Suunto Spartan Sport - Характеристики - Информация за устройството

Suunto Spartan Sport Потребителско ръководство - 2.0

Inhaltsverzeichnis

Информация за устройството

Можете да прочете подробна информация за софтуера и хардуера на вашия часовник от настройките в General (Общи) » About (Относно).