Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER £75 | EASY RETURNS | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK

Suunto Traverse Gabay ng Gumagamit - 2.0

Oras

Ipinapakita ng time display sa iyong Suunto Traverse ang sumusunod na impormasyon:

 • itaas na row: petsa
 • gitnang row: oras
 • ibabang row: palitan gamit ang VIEW upang ipakita ang dagdag na impormasyon gaya ng pagsikat/paglubog ng araw, altitude at level ng baterya.

Sa menu ng mga opsyon sa ilalim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Time/date (Oras/petsa), maaari mong i-set ang mga sumusunod:

 • Dalawahang oras
 • Alarma
 • Oras at petsa

Alarm clock

Maaari mong gamitin ang iyong Suunto Traverse bilang isang alarm clock. I-on/i-off ang alarma at i-set ang oras ng alarma sa menu ng mga opsyon sa ilalim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Time/date (Oras/petsa) » Alarm (Alarma).

Kapag naka-on ang alarma, lalabas ang simbolo ng alarma sa karamihan ng mga display.

Kapag tumunog ang alarma, maaari mong:

 • I-snooze sa pamamagitan ng pagpindot sa LIGHT. Ang alarma ay titigil at magsisimula ulit kada limang minuto hanggang sa itigil mo ito. Maaari kang mag-snooze nang hanggang 12 beses sa kabuuang 1 oras.
 • Ihinto sa pamamagitan ng pagpindot sa START. Ang alarma ay hihinto at muling tutunog sa parehong oras kinabukasan, maliban na lang kung io-off mo ang alarma sa menu ng mga opsyon.

alarm clock

PAALALA:

Kapag nag-ii-snooze, magpapatay-sindi ang icon ng alarma sa time display.

Pagsi-sync ng oras

Maaaring i-update ang oras ng iyong Suunto Traverse sa pamamagitan ng oras ng iyong mobile phone, computer (Moveslink) o GPS. Kung nai-pair mo na ang iyong relo sa Suunto Movescount App, ang oras at time zone ay awtomatikong nasi-sync sa mobile phone mo.

Kapag ikinonekta mo ang iyong relo sa computer gamit ang USB cable, ina-update ng Moveslink nang default ang oras ng iyong relo pati ang petsa ayon sa relo ng computer. Maaaring i-off ang feature na ito mula sa mga setting ng Moveslink.

moveslink settings

Oras ng GPS

Tinatama ng oras ng GPS ang pagkakaiba sa pagitan ng oras sa iyong Suunto Traverse at ng GPS. Sinusuri at itinatama ng oras ng GPS ang oras sa tuwing nakakakita ng GPS fix (halimbawa, kapag nagre-record ng isang aktibidad o nagsi-save ng isang POI).

Naka-on ang oras ng GPS bilang default. Maaari mo itong i-off sa menu ng mga opsyon sa ilalim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Time/date (Oras/petsa) » Time & date (Oras at petsa).

Daylight Saving Time

Suunto Traverse ay sumusuporta sa mga pag-a-adjust ng oras sa Daylight Saving Time (DST) kung naka-on ang oras ng GPS

Maaari mong i-adjust ang setting ng Daylight Saving Time sa menu ng mga opsyon sa ilalim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Time/date (Oras/petsa) » Time & date (Oras at petsa).

May tatlong setting na available:

 • Automatic (Awtomatiko) – awtomatikong pag-a-adjust ng DST batay sa lokasyon ng GPS
 • Winter time (Oras ng taglamig) – palaging oras ng taglamig (walang DST)
 • Summer time (Oras ng tag-araw) – palaging oras ng tag-araw

Table of Content