Global-e, i tillegg til prisen, leveringskostnader og (hvis tilgjengelig for forhåndsbetaling) importavgifter, skal være de som oppgis til deg fra Global-e i kassen, drevet av Global-e på Suuntos nettbutikk du besøkte. Sørg for at du ser nøye gjennom Kassen-siden slik at du kan identifisere og korrigere eventuelle feil.

 1. Levering og registrert importør

Ikke alle produkter kan leveres overalt (grunnet begrensninger pålagt produktene eller av destinasjonslandet) men kassen vil ikke tillate deg å sende inn bestillingen hvis varene ikke kan leveres til din oppgitte adresse.

Vi kan ikke levere til:

Postboksadresser,

Oversjøiske militæradresser,

Hoteller og herberger og

Fengsler.

Global-e vil overføre eierskapet til de bestilte produktene til deg i det øyeblikket produktene sendes til deg (forutsatt full betaling for produktenes pris og leveringskostnader og eventuelle andre avgifter som skal betales i henhold til disse salgsvilkårene, dersom det er aktuelt). Risiko for skade på eller tap av produktene overføres til deg ved levering til deg eller en person utpekt av deg til å oppbevare eller ta besittelse av produktene på dine vegne.

Du vil betraktet som registrert importør av produktene og vi tilrettelegger kun importen på dine vegne som din agent. Du må derfor følge alle gjeldende lover, forskrifter, sertifiseringer og regler i landet du importerer produktene til. Du godtar at du ikke vil reeksportere eller videreselge noen produkter som du har bestilt.

Du erkjenner og godtar at Global-e, eller en av våre tredjeparts fullbyrdelsestjenester som handler på våre vegne (hver en «Fullbyrdelsesleverandør») kan håndtere leveransen og fullbyrdelsen av din bestilling, og at Global-e har enerett til å velge fullbyrdelsesleverandør.

Leveringstiden og leveringsalternativet du valgte vil bli bekreftet i bestillingsbekreftelsen. Leveransen er fullført når vi har levert til adressen du oppgir ved bestilling (som kan inkludere importstedet i destinasjonslandet som er oppgitt i bestillingen, i tilfelle importavgifter ikke har blitt forhåndsbetalt).

Forskjellige deler av din bestilling kan bli levert på forskjellige datoer. Med mindre annet er angitt og underlagt gjeldende lover, er leveringsdatoer som oppgis i nettbutikken og/eller som en del av bestillingsprosessen kun anslag. Din bestilling vil bli fullbyrdet innen leveringsdatoen oppgitt i bestillingsbekreftelsen, eller, hvis ingen leveringsdato er oppgitt, innen 30 dager etter datoen for bestillingsbekreftelsen, med mindre du spesifikt avtaler en senere dato eller det er spesielle omstendigheter. Leveringstider påvirkes av din leveringsadresse og leveringsmetoden som er valgt. Vi kan ikke angi nøyaktig leveringsdato og tidspunkt. Vi skal ikke holdes ansvarlig for forsinket levering eller manglende oppfyllelse hvis forsinkelsen eller mangelen verken er vår feil eller for vår regning etter loven eller allment aksepterte prinsipper.

Verken Suunto eller Global-e har ansvar for tap som oppstår som følge av forsinket levering i den grad dette skyldes omstendigheter utenfor deres rimelige kontroll og der ingen av dem kunne ha iverksatt rimelige tiltak for å håndtere forsinkelsen. For eksempel, forsinkelser som følge av fortollingsprosedyrer eller andre tiltak fra relevante myndigheter er generelt utenfor vår kontroll, eller forsinkelser som en direkte følge av dine handlinger eller unnlatelser.

Hvis du bestiller tilpassede produkter, legges produksjonstiden for slike tilpassede produkter til leveringstiden og kan utsette leveringen.

Hvis du får varsel om et mislykket leveringsforsøk, er det ditt ansvar å bruke den oppgitte informasjonen til å kontakte fraktselskapet for å ordne ny levering. Hvis du har valgt en leveringsmetode som ikke krever at leveransen signeres og ingen er tilgjengelig til å motta produktene, forbeholder vi oss retten til å legge dem ved døren, i gangen eller resepsjonen avhengig av hva som er tilgjengelig. Hvis du uten grunn utsetter levering eller forsinker mottak av levering etter at vi har varslet deg at vi har prøvd å levere de bestilte produktene til deg, eller hvis du har oppgitt feil leveringsadresse som fører til at levering mislykkes, vil leveringspakken bli returnert til oss. Hvis produktene fortsatt ikke er levert etter første leveringsforsøk i en periode på 7 virkedager og returneres til oss, har vi rett til å heve avtalen og vil refundere deg i henhold til bestemmelsene i artikkel 9.

Vi anbefaler at du undersøker leveringspakken og mottatte produkter straks etter levering og kontrollerer deres tilstand og at innholdet i leveringspakken er fullstendig. I tilfelle skadde eller manglende produkter, ta kontakt med Suuntos kundeservice her.

 1. Produkttilgjengelighet

Vi garanterer ikke tilgjengeligheten til noen produkter i nettbutikken.

Med mindre vi godtok bestillingen din, forbeholder vi oss retten til å endre, avvikle eller slutte å gjøre et hvilket som helst produkt tilgjengelig uten ansvar eller forutgående varsel.

 1. Kompatibilitet, produktinformasjon

Kontroller når du bestiller at produktene du kjøper er kompatible med deres tiltenkte bruk. Bruk nettbutikken som endelig referanse når du kontrollerer kompatibilitet. I tilfelle forskjeller mellom innholdet på nettbutikken og ethvert annet nettsted (eller enhver annen informasjonskilde), har kompatibiliteten til produktene som vist i nettbutikken på kjøpstidspunktet forrang.

Du gjøres oppmerksom på at det kan være mindre forskjeller mellom de faktiske produktene og hvordan de fremstår på det aktuelle nettstedet, for eksempel i forhold til utseende / farge / tekstur / finish. Merkingen eller emballeringen av produktene kan avvike fra bildene du ser av disse på nettstedet.

 1. Betaling

Du kan betale med betalingsmetodene oppgitt i kassen. Betaling kan gjøres med kredittkort oppgitt i kassen, Paypal eller andre betalingsmåter (avhengig av din geografiske plassering). Ved belasting vil beskrivelsen du ser inkludere Global-e identifisert som ‘Global-e’ og vil i hovedsak se slik ut: **Global-e//Suunto**.

Du erkjenner og godtar at: (i) vi eller en av våre tredjeparts betalingsbehandlere («betalingsbehandler») vil belaste deg gjennom betalingsmetoden du har valgt i din bestilling og andre beløp skyldig i henhold til disse salgsvilkårene i forbindelse med bestillingen; (ii) du vil oppgi gyldig og aktuell informasjon om deg selv; (iii) vi kan bruke verktøyene, programvaren eller tjenestene til betalingsbehandlere til å behandle betalinger på våre vegne; og (iv) du kan bli belastet av bank- eller kreditt-/debetkortutstederen med ytterligere gebyrer (for eksempel valutagebyr eller internasjonalt gebyr) eller tilleggsavgifter fra bank- eller kreditt-/debetkortutstederen, og de er ikke Global-e- eller Suunto-gebyrer eller -avgifter, og ingen av disse har kontroll over dette eller noen måte å avbøte dette på, da dette gjelder forholdet og de kommersielle betingelsene mellom deg og din bank- eller kreditt-/debetkortutsteder, og vi (or Suunto) har heller ingen måte å vite på forhånd om du vil bli belastet slike gebyrer eller tilleggsavgifter.

Avhengig av din region kan betalingen rutes gjennom Global-e Australia Pty Ltd., Global-es tilknyttede selskap.

Alle betalinger er underlagt sikkerhetskontroller. Global-e kan derfor kontakte deg for å bekrefte din bestillingsinformasjon og bestillingsdetaljer som bevis på adresse, bevis på adresse i navnet til personen oppgitt for leveringsadresse, osv.

Fakturabetaling med Klarna: I samarbeid med Klarna og kun i enkelte jurisdiksjoner kan du bli tilbudt å kjøpe varer med Klarna som betalingsmetode. Vilkårene og betingelsene som gjelder for fakturabetaling med Klarna finnes her, og merk at tysk (ikke engelsk) er det styrende og bindende språket til disse vilkårene og betingelsene. Kvalifisering for bruk av Klarnas fakturabetalingsmetode avgjøres av Klarna etter eget skjønn og vi påtar oss intet ansvar i forbindelse med din bruk av Klarna som betalingsmetode. Der du velger å kjøpe dine varer med fakturabetaling med Klarna, deler du dine personopplysninger med Klarna og vilkårene i Klarnas personvernretningslinjer gjelder for deres bruk av dine personopplysninger. Global-e (eller Suunto) påtar seg intet ansvar for deres bruk av dine personopplysninger.

 1. Retur og refusjon

Merk at Global-e kun vil behandle returer og refusjoner for produkter som er kjøpt fra Global-e.

Angrerett:

Hvis du er forbruker og bosatt i et medlemsland i EU eller Island, Liechtenstein eller Norge («EØS»), og hvis du har kjøpt produktene til eget privat bruk som forbruker og vil bruke din rett til å heve kontrakten og returnere produktene, kan du gjøre det i angrerettsperioden, som utløper 14 dager etter leveringsdatoen. Denne retten påvirkes ikke av eventuelle separate returregler i disse salgsvilkårene.

Hvis du er forbruker og bosatt i et land utenfor EU, Island, Liechtenstein og Norge («EØS»), og hvis du har kjøpt produktene til eget privat bruk som forbruker og vil bruke din rett til å heve kontrakten og returnere produktene, kan du gjøre det i angrerettsperioden, som utløper 30 dager etter leveringsdatoen. Denne retten påvirkes ikke av eventuelle separate returregler i disse salgsvilkårene.

Hvis du vil bruke angreretten, må du opplyse Global-e om din avgjørelse om å kansellere bestillingen med en tydelig melding i portalen her. For å oppfylle angrerettsfristen er det tilstrekkelig at du sender din melding vedrørende din bruk av angreretten før angrerettsperioden har utløpt. Du kan bruke angrerettsskjemaet nederst i dette dokumentet, men det er ikke obligatorisk.

Du kan kun returnere produkter som du har behandlet pent og som du ikke har brukt på en måte utover det som er nødvendig for å forstå arten, egenskapene og funksjonaliteten til produktene. Du er ansvarlig for eventuell redusert verdi på produktene som følge av din behandling av produktene annet enn hva som er nødvendig for å forstå arten, egenskapene og funksjonaliteten til produktene du kjøpte.

MERK AT DENNE ANGRERETTEN IKKE GJELDER TILPASSEDE PRODUKTER SOM ER PRODUSERT I HENHOLD TIL DINE SPESIFIKASJONER.

Når Global-e har mottatt din elektroniske melding om at du vil heve kontrakten, vil du motta en bekreftelse på e-post.

Hvis du er bosatt i et medlemsland i EU eller Island, Liechtenstein eller Norge («EØS»), må du deretter returnere produktene uten ugrunnet opphold og uansett ikke senere enn 14 dager fra datoen du varslet om din avgjørelse om å heve kontrakten. Du bærer de direkte kostnadene for å returnere produktet(ene).

Hvis du er bosatt i et land utenfor EU, Island, Liechtenstein og Norge («EØS»), må du deretter returnere produktene uten ugrunnet opphold og uansett ikke senere enn 30 dager fra datoen du varslet om din avgjørelse om å heve kontrakten. Du bærer de direkte kostnadene for å returnere produktet(ene).

Returprosedyre

Du må returnere produktene i originalemballasjen. Du må inkludere alt tilbehør, brukerhåndbøker og eventuelle gaver som fulgte med samme pakke. Når et produkt er kjøpt som en del av en samling med flere produkter, må alle produktene i den samlingen returneres. Behandle produktene med rimelig forsiktighet og returner dem i den stand de ble levert til deg. Pakk produktene sikkert og forsikre deg om at bestillingsnummeret ditt er tydelig skrevet på utsiden av pakken. For å sikre rask og sikker retur, oppfordrer vi deg til å følge de oppgitte returinstruksjonene.

Vi vil refundere prisen du betalte for produktene pluss den opprinnelige fraktkostnaden innen 2 dager etter mottak av de returnerte produktene ved vårt lager. Hvis du valgte et ekspressleveringsalternativ, vil kun standard opprinnelig fraktkostnad refunderes. Refusjonen vil bli bekreftet per e-post. Betaling vil bli gjennomført med samme betalingsmåte som du brukte for den opprinnelige transaksjonen.

Hvis du returnerer produkter 1) du ikke har rett til å returnere, 2) som du har skadet eller brukt på en måte utover det som er nødvendig for å forstå arten, egenskapene og funksjonaliteten til produktene, eller 3) med produkter som mangler, eller 4) har ellers unnlatt å utøve rimelig aktsomhet ved behandling og retur av produkter, forbeholder vi oss retten til å avvise din retur og avvise å refundere eller avkorte eventuelle betalinger som skal refunderes for den reduserte verdien av produktene, underlagt gjeldende lov.

Andre retursaker: Hvis produktene du har mottatt ikke tilsvarer de du har bestilt, eller hvis leveringen er ufullstendig eller skadet under transport, kontakt Suuntos kundeservice umiddelbart for hjelp.

 1. Garantier og lovbestemte rettigheter

Suunto tilbyr en internasjonal begrenset garanti for sine produkter i samsvar med Suuntos garantivilkår. Ytterligere informasjon fremgår av Suuntos garantiretningslinjer for produkter på nettstedet https://www.suunto.com/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/.

Hvis du mener at du har rett på garantitjenester, ta kontakt med Suuntos kundeservice eller din autoriserte Suunto-forhandler.

Som forbruker har du juridiske rettigheter i forhold til produkter som er mangelfulle eller som ikke er som beskrevet. Videre har Global-e og Suunto har en juridisk forpliktelse til å levere varer som er i samsvar med denne kontrakten.  Ingenting i salgsvilkårene påvirker disse juridiske rettighetene.

 1. Personopplysninger

Global-e vil samle inn og behandle dine personopplysninger som selger av produktene. Global-e er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som Global-e samler inn og behandler på Global-es egne vegne.

Global-e og Suunto har inngått et samarbeid for å kunne tilby produktene i ditt land eller område. Suunto vil også samle inn dine personopplysninger for å kunne sende produkter du har bestilt, for å tilrettelegge for eventuelle produktreturer og for å kunne tilby deg kundeservice. Suunto kan også bruke dine personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lover. Suunto er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som Suunto samler inn på Suuntos egne vegne.

Verken Global-e eller Suunto kontrollerer behandlingen av dine personopplysninger av den andre parten som to separate behandlingsansvarlige. Du bør kontakte Global-e for spørsmål og henvendelser om behandlingen av dine personopplysninger av Global-e, og Suunto for spørsmål og henvendelser om behandlingen av dine personopplysninger av Suunto.

Du kan lese mer om behandlingen av dine personopplysninger av Global-e og av Suunto i deres respektive personvernsretningslinjer. Global-es personvernretningslinjer er tilgjengelige her og Suuntos personvernretningslinjer er tilgjengelige her. Personvernretningslinjene og ytterligere bestemmelser i disse salgsvilkårene styrer bruken av dine personopplysninger. Kjøp av produkter fra nettbutikken krever at du godtar personvernretningslinjene og behandlingen av personopplysninger som beskrevet i nevnte personvernretningslinjer. Hvis ikke, er det ikke mulig å selge og levere produktene til deg.

Global-e vil behandle din betaling for produktene. Global-e vil gjøre rimelige anstrengelser for å holde opplysningene om din bestilling og betaling sikre, men (i mangel på vesentlig uaktsomhet for deres del) verken Suunto eller Global-e kan holdes ansvarlig for tap du kan påføres hvis en tredjepart får uautorisert tilgang til data du oppgir ved tilgang til eller bestilling fra nettbutikken.

 1. Vårt ansvar

Vi vil utføre våre forpliktelser i henhold til disse salgsvilkårene med rimelig aktsomhet og ferdigheter.

Det finnes ansvar som vi ikke kan ekskludere under gjeldende lovgivning.  Mer spesifikt, ingenting i disse salgsvilkårene begrenser vårt (eller etter omstendighetene Suuntos) ansvar for personskade eller død forårsaket av vår uaktsomhet eller vårt ansvar for svindel. Som nevnt over i del 10, har du visse rettigheter som forbruker, inkludert juridiske rettigheter i forhold til mangelfulle produkter. Ingenting i disse salgsvilkårene påvirker disse juridiske rettighetene.

Vi er kun ansvarlige for tap som er en naturlig sannsynlig konsekvens av vårt brudd på disse salgsvilkårene. Vi er ikke ansvarlige hvis vi forhindres eller forsinkes fra å etterleve våre forpliktelser av noe som du (eller noen som handler på dine vegne) gjør eller unnlater å gjøre eller på grunn av hendelser som er utenfor vår rimelige kontroll.

Du bør ta alle rimelige skritt og forholdsregler for å sikre at produktene du bestiller passer til dine formål. Du må følge alle råd vi gir deg i forhold til produktene (inkludert instruksjoner, brukerveiledninger og/eller brukerhåndbøker som følger med produktene). Vi eller Suunto påtar oss intet ansvar for skade på produkter vi har levert der det er forårsaket av at du ikke har fulgt våre råd.

Vi eller Suunto er ikke ansvarlige for tap knyttet til din virksomhet som tapt data, tapt fortjeneste, tapte inntekter eller forstyrrelser i virksomheten.

Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å verifisere nøyaktigheten til informasjon som brukes i nettbutikken, men underlagt gjeldende lov, kan vi ikke garantere at all informasjon alltid vil være nøyaktig og fullstendig. Det er for eksempel mulig at produktbilder og emballasje ikke alltid samsvarer med leverte produkter.  Hvis du har spørsmål eller bekymringer vedrørende dette, ta kontakt med oss før du bestiller produkter.  Prissettingsfeil kan også forekomme fra tid til annen, i hvilket tilfelle vi kan kansellere bestillinger som behandles eller godtas av oss. Vi vil rette feil i nettbutikken så snart som mulig etter at vi blir klar over dem.

MERK AT DISSE SALGSVILKÅRENE IKKE PÅVIRKER (OG SKAL IKKE FORSTÅS Å PÅVIRKE) DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER SOM IKKE KAN TILSIDESETTES ELLER BEGRENSES GJENNOM AVTALE.

 1. Generelt

Nettbutikken kan kun brukes til lovlige formål og på en lovlig måte. Du godtar å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter som gjelder nettbutikken og alle transaksjoner som gjennomføres i eller gjennom nettbutikken.

Suunto og Global-e gir ingen garanti for at nettbutikken vil tilfredsstille dine krav eller vil være uten avbrudd, betimelig eller feilfri, at feil vil bli rettet, eller at nettstedet eller serveren som gjør den tilgjengelig er fri for virus eller feil eller representerer den fulle funksjonaliteten, nøyaktigheten og/eller påliteligheten til nettbutikken. Suunto og Global-e er ikke ansvarlige overfor deg for tap av innhold eller materiale som er lastet opp til eller overført gjennom nettbutikken. Nettbutikken er underlagt bruksvilkårene som er tilgjengelige her.

Hvis en bestemmelse eller bestemmelser i disse salgsvilkårene kjennes ugyldig, ulovlig eller uten tvangskraft, skal den bestemmelsen håndheves i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning, og gyldigheten, lovligheten og tvangskraften til de resterende bestemmelsene skal ikke på noen måte påvirkes eller svekkes.

I forhold til kjøp fra nettbutikken vil Suunto og Global-e kommunisere elektronisk ved å sende e-post og ellers publisere elektronisk.

Suunto og Global-e forbeholder seg retten til å få tilgang til, lese, bevare og utlevere enhver informasjon vi mottar i forbindelse med bestillingen og din bruk av kassen som Suunto og Global-e med rimelighet mener er nødvendig for å: (i) oppfylle enhver gjeldende lov, forskrift, juridisk prosess, stevning eller myndighetsforespørsel, (ii) håndheve disse salgsvilkårene, inkludert for å undersøke potensielle brudd på dem, (iii) avsløre, forhindre eller på annen måte ta hånd om svindel, sikkerhet eller tekniske saker, (iv) besvare dine supportforespørsler, eller (v) beskytte rettighetene, eiendelene eller sikkerheten til Suunto og Global-e, våre brukere eller offfentligheten.

 1. Kundeservice

Du kan kontakte Suuntos kundeservice hvis du har spørsmål om produktene her eller produktreturer her.

Hvis du har spørsmål eller klager om Global-e, disse salgsvilkårene eller kassen, kontakt oss på service@Global-e.com.

Hvis du kjøper fra Australia, kan du kontakte oss på global-eau@global-e.com.

 1. Gjeldende lov

Disse salgsvilkårene skal styres og tolkes i henhold til lovene i Nederland.

Siste oppdatering: Mai 2019

 

 

ANGRESKJEMA

 

Fyll ut og send inn dette skjemaet kun hvis du ønsker å heve kontrakten:

 

 • Til Global-e NL B.V., Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam, Nederland (via e-post service@Global-e.com

 

 • Jeg/vi [*] gir herved varsel om at jeg/vi [*] hever min/vår [*] kontrakt for salget av følgende varer:

 

 • Bestilt/mottatt den [*]:

 

 • Navn på forbruker(e):

 

 • Adresse for forbruker(e):

 

 • Referansenummer for bestilling:

 

 • Forbrukerens underskrift [kun hvis dette skjemaet sendes på papir]:

 

 • Dato for dette varselet om heving:

 

 

[*] Slett etter behov