Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto Zoop Novo Brugervejledning

Overfladeinterval og no-fly-tid (overfladeinterval før flyvning)

Tilbage ved overfladen fortsætter Suunto Zoop Novo med at give sikkerhedsoplysninger og alarmer efter dykket. Hvis du efter dit dyk skal vente med at flyve, vises no-fly-symbolet i alle tilstande.

nofly

For at få adgang til yderligere oplysninger om dit overfladeinterval eller din no-fly-tid (overfladeinterval før flyvning), skal du åbne dykketilstanden.

Suunto Zoop Novo viser tidsforløbet siden du nåede overfladen i feltet Surf t. (Overfladeinterval). Flysymbolet betyder, at du ikke bør flyve. Nedtællingstiden til du trygt kan flyve igen vises i feltet No Fly (No Fly).

suface nofly time ZoopVyperNovo

No-fly-tiden er altid mindst 12 timer og er lig med afmætningstiden, når denne er over 12 timer. For afmætningstider, som er kortere end 70 minutter, vises no-fly-tiden ikke.

Hvis dekompressionen springes over under et dyk, så Suunto Zoop Novo går i fejltilstand (se Fejltilstand (algoritmelås)), er no-fly-tiden altid 48 timer.

Hvis et dyk foretages i tilstanden Gauge (Måler) (bundtimer), er no-fly-tiden 48 timer.

ADVARSEL:

DU RÅDES TIL AT UNDGÅ FLYVNING, NÅR COMPUTEREN TÆLLER NO-FLY-TIDEN NED. AKTIVER ALTID COMPUTEREN FOR AT KONTROLLERE DEN RESTERENDE NO-FLY-TID FORUD FOR FLYVNING! Flyvning eller rejser til en højere højde inden for no-fly-tiden kan i høj grad forøge risikoen for trykfaldssyge. Gennemgå anbefalingerne fra Divers Alert Network (DAN). Der vil aldrig være en regel om flyvning efter dykning, der med garanti helt forhindrer trykfaldssyge!

Divers Alert Network (DAN) anbefaler følgende no-fly-tider:

  • Et overfladeinterval på minimum 12 timer er påkrævet for at være forholdsvis sikker på, at en dykker vil forblive uden symptomer under opstigning til et passagerflys højde (højde op til 2.400 m (8.000 fod)).
  • Dykkere, som planlægger at lave daglige, gentagne dyk i flere dage, eller lave dyk, som kræver dekompressionsstop, bør tage særlige forholdsregler og vente i et tidsrum længere end 12 timer inden en flyvning. Derudover foreslår Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) at dykkere, som bruger standard gasflasker og som ikke viser nogen symptomer på trykfaldssyge, venter 24 timer efter deres sidste dyk, inden de flyver med en flyvemaskine med et kabinetryk på op til 2.400 m (8.000 fod). De eneste to undtagelser fra denne anbefaling er:
    • Hvis en dykker har under to (2) timers samlet akkumuleret dykketid i de sidste 48 timer, anbefales et overfladeinterval på 12 timer inden flyvning.
    • Efter et dyk, som krævede et dekompressionsstop, bør flyvning udskydes med i hvert fald 24 timer og om muligt 48 timer.

Suunto anbefaler, at flyvning undgås indtil alle retningslinjer fra DAN og UHMS samt dykkercomputerens no-fly-forhold er opfyldt.

Table of Content