Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Terms and conditions of sale ("Sales Terms")

Versjon 2018-1; publisert og gjeldende fra 21. mars 2018.

Disse Salgsbetingelsene fastsetter betingelsene for salg mellom forbrukere som ønsker å kjøpe SUUNTO produkter ("Produkter") fra http://www.suunto.com/nb-NO

webside(r) ("Nettbutikken") og Amer Sports Norge AS, et norsk selskap med organisasjonsnummer 929 673 999 med kontor i Eivind Lyches vei 9C, 1338 Sandvika, Norge ("SUUNTO", "vi" eller "oss" som konteksten tilsier).

1. Om Salgsbetingelsene

Disse Salgsbetingelsene gjelder alle kjøp som er gjort i Nettbutikken.

Vi forbeholder oss retten til å endre Salgsbetingelsene fra tid til annen. Vi vil opplyse om datoen disse vil gjelde fra ovenfor. Alle endringer i Salgsbetingelsene vil gjelde for bestillinger foretatt på, eller etter dene datoen.

VED Å GJENNOMØRE EN PRODUKTBESTILLING SAMTYKKER DU I, OG AKSEPTERER AT DU ER BUNDET AV DISSE SALGSBETINGELSENE.

2. Bestilling

Vennligst vær oppmerksom på at bestillinger bare kan gjennomføres av enkeltpersoner som er forbrukere. Vi vil derfor ikke akseptere bestillinger gjennomført av selskaper, foreninger, sammenslutninger, næringsdrivende foretak eller andre juridiske personer.

For å kunne kjøpe Produkter må du:

  • Oppgi navn og adresse, telefonnummer, epost adresse, betalingsdetaljer og all annen nødvendig informasjon.
  • Være minimum 18 år.

I tilfelle du har opprettet en konto med personlige brukerdata og passord må du påse at passordet er beskyttet til enhver tid og ikke avsløre denne informasjonen til andre. Du er personlig ansvarlig for alle kjøp gjort ved bruk av ditt brukernavn og passord.

3. Ordrebehandling og avtaleslutning

Du samtykker i at alle bestillinger er et tilbud om å kjøpe Produktene som er opplistet i bestillingen, i henhold til disse Salgsbetingelsene. Alle bestillinger må deretter aksepteres av oss.


Etter at vi har mottatt bestillingen, hvis vi aksepterer den, vil vi sende deg en bestillingsbekreftelse via epost med ditt bestillingsnummer og detaljer om Produktene du har bestilt, samt en kopi av Salgsbetingelsene. Avtaleinngåelsen skjer det i øyeblikket du mottar bestillingsbekreftelsen.

Eposten med bestillingsbekreftelsen er din kvittering på kjøpet. Vennligst oppbevar denne, da vi ikke lagrer den.

4. Pris, levering, fraktkostnader og skatt

Prisen som blir belastet for et Produkt vil være prisen som er gjeldende på tidspunktet bestillingen blir innsendt. Prisen blir opplyst i eposten med ordrebekreftelsen.

Vi kan når som helst endre prisene uten varsel. Prisøkninger vil bare gjelde for bestillinger som er innsendt etter at slike endringer har blitt gjort.

Prisen for Produktene inkluderer merverdiavgift og andre aktuelle skatter og avgifter. Prisen inkluderer ikke frakt- og ekspedisjonskostnader

Separate kostnader for frakt, ekspedisjon og relatert merverdiavgift eller andre skatter vil bli opplyst om underveis i bestillingen og vil også fremgå av bestillingsbekreftelsen.

For det tilfelle at vi ikke kan opplyse om en nøyaktig pris før inngåelsen av avtalen vil du bli opplyst om utregningsgrunnlaget.

5. Levering

Vi leverer Produkter kun i Norge, underlagt følgende restriksjoner:

Vi kan ikke sende til:
Postbokser,
Hoteller og hosteller,
Fengsler, og

Jan Mayen og  Svalbard

Leveringsvalgene er som følge:

Standard: estimert levering innen 3-4 virkedager

Leveringstid samt leveringsvalg du har valgt vil bli bekreftet i bestillingsbekreftelsen.

Leveringsdato vil ikke overskride 30 dager, unntatt om det spesifikt avtales et senere tidspunkt.

Hvis du bestiller personlig tilpassede Produkter, vil produksjonstiden for personlig tilpasning bli tillagt leveringstiden til den valgte leveringsmåte. 

I tilfellene der du uten rimelig grunn forårsaker utsettelse av leveringen eller utsetter bekreftelse på mottak av leveransen etter at vi har opplyst om at vi har prøvd å levere det bestilte Produktet til deg, eller hvis du har gitt oss feil leveringsadresse som har medført mislykket levering, vil den leverte pakken bli returnert til oss. Hvis produktet forblir ulevert etter første leveringsforsøk etter en periode på 7 arbeidsdager og blir returnert til oss ulevert, har vi rett til å kansellere kontrakten og foreta refusjon til deg slik det følger av punkt 9.

Vi skal ikke bli holdt ansvarlig for forsinket levering eller for unnlatelse av levering, dersom forsinkelsen eller unnlatelsen er forårsaket av hendelser som er utenfor vår rimelige kontroll som, inkludert men ikke begrenset til, krigshandlinger eller terror, streik, nasjonale eller lokale krisetilfeller, feil på transportørens fasiliteter, elektrisitet eller vannbrudd, jordskjelv, eller andre naturkatastrofer

Vi anbefaler at du undersøker mottatt pakke og Produkter innen 14 (fjorten) dager etter levering, for å sjekke Produktets tilstand og om pakkens innhold er komplett. Vennligst kontakt Kundeservice dersom det leverte Produktet er skadet eller har mangler.

6. Produkttilgjengelighet

Vi garanterer ikke tilgjengeligheten av noen av våre Produkt(er) i nettbutikken. Med mindre vi har akseptert bestillingen din reserverer vi oss retten til, uten ansvar eller forutgående varsel, å endre, avvikle eller stoppe tilgjengeligheten av samtlige Produkt(er).

7. Kompatibilitet, produktinformasjon

Vennligst vær oppmerksom når du innsender bestilling for å forsikre deg om at Produktene du kjøper er kompatible med det tiltenkte bruk. Vennligst bruk Nettbutikken som ditt endelige referansepunkt når du undersøker kompatibilitet. I det tilfelle det foreligger forskjellig informasjon på nettbutikken og andre websider (eller noen andre informasjonskilder), vil den endelige vurderingen av Produktets kompatibilitet baseres på informasjonen som ble vist i Nettbutikken på tiden bestillingen ble mottatt.

8. Betaling

Betaling kan foretas med Visa, MasterCard og PayPal og bankoverføring.

Alle betalinger vil være gjenstand for sikkerhetskontroll. Derfor kan det skje at vi kontakter deg for å bekrefte bestillingsinformasjon og bestillingsdetaljer som for eksempel bevis på adresse og bevis på adresse i forbindelse med det navn som i bestillingen indikerer mottaker.

9. Tilbakelevering og refusjon

Vennligst vær oppmerksom på at vi kun behandler krav om tilbakelevering og refusjon for Produkter som er kjøpt i Nettbutikken.

Angrerett: Hvis du har kjøpt Produkt(et) til eget privat bruk som forbruker, og ønsker å gjøre gjeldende din rett til å gå fra avtalen og returnere Produktet, kan du gjøre det forutsatt at du fullfører returprosedyren på vår nettside https://webshop.suunto.com/no/return innen 15 dager etter at du mottok Produktet. I tilfelle der kontrakten omfatter flere produkter vil din rett til å gå fra avtalen utløpe 15 dager etter det tidspunkt du mottok det siste produktet.

For å kunne utøve angreretten og returnere produktet, vennligst returner angrerettskjemaet som ligger i pakken og fullfør returprosedyren på vår nettside https://webshop.suunto.com/no/returnsom instruksjonen viser på returskjemaet. Alternativt kan du returnere angrerettskjemaet som ligger vedlagt (Vedlegg 1) eller kontakte vår [Kundeservice]

Du kan kun returnere Produkter du har tatt rimelig godt vare på og som du ikke har brukt på en måte som går utover det som er nødvendig for å fastslå egenskapene og funksjonene til Produktet.. Du står ansvarlig for verdiforringelse av Produktet som følger av din håndtering av Produktet, unntatt hva som er nødvendig for å vurdere produktets art, egenskaper og riktig funksjon.

VENNLIGST VÆR OPPMERSKOM PÅ AT DU IKKE HAR RETT TIL Å GÅ FRA AVTALEN I FORHOLD TIL:
-ALLE PRODUKTER SOM HAR BLITT LAGET ETTER KUNDENS SPESIFIKASJONER ELLER SOM HAR BLITT PERSONLIG TILPASSET.
-ALLE UNDERTØYPRODUKTER I FORSEGLET EMBALLASJE SOM HAR BLITT ÅPNET ETTER LEVERING OG SOM AV HYGIENISKE HENSYN IKKE ER EGNET TIL Å RETURNERE.

For å returnere Produkt(er) kan du fylle ut et angrerettskjema som er vedlagt som Vedlegg 1 eller gi en annen utvetydig erklæring til oss, for eksempel ved å returnere et ferdig utfylt Returskjema som du finner på nettbutikken eller får av Kundeservice.

Så snart vi har mottatt online erklæringen fra deg om at du benytter deg av angreretten vil si sende deg en epostbekreftelse.

Du må da returnere Produktet uten ugrunnet opphold og i alle tilfelle ikke senere enn 15 dager etter datoen du varslet oss om kravet om å gå fra avtalen. Du må selv bære de direkte kostnadene for retur av Produktet.

Prosedyre for retur
Et returskjema er vedlagt pakken din med returinstruksjoner. Returskjemaet er også tilgjengelig i Nettbutikken.

Du må skrive ut skjemaet, fylle det ut og vedlegge det pakken med Produktet som returneres.
Du må returnere Produktet i dets originale emballasje.
Du må inkludere alle tilbehør, brukermanualer og gratis gaver som kom med i samme pakke.
Hvor et Produkt har blitt kjøpt som en del av en rabattpakke bestående av flere Produkter, skal alle Produktene i pakken returneres.
Vennligst behandle Produktet med rimelig omsorg og returner det i den tilstand det var levert til deg. 
Vennligst pakk Produktet sikkert og hensiktsmessig, og forsikre deg om at ditt bestillingsnummer er klart synlig på utsiden av pakken.
For å foreta rask og sikker retur anbefaler vi at du følger de gitte returinstruksjonene.

Vi refunderer prisen du har betalt for Produktet pluss de initielle fraktkostnadene i forbindelse med kjøpsforsendingen innen 2 dager fra den dagen vi får melding om at du ønsker å benytte deg av angreretten.  Vi kan likevel holde tilbake pengene inntil vi mottar Produktet, eller at vi mottar bevis på at du har sendt tilbake Produktet, etter hva som skjer først. De tilfeller der du selv har valgt ekspress leveringsmåte, vil kun standard initiell fraktkostnad for kjøpsforsendingen bli refundert.
Refusjon vil bli bekreftet per epost.
Betaling vil bli refundert i samme midler som din betaling ble foretatt for kjøpet av Produktet.

Hvis du returnerer Produkter som (1) du ikke hadde rett til å returnere, (2) du har skadet eller brukt på en måte som går utover det som er nødvendig for å fastslå egenskapene og funksjonen til Produktene, eller ikke er i original tilstand, (3) med manglende Produkter, eller (4) som ellers ikke har blitt behandlet med rimelig omsorg ved returnering av Produktene, reserverer vi oss retten til, enten å nekte tilbakeleveringen og nekte refusjon, eller å redusere refusjonen din tilsvarende verdiforringelsen Produktene, i henhold til norsk lov.

Andre retursaker: Hvis produktet ikke samsvarer med produktet du bestilte, eller hvis leveransen er ufullstendig eller blitt skadet under transport, vennligst kontakt, uten unødvendig forsinkelse, Kundeservice via epost eller telefon for assistanse.

10. Garantier og lovpålagte rettigheter

Våre garantier er i overenstemmelse med norsk lovgivning.

Du finner garantivilkårene for Produktene våre på hjemmesiden, [Garantireglementet].

VENNLIGST VÆR OPPMERKSOM PÅ AT GARANTIEN VÅR IKKE PÅVIRKER, UTELUKKER, BEGRENSER ELLER SUSPENDERER NOEN AV DINE LOVPÅLAGTE RETTIGHETER.

Hvis du mener at du har krav på garantitjenester, vennligst kontakt Kundeservice.

11. Personvern

Retningslinjer for personvern som er tilgjengelige på vår hjemmeside Retningslinjer for personvern samt ytterligere bestemmelser inntatt i disse Salgsbetingelsene regulerer bruken av dine personopplysninger. Kjøp av Produkter i nettbutikken krever at du aksepterer retningslinjene våre for personvern samt behandling av personopplysningersom beskrevet i Retningslinjer for personvern. 

Vi vil vise rimelig aktsomhet for å holde detaljene vedrørende din bestilling og betaling sikker, men (med unntak for grov uaktsomhet fra vår side) kan vi ikke bli stilt ansvarlig for tap du måtte lide dersom en tredjepart tilegner seg uautorisert tilgang til informasjon du har inngitt ved bruk av og bestilling fra websiden.

12. Vårt ansvar

Disse Salgsbetingelsene omfatter samtlige av våre forpliktelser og ansvar i forhold til levering av Produkter. I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende rett, fraskriver vi oss alle typer garantier, uavhengig om dette er uttrykkelig eller underforstått, og alle typer vilkår og andre betingelser, foruten de som er uttrykkelig nevnt i disse salgsbetingelsene. Det understrekes at vi vil ikke være ansvarlige for om Produktet er egnet til ditt tiltenkte formål.

Selv om vi med rimelighet vil prøve å bekrefte nøyaktigheten av all informasjon som blir lagt ut i nettbutikken, gir vi ingen garantier, enten underforstått eller uttrykkelig i forhold til nøyaktigheten av denne informasjonen (foruten det som er uttrykkelig sagt i disse Salgsbetingelsene). Vi garanterer ikke på noen måte at nettbutikken vil imøtekomme dine behov og krav, eller vil fungere uavbrutt, betimelig eller feilfritt, at defekter vil bli korrigert, eller at siden eller serveren som gjør siden tilgjengelig er fri for virus eller feil eller representerer full funksjonalitet, nøyaktighet og/eller pålitelighet av nettbutikken. Vi skal ikke være ansvarlige for tap av innhold eller materiell opplastet eller sendt gjennom nettbutikken.

Vi kan ikke holdes ansvarlig, hverken i kontrakt eller utenfor kontrakt eller skadevoldende handling for strafferettslige reaksjoner, direkte eller indirekte tap, oppreisning for ikke økonomisk tap inkludert, eller andre økonomiske tap (inkludert men ikke begrenset til tap av inntekt, fortjenestetap, tap av kontrakter, forretningsmuligheter eller forventet besparelse), tap av data, tap av goodwill eller omdømme eller noe slags tap som måtte oppstå.  Ingenting i denne paragrafen skal påvirke dine lovbestemte rettigheter, og ingenting i disse salgsvilkårene skal ekskludere eller begrense ansvar som ikke lovlig kan bli begrenset eller ekskludert, inkludert men ikke begrenset til ansvar som følge av dødsfall eller personskade, forårsaket av uaktsomhet eller svindel.

13. Generelt

Nettbutikken kan bare bli brukt til dets lovlige formål, og på lovlig måte. Du samtykker i å følge alle gjeldende lover og regler i forbindelse med Nettbutikken og enhver transaksjon foretatt på eller gjennom Nettbutikken.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse salgsbetingelsene holdes ugyldig, ulovlig eller ugjennomførbar, skal slik bestemmelse håndheves i størst mulig utstrekning det er tillatt etter gjeldende rett. Gyldigheten, lovligheten og gjennomføringen av de resterende bestemmelsene skal ikke på noen måte bli påvirket eller svekket.

I relasjon til kjøp fra Nettbutikken, skal vi kommunisere elektronisk ved utsendelse av epost eller legge ut informasjon elektronisk.

VENNLIGST VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DISSE SALGSBETINGELSENE IKKE PÅVIRKER DINE LOVPÅLAGTE RETTIGHETER. DISSE KAN IKKE FRAVIKES ELLER BEGRENSES VED AVTALE.

14. Kundeservice

Våre kundebehandlere vil assistere deg med alle typer bestillingsrelaterte spørsmål. Du kan kontakte oss enten via epost eller telefon, mandag til fredag mellom 0900 og 1700, unntatt helligdager.

Telefon: +44 20 360 805 34

15. Gjeldende rett

Disse Salgsbetingelsene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.