Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Tank POD Korisnički vodič

Obogaćeni zrak - Nitrox

Suunto Tank POD može se upotrebljavati s dišnim plinovima nitrox (poznatim i kao plinska smjesa kisika i dušika). Prije upotrebe proizvoda s nitrox dišnim plinovima treba ga servisirati i očistiti za rad s kisikom.

Ako je na strani vašeg uređaja oznaka „EN 250 NITROX”, to znači da je ispitan u skladu s normom EN 13949 i da zadovoljava zahtjeve opisane u toj normi. Svi materijali za proizvodnju uređaja Suunto Tank POD i njegovih komponenti (na primjer, kompatibilni graničnici protoka) kompatibilni su s kisikom i otporni na adiabatsku kompresiju 100%-tnog kisika.

Od svibnja 2021. svi novi uređaji Suunto Tank POD i njihove komponente očišćeni su za rad s kisikom u proizvodnom postupku poduzeća Suunto. Da bi se to označilo, uređaj je hermetički zatvoren u plastičnu vrećicu i označen tekstom „Cleaned for oxygen service” (Očišćen za rad s kisikom).

Ako vaš uređaj nije zatvoren u plastičnu vrećicu u skladu s prehodno opisanim, poduzeće Suunto preporučuje da ga tretirate kao neočišćenog za rad s kisikom.

Poduzeća Suunto preporučuje da ne upotrebljavate svoj uređaj s mješavinama plina nitrox prije nego što ga obučena i kompetentna osoba ne očisti za rad s kisikom.

UPOZORENJE:

Ne upotrebljavajte plinske mješavine nitrox ako niste završili odgovarajuću obuku. Odgovarajući tečajevi obuke za ronjenje s mješavinom nitrox i kisikom neophodni su prije uporabe ove vrste opreme u kojoj ima više od 22 % kisika.

UPOZORENJE:

Kada upotrebljavate mješavinu nitrox, najveća radna dubina i vrijeme izlaganja ovise o udjelu kisika u plinu.

UPOZORENJE:

Ako svoj uređaj Suunto Tank POD upotrebljavate za ronjenje s nitroxom, upotrebljavajte ga isključivo s dušikom i kisikom, a ne više sa zrakom. Uređaj treba biti uvijek čist za upotrebu s kisikom.

UPOZORENJE:

Ako se uređaj izloži dišnom plinu kontaminiranim uljem, kontaminirane dijelove mora ponovno očistiti kompetentna osoba.

UPOZORENJE:

Pri uporabi mješavine nitrox postoji opasnost od zapaljenja kisikom zbog onečišćenja.

UPOZORENJE:

Prema normi EN 12021 upotrebom dišnog zraka može se kontaminirati uređaj za ronjenje. Uređaj ne upotrebljavajte s nitroxom ili kisikom prije nego što ga za rad s kisikom očisti kompetentna osoba.

NAPOMENA:

Suunto Tank POD uređaje proizvedene prije svibnja 2021. poduzeće Suunto nije očistilo za rad s kisikom.

NAPOMENA:

Plastičnu vrećicu otvorite tek kada počinjete upotrebljavati Suunto Tank POD. Na taj se način mogućnost kontaminacije svodi na najmanju moguću mjeru.

NAPOMENA:

Ako Suunto Tank POD upotrebljavate s plinovima s udjelom kisika većim od 22 %, trebate ga održavati čistim i izbjegavati bilo kakvu vrstu kontaminacije kojom se može prouzročiti paljenje kisika tijekom upotrebe, rukovanja i pohrane.

NAPOMENA:

Da bi se rizik od zapaljenja kisikom sveo na najmanju moguću mjeru, ventili spremnika za tlak uvijek se trebaju polako otvarati.

NAPOMENA:

Ako upotrebljavate visokotlačnu opremu povezan s uređajem Suunto Tank POD i upotrebljavate nitrox mješavine dišnih plinova (s udjelom kisika većim od 22 %), pazite da ta oprema bude odobrena za tu namjenu i da je u skladu s normama EN 250 i EN 13949. Službena oprema marke Suunto koja se priključuje na visokotlačno crijevo ispitana je u skladu s normama EN 250 i EN 13949.

Više informacija o ronjenju s nitroxom uz proizvod Suunto Tank POD nalazi se u Sigurnosnim i regulatornim informacijama za Suunto Tank POD isporučenima s uređajem ili su dostupne na mrežoj stranici www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.

Table of Content