Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 2.5

Inhaltsverzeichnis

Формати на позицията

Форматът на позицията е начинът, по който се показва вашата GPS позиция на часовника. Всички формати се отнасят до едно и също местоположение, като просто го изразяват по различен начин.

Можете да промените формата на позицията в настройките на часовника от Navigation (Навигация) » Position format (Формат на позиция).

Географска ширина/географска дължина е най-често използваната координатна мрежа и има три различни формата:

 • WGS84 Hd.d°
 • WGS84 Hd°m.m'
 • WGS84 Hd°m's.s

Сред другите често срещани формати за позициониране са следните:

 • UTM (Универсална напречна цилиндрична проекция на Меркатор) предоставя двуизмерно представяне на позицията по хоризонтала.
 • MGRS (Военна координатна референтна система) е разширение на UTM и се състои от обозначител на зоната в координатната мрежа, идентификатор на 100 000-метров квадрат и числено местоположение.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro поддържа и следните локални формати на позицията:

 • BNG (британски)
 • ETRS-TM35FIN (финландски)
 • KKJ (финландски)
 • IG (ирландски)
 • RT90 (шведски)
 • SWEREF 99 TM (шведски)
 • CH1903 (швейцарски)
 • UTM NAD27 (Аляска)
 • UTM NAD27 Конус
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (Нова Зеландия)
бележка:

Някои формати за позициониране не могат да се използват в областите на север от 84° и на юг от 80°, или извън държавите, за които са предназначени. Ако сте извън позволената зона, вашите координати за местоположение не могат да се изпишат на часовника.