Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Uživatelská příručka - 2.6

Podsvícení

Podsvícení má dva režimy: automatický a přepínání. V automatickém režimu se podsvícení aktivuje jakýmkoli dotykem obrazovky nebo stisknutím tlačítka.

POZNÁMKA:

Pokud byly hodinky nečinné po dobu 60 sekund nebo déle, lze podsvícení aktivovat pouze stisknutím tlačítka.

V režimu přepínání se podsvícení aktivuje klepnutím dvěma prsty. Podsvícení zůstane aktivní, dokud na obrazovku znovu neklepnete dvěma prsty.

Ve výchozím nastavení je podsvícení v automatickém režimu. Změnu režimu a jasu podsvícení můžete provést v nastavení: Obecné » Podsvícení.

POZNÁMKA:

Jas podsvícení má vliv na životnost baterie. Čím vyšší je nastaven jas, tím rychleji se baterie vybíjí.

Podsvícení v pohotovostním režimu

Když hodinky aktivně nevyužíváte ve smyslu klepnutí na obrazovku či stisku tlačítek, přejdou hodinky po jedné minutě do pohotovostního režimu. Obrazovka je zapnutá, ale při slabším světle nemusí být snadno čitelná.

Chcete-li čitelnost obrazovky při slabším světle zlepšit, můžete použít funkci podsvícení v pohotovostním režimu. Jedná se o podsvícení o nižším jasu, které je zapnuté nepřetržitě.

Podsvícení při pohotovostním režimu můžete zapnout a vypnout v nastavení: Obecné » Podsvícení » Pohotovost.

Přestože je jas podsvícení při pohotovostním režimu nižší, snižuje celkovou životnost baterie, protože toto podsvícení je zapnuté nepřetržitě.

Table of Content