Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Uporabniški priročnik

Beleženje vadbe

Razen za spremljanje dnevne dejavnosti lahko uro uporabite tudi za beleženje vadbe ali drugih dejavnosti, da dobite podrobne povratne informacije in spremljate svoj napredek.

Vadbo beležite tako:

 1. Nadenite si tipalo za merjenje srčnega utripa (izbirno).

 2. Pomaknite se navzgor do ikone za vadbo in jo izberite s sredinsko tipko.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Z zgornjo in spodnjo desno tipko se premikajte med športnimi načini in pritisnite sredinsko tipko, da izberete tistega, ki ga želite uporabiti.

 4. Nad napisom »Start« je vrsta ikon. Katere so prikazane, je odvisno od tega, katere naprave ali tipala uporabljate v športnem načinu (na primer merilnik srčnega utripa in povezan sistem GPS). Ko ura išče signal, ikona puščice (povezan sistem GPS) utripa v sivi barvi, ko pa signal najde, se obarva zeleno. Med iskanjem ikona srca (srčni utrip) utripa sivo in se, ko najde signal, spremeni v obarvano srce, povezano s pasom – če uporabljate tipalo srčnega utripa. Če uporabljate optično tipalo srčnega utripa, se ikona spremeni v obarvano srce brez pasu.

  Če uporabljate tipalo srčnega utripa, vendar se ikona le obarva zeleno (kar pomeni, da je optično tipalo srčnega utripa aktivno), preverite, ali je tipalo srčnega utripa seznanjeno z uro (glejte Seznanitev enot POD in tipalin znova izberite želeni športni način.

  Počakate lahko, da vse ikone postanejo zelene, ali pa s sredinsko tipko beleženje začnete kar takoj.

  Start exercise

  Ko se beleženje začne, je izbrani vir srčnega utripa zaklenjen in ga med trenutno vadbo ni mogoče spremeniti.

 5. Med beleženjem lahko s sredinsko tipko preklapljate med zasloni.

 6. Za začasno ustavitev beleženja pritisnite zgornjo desno tipko. Ustavite in shranite s spodnjo desno tipko ali nadaljujete z zgornjo desno tipko.

  Recording paused

Če ima izbrani športni način možnosti, kot je nastavitev cilja glede trajanja, jih lahko pred začetkom beleženja spremenite tako, da pritisnete spodnjo desno tipko. Možnosti športnega načina lahko prilagajate tudi med beleženjem, tako da držite pritisnjeno sredinsko tipko.

SF3 Sport Mode Options

Po ustavitvi beleženja se izpiše vprašanje o vašem počutju. Na vprašanje lahko odgovorite ali ga preskočite (glejte Počutje). Nato dobite povzetek dejavnosti, skozi katerega se lahko premikate z zgornjo in spodnjo desno tipko.

Če zabeleženih podatkov o vadbi ne želite obdržati, lahko izbrišete dnevniški vnos tako, da se pomaknete navzdol do Delete in potrdite brisanje s sredinsko tipko. Dnevniške vnose lahko na enak način izbrišete tudi iz dnevnika.

Log delete Trainer

Umerjanje hitrosti in razdalje

Suunto 3 Fitness lahko z vgrajenim merilnikom pospeška meri hitrost in razdaljo teka ter hoje. Merilnik pospeška je treba umeriti na vašo osebno dolžino koraka in vaše gibanje. Če ura ni umerjena, ne more pravilno meriti hitrosti in razdalje.

Najpreprostejši način za umerjanje ure je ta, da prvi tek ali hojo beležite s povezanim sistemom GPS (glejte Povezani sistem GPS). Če uporabljate sistem GPS mobilnega telefona, se umerjanje hitrosti in razdalje samodejno izvede v ozadju.

Ročno umerjanje ure opravite tako:

 1. Beležite hojo in tek z znano razdaljo (na primer na tekaški progi) vsaj 12 minut (glejte Beleženje vadbe).
 2. Po vadbi uredite razdaljo v povzetku tako, da pritisnete sredinsko tipko, ko je označena razdalja.

  SF3 Distance Calibration

OPOMBA:

Za kar najbolj natančne rezultate ročno umerite uro za tek in hojo posebej.

Športni načini

Vaša ura je opremljena z obširnim izborom vnaprej določenih športnih načinov. Posamezni načini so zasnovani za različne dejavnosti in namene, od lahkotnega sprehoda na prostem do turnega smučanja.

Med beleženjem vadbe (glejte Beleženje vadbe), si lahko ogledate kratek seznam športnih načinov tako, da se premikate gor ali dol po zaslonu. Izberite ikono Other na koncu kratkega seznama, da prikažete celoten seznam športnih načinov.

Vsak športni način ima edinstven nabor zaslonov, ki prikazujejo različne podatke, odvisno od izbranega športnega načina. Podatke, prikazane na zaslonu ure, lahko z aplikacijo Suunto med vadbo urejate in prilagajate.

Naučite se prilagoditi športne načine v aplikaciji Suunto za Android ali iOS.

Možnosti varčevanja z energijo v športnem načinu

Za podaljšanje časa delovanja na baterijsko napajanje lahko uporabite te možnosti za varčevanje z energijo:

 • Časovna omejitev zaslona: zaslon je med vadbo običajno vedno vklopljen. Če vklopite časovno omejitev zaslona, se bo po 10 sekundah izklopil, s čimer prihrani energijo baterije. Zaslon znova vklopite s pritiskom na poljubno tipko.

Aktivacija možnosti varčevanja z energijo:

 1. Preden začnete beležiti vadbo, pritisnite spodnjo tipko, da odprete možnosti športnega načina.
 2. Pomaknite se navzdol do Power saving in pritisnite sredinsko tipko.
 3. Prilagodite možnosti varčevanja z energijo po svojih željah in pridržite sredinsko tipko za izhod iz možnosti varčevanja z energijo.
 4. Pomaknite se nazaj navzgor v začetni pogled in začnite vadbo kot običajno.
OPOMBA:

Tudi če je omogočena časovna omejitev zaslona, lahko še vedno prejemate obvestila iz mobilnih naprav in zvočna ali vibracijska opozorila.

Uporaba ciljev med vadbo

Med vadbo lahko z uro Suunto 3 Fitness nastavite različne cilje.

Če izbrani športni način ponuja možnost določitve ciljev, jih lahko pred začetkom beleženja spremenite tako, da pritisnete spodnjo desno tipko.

Sport Mode Targets Trainer

Če želite vaditi s splošnim ciljem, ravnajte tako:

 1. Preden začnete beležiti vadbo, pritisnite spodnjo desno tipko, da odprete možnosti športnega načina.
 2. Izberite Targets in pritisnite sredinsko tipko.
 3. Vklopite funkcijo General s sredinsko tipko.
 4. Izberite Duration ali Distance.
 5. Izberite svoj cilj.
 6. Pritisnite spodnjo levo tipko, da se vrnete v možnosti športnega načina.

Ko aktivirate splošne cilje, je vrstica napredka vidna na vsakem podatkovnem zaslonu.

ZoneDisplay Progress S3F

Ko dosežete 50 % ciljne vrednosti in ko je cilj v celoti dosežen, prav tako prejmete obvestilo.

Če želite vaditi s ciljem intenzivnosti, ravnajte tako:

 1. Preden začnete beležiti vadbo, pritisnite spodnjo desno tipko, da odprete možnosti športnega načina.
 2. Izberite Targets in pritisnite sredinsko tipko.
 3. Vklopite funkcijo Intensity s sredinsko tipko.
 4. Izberite Heart rate ali Pace.
 5. Izberite svoje ciljno območje.
 6. Pritisnite spodnjo levo tipko, da se vrnete v možnosti športnega načina.

Povezani sistem GPS

Suunto 3 Fitness lahko beleži hitrost in razdaljo pri teku in hoji na osnovi gibanja zapestja, vendar je treba to umeriti glede na vašo osebno dolžino koraka in vaše gibanje. Uro lahko umerite ročno (glejte Umerjanje hitrosti in dolžine) ali pa uporabite samodejno umerjanje s povezano funkcijo GPS. Merjenje hitrosti in razdalje s sledenjem gibanju zapestja se samodejno umeri vsakič, ko uporabite povezano funkcijo GPS.

Povezani sistem GPS vam poleg zagotavljanja natančnejših podatkov o hitrosti in razdalji tudi omogoča beleženje poti vadbe, ki si jo lahko nato ogledate na zemljevidu v aplikaciji Suunto.

Povezani sistem GPS uporabite tako:

 1. Seznanite uro z aplikacijo Suunto, glejte Aplikacija Suunto.
 2. Omogoči aplikaciji Suunto, da uporablja storitve določanja položaja.
 3. Ohranjaj aplikacijo Suunto aktivno.
 4. Zaženite športni način z GPS-om.

Ikona GPS na uri med iskanjem utripa sivo, ko pa je povezava s sistemom GPS v telefonu vzpostavljena, postane zelena.

Nekateri športni načini ne uporabljajo funkcije GPS. Če ne vidite ikone, to pomeni, da je športni način namenjen dejavnosti, pri kateri ne potrebujete funkcije GPS, na primer tek na tekalni stezi ali plavanje v bazenu, ali da ura Suunto 3 Fitness ni seznanjena s telefonom.

OPOMBA:

Uporaba povezanega sistema GPS poveča porabo energije baterije v mobilni napravi. Natančnost sistema GPS se lahko spreminja in je odvisna od mobilne naprave in razmer v okolju. Zgradbe lahko na primer blokirajo signal GPS. Upoštevajte tudi, da podatki GPS niso na voljo v vseh različicah operacijskih sistemov za mobilne naprave, kjer pa je podpora na voljo, lahko pride do njene ukinitve brez vnaprejšnjega obvestila.

Intervalna vadba

Intervalne vadbe so pogosta oblika vadbe, sestavljena iz ponavljajočih se sklopov vaj visoke in nizke intenzivnosti. Z uro Suunto 3 Fitness lahko določite svojo intervalno vadbo za vsak športni način.

Pri določanju intervalov lahko nastavljate štiri postavke:

 • Intervali: stikalo za vklop/izklop, ki omogoča intervalno vadbo. Ko je stikalo vklopljeno, je športnemu načinu dodan zaslon intervalne vadbe.
 • Ponovitve: število sklopov interval + okrevanje, ki jih želite izvesti.
 • Interval: dolžina intervala visoke intenzivnosti, podana z razdaljo ali trajanjem.
 • Okrevanje: dolžina počitka med intervali, podana z razdaljo ali trajanjem.

Za opredelitev intervalov z razdaljo morate biti v športnem načinu, ki meri razdaljo. Meritev lahko na primer temelji na sistemu GPS s podporo sistema mobilne telefonije, na hitrosti, izmerjeni na zapestju, ali na enoti POD za stopalo ali kolo.

Vadba z intervali:

 1. V zaganjalniku izberite vrsto športa.
 2. Preden začnete beležiti vadbo, pritisnite spodnjo desno tipko, da odprete možnosti športnega načina.
 3. Pomaknite se navzdol do Intervals in pritisnite sredinsko tipko.
 4. Vklopite intervale in prilagodite zgoraj opisane nastavitve.

  Interval training settings Trainer

 5. Pomaknite se navzgor do Back (Nazaj) in potrdite izbiro s sredinsko tipko.

 6. Pritiskajte zgornjo desno tipko, da se vrnete v začetni pogled, nato začnite vadbo kot običajno.
 7. Pritisnite spodnjo levo tipko, da spremenite pogled na zaslon intervalov, nato pritisnite zgornjo desno tipko, ko ste pripravljeni na začetek intervalne vadbe.

  Interval training start Trainer

 8. Če želite intervalno vadbo prekiniti, preden ste zaključili vse ponovitve, pridržite sredinsko tipko, da odprete možnosti športnega načina, in izklopite funkcijo Intervals.

OPOMBA:

Na zaslonu intervalov tipke delujejo kot običajno, na primer pritisk na zgornjo desno tipko aktivira premor v beleženju vadbe in ne le premora intervalne vadbe.

Ko ste ustavili beleženje vadbe, se bo intervalna vadba za ta športni način samodejno izklopila. Ostale nastavitve bodo ohranjene, tako da boste ob naslednji uporabi športnega načina lahko preprosto začeli isto vadbo.

Plavanje

Uro Suunto 3 Fitness lahko uporabljate za plavanje v bazenu.

V športnem načinu za plavanje v bazenu ura izračuna razdaljo na podlagi dolžine bazena. Pred plavanjem nastavite dolžino bazena v možnostih športnega načina.

OPOMBA:

Zapestno tipalo srčnega utripa morda ne bo delovalo pod vodo. Če želite zagotoviti večjo zanesljivost spremljanja srčnega utripa, uporabite naprsno tipalo srčnega utripa.

Počutje

Če redno vadite, je spremljanje počutja po vsaki vadbi pomemben pokazatelj vašega splošnega telesnega stanja.

Izberete lahko med petimi počutji:

 • Poor
 • Average
 • Good
 • Very good
 • Excellent

Kaj posamezne možnosti pomenijo, določite sami. Pomembno je le, da jih uporabljate dosledno.

Po vsaki vadbi lahko zabeležite svoje počutje neposredno v uri tako, da po zaustavitvi beleženja vadbe odgovorite na vprašanje »How was it?«.

feeling how was it Trainer

Odgovarjanje na to vprašanje lahko preskočite tako, da pritisnete sredinsko tipko.

Tema zaslona

Za izboljšanje berljivosti zaslona ure med vadbo ali navigacijo lahko izberete svetlo ali temno temo.

Pri svetli temi je ozadje zaslona svetlo, številke pa so temne.

Pri temni temi je obratno – ozadje je temno, številke pa svetle.

Tema je globalna nastavitev, ki jo lahko spremenite v možnostih katerega koli športnega načina na uri.

Sprememba teme zaslona v možnostih športnega načina:

 1. Na zaslonu s številčnico pritisnite zgornjo desno tipko, da odprete zaganjalnik.
 2. Pomaknite se do Excercise (Vadba) ali pritisnite sredinsko tipko.
 3. Odprite kateri koli športni način in pritisnite spodnjo desno tipko, da odprete možnosti športnega načina.
 4. Pomaknite se navzdol do Theme (Tema) in pritisnite sredinsko tipko.
 5. Z zgornjo in spodnjo desno tipko preklapljajte med svetlo in temno temo ter izberite želeno temo s sredinsko tipko.
 6. Pomaknite se nazaj navzgor, da zaprete možnosti športnega načina, in začnite (ali končajte) športni način.

Table of Content