Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Peak Gabay sa User

Oras at petsa

Itatakda mo ang oras at petsa sa unang pag-on ng iyong relo. Pagkatapos nito, gagamitin ng iyong relo ang oras ng GPS para itama ang anumang offset.

Kapag nakapares ka na sa Suunto app, makakakuha na ang iyong relo ng updated na oras, petsa, time zone at daylight-saving time mula sa mga mobile device.
Sa General » Time/date, i-tap ang Auto time update para i-on at i-off ang feature.

Maaari mong manual na i-adjust ang oras at petsa mula sa mga setting sa General » Time/date kung saan maaari mo ring baguhin ang mga format ng oras at petsa.

Bukod sa pangunahing oras, maaari ka ring gumamit ng dalawang orasan para subaybayan ang oras sa ibang lokasyon, halimbawa, kung nagbibiyahe ka. Sa General » Time/date, i-tap ang Dual time para itakda ang time zone sa pamamagitan ng pagpili ng lokasyon.

Alarm clock

Mayroong alarm clock ang iyong relo na maaaring tumunog nang minsan o umulit sa partikular na mga araw. I-activate ang alarma mula sa mga setting sa ilalim ng Alarm (Alarm) » Alarm clock(Alarm clock).

Bukod sa mga karaniwang nakatakdang alarma, makakakita ka ng naiaayon na uri ng alarma batay sa data ng pagsikat at paglubog ng araw. Tingnan ang Mga alarma sa pagsikat at paglubog ng araw.

Para mag-set ng nakatakdang oras ng alarma:

  1. Mula sa mukha ng relos, pindutin ang gitnang button para buksan ang shortcuts menu at mag-scroll papuntang Alarms(Alarm).
  2. Una, piliin mo kung gaano kadalas ang gusto mong pagtunog ng alarm. Ang mga opsyon ay:

    Once (Minsan): tutunog ang alarma nang minsan sa susunod na 24 oras sa naka-set na oras Weekdays (Weeklight): tutunog ang alarma sa parehong oras mula Lunes hanggang Biyernes Daily (Araw-araw): tutunog ang alarma sa parehong oras bawat araw ng linggo

    alarm settings step1

  3. Itakda ang oras at ang mga minuto at pagkatapos ay lumabas mula sa mga setting.

    alarm settings step2

Kapag tumunog ang alarm, maaari mo itong i-dismiss upang tapusin ang alarm, o maaari mong piliin ang opsyon na snooze. 10 minuto ang tagal ng pag-snooze at maaaring umulit nang hanggang 10 beses.

Alarm dismiss snooze

Kung hahayaan mo ang alarm sa patuloy na pagtunog, awtomatiko itong mag-i-snooze pagkatapos ng 30 segundo.

Table of Content