Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 5 Uporabniški priročnik

Beleženje vadbe

Poleg spremljanja svoje dejavnosti 24 ur na dan vse dni v tednu lahko uro uporabite za beleženje vadbe ali drugih dejavnosti, da dobite podrobne povratne informacije in spremljate svoj napredek.

Vadbo beležite tako:

 1. Nadenite si tipalo za merjenje srčnega utripa (izbirno).
 2. Pritisnite zgornjo desno tipko, da odprete zaganjalnik.
 3. Pomaknite se navzgor do ikone za vadbo in jo izberite s sredinsko tipko.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Z zgornjo in spodnjo desno tipko se premikajte med športnimi načini in pritisnite sredinsko tipko, da izberete tistega, ki ga želite uporabiti.

 5. Nad napisom »Start« je vrsta ikon. Katere so prikazane, je odvisno od tega, katere naprave ali tipala uporabljate v športnem načinu (na primer merilnik srčnega utripa in povezan sistem GPS). Ko ura išče signal, ikona puščice (povezan sistem GPS) utripa v sivi barvi, ko pa signal najde, se obarva zeleno. Med iskanjem ikona srca (srčni utrip) utripa sivo in se, ko najde signal, spremeni v obarvano srce, povezano s pasom – če uporabljate tipalo srčnega utripa. Če uporabljate optično tipalo srčnega utripa, se ikona spremeni v obarvano srce brez pasu.

  Če uporabljate tipalo srčnega utripa, vendar se ikona obarva zeleno, preverite, ali je tipalo srčnega utripa seznanjeno z uro (glejte Seznanitev enot POD in tipal), in znova izberite želeni športni način.
  Počakate lahko, da se vse ikone obarvajo zeleno ali rdeče, ali pa s sredinsko tipko beleženje začnete kar takoj.

  Start exercise

  Ko se beleženje začne, je izbrani vir srčnega utripa zaklenjen in ga med trenutno vadbo ni mogoče spremeniti.

 6. Med beleženjem lahko s sredinsko tipko preklapljate med zasloni.

 7. Za začasno ustavitev beleženja pritisnite zgornjo desno tipko. Beleženje ustavite in shranite s spodnjo desno tipko ali nadaljujete z zgornjo desno tipko.

  Recording paused

Če ima izbrani športni način možnosti, kot je nastavitev cilja glede trajanja, jih lahko pred začetkom beleženja spremenite tako, da pritisnete spodnjo desno tipko. Možnosti športnega načina lahko prilagajate tudi med beleženjem, tako da držite pritisnjeno sredinsko tipko.

Če uporabljate večdisciplinski športni način, lahko med športi preklapljate tako, da pridržite zgornjo desno tipko.

Po ustavitvi beleženja se izpiše vprašanje o vašem počutju. Na vprašanje lahko odgovorite ali ga preskočite (glejte Počutje). Nato dobite povzetek dejavnosti, skozi katerega se lahko premikate z zgornjo in spodnjo desno tipko.

Če zabeleženih podatkov o vadbi ne želite obdržati, lahko izbrišete dnevniški vnos tako, da se pomaknete navzdol do Delete in potrdite brisanje s sredinsko tipko. Dnevniške vnose lahko na enak način izbrišete tudi iz dnevnika.

Log delete Trainer

Športni načini

Vaša ura je opremljena z obširnim izborom vnaprej določenih športnih načinov. Posamezni načini so zasnovani za različne dejavnosti in namene, od lahkotnega sprehoda do tekmovanja v troboju.

Med beleženjem vadbe (glejte Beleženje vadbe), si lahko ogledate kratek seznam športnih načinov tako, da se premikate gor ali dol po zaslonu. Dotaknite se ikone na koncu kratkega seznama, da prikažete celoten seznam in si ogledate vse športne načine.

Other icon

Vsak športni način ima edinstven nabor zaslonov, ki prikazujejo različne podatke, odvisno od izbranega športnega načina. Podatke, prikazane na zaslonu ure, lahko z aplikacijo Suunto med vadbo urejate in prilagajate.

Naučite se prilagoditi športne načine v aplikaciji Suunto za Android ali iOS.

Uporaba ciljev med vadbo

Med vadbo lahko z uro Suunto 5 nastavite različne cilje.

Če izbrani športni način ponuja možnost določitve ciljev, jih lahko pred začetkom beleženja spremenite tako, da pritisnete spodnjo desno tipko.

Sport Mode Targets S5

Če želite vaditi s splošnim ciljem, ravnajte tako:

 1. Preden začnete beležiti vadbo, pritisnite spodnjo desno tipko, da odprete možnosti športnega načina.
 2. Izberite Targets in pritisnite sredinsko tipko.
 3. Izberite Duration ali Distance.
 4. Izberite svoj cilj.
 5. Pritisnite in podržite sredinsko tipko, da se vrnete v možnosti športnega načina.

Če imate splošne cilje aktivirane, je na vsakem podatkovnem zaslonu prikazan merilnik cilja, ki prikazuje vaš napredek.

ZoneDisplay Progress Trainer

Ko dosežete 50 % ciljne vrednosti in ko je cilj v celoti dosežen, prav tako prejmete obvestilo.

Če želite vaditi s ciljem intenzivnosti, ravnajte tako:

 1. Preden začnete beležiti vadbo, pritisnite spodnjo desno tipko, da odprete možnosti športnega načina.
 2. Izberite Intensity zones in pritisnite sredinsko tipko.
 3. Izberite Heart rate, Pace ali Power.
  (Možnost je odvisna od izbranega športnega načina in od tega, ali ste z uro seznanili enoto POD za moč).
 4. Izberite svoje ciljno območje.
 5. Pritisnite in podržite sredinsko tipko, da se vrnete v možnosti športnega načina.

Navigacija med vadbo

Med beleženjem vadbe lahko navigirate po poti ali do zanimive točke.

Športni način, ki ga uporabljate, mora imeti omogočen GPS, da lahko dostopate do možnosti navigacije. Če je natančnost GPS-a v športnem načinu »V redu«, se bo ob izbiri poti ali zanimive točke spremenila na »Najboljša«.

Kako uporabljati navigacijo med vadbo:

 1. Če tega še niste storili, v aplikaciji Suunto ustvarite pot ali zanimivo točko in sinhronizirajte uro.
 2. Izberite športni način, ki uporablja GPS, nato pritisnite spodnjo tipko, da odprete možnosti. Namesto tega lahko najprej začnete beležiti, nato pa pridržite sredinsko tipko, da odprete možnosti športnega načina.
 3. Pomaknite se do možnosti Navigation in pritisnite sredinsko tipko.
 4. Pritisnite zgornjo in spodnjo tipko, da izberete možnost navigacije, ter pritisnite sredinsko tipko.
 5. Izberite pot ali zanimivo točko, do katere želite navigirati, in pritisnite sredinsko tipko. Nato pritisnite zgornjo tipko, da začnete z navigacijo.

Če beleženja vadbe še niste začeli, vas bo zadnji korak vrnil v možnosti športnega načina. Pomaknite se navzgor v začetni prikaz in začnite z beleženjem kot običajno.

Med vadbo pritisnite sredinsko tipko, da se pomaknete na zaslon za navigacijo, na katerem je prikazana izbrana pot ali zanimiva točka. Za več informacij o zaslonu za navigacijo glejte Navigacija do zanimive točke in Poti.

Na tem zaslonu lahko odprete možnosti navigacije tako, da podrsate navzgor ali pritisnete spodnjo tipko. V možnostih navigacije lahko na primer izberete drugo pot ali zanimivo točko, preverite koordinate trenutne lokacije in končate navigacijo z izbiro Breadcrumb.

Upravljanje energije baterije

Izdelek Suunto 5 ima sistem za upravljanje porabe baterije, ki uporablja inteligentno tehnologijo upravljanja baterije, ki skrbi za to, da ne ostanete brez energije, ko jo najbolj potrebujete.

Pred začetkom beleženja vadbe (glejte Beleženje vadbe) se prikaže ocena časa delovanja na baterijsko napajanje, ki je še preostal v trenutnem baterijskem načinu.

Battery Exercise S9

Na voljo sta dva vnaprej določena baterijska načina: Performance (privzeti način) in Endurance. S preklapljanjem med temi načini spremenite čas delovanja na baterijsko napajanje, pa tudi učinkovitost delovanja ure.

V začetnem prikazu se dotaknite Options » Battery mode in preklopite med baterijskimi načini ter si oglejte, kako posamezni načini vplivajo na delovanje ure.

Battery Modes S9

NASVET:

Baterijski način lahko hitro spremenite tudi na začetnem prikazu tako, da pritisnete zgornjo tipko.

Poleg teh dveh vnaprej opredeljenih baterijskih načinov lahko ustvarite tudi baterijske načine po meri z nastavitvami po svojih željah. Za vsak športni način je mogoče ustvariti ločen baterijski način po meri.

OPOMBA:

Če med vadbo začnete navigacijo ali uporabljate navigacijske podatke, kot so ocena časa prihoda, GPS preide v način Best ne glede na trenutno aktivni baterijski način.

Obvestila o bateriji

Poleg baterijskih načinov ura uporablja pametne opomnike, da vam pomaga zagotoviti zadostno količino energije v bateriji za vašo naslednjo dogodivščino. Nekateri opomniki so preventivni in temeljijo na primer na zgodovini dejavnosti. Obvestilo boste prejeli tudi, ko ura na primer zazna nizko stanje energije baterije med beleženjem dejavnosti. Samodejno bo predlagala preklop na drug baterijski način.

Battery Warning S9

Ura vas bo opozorila, ko bo stanje baterije padlo na 20 %, nato pa še enkrat, ko bo padlo na 10 %.

Plavanje

Uro Suunto 5 lahko uporabljate za plavanje v bazenu.

V športnem načinu za plavanje v bazenu ura izračuna razdaljo na podlagi dolžine bazena. Pred plavanjem nastavite dolžino bazena v možnostih športnega načina.

OPOMBA:

Zapestno tipalo srčnega utripa morda ne bo delovalo pod vodo. Če želite zagotoviti večjo zanesljivost spremljanja srčnega utripa, uporabite naprsno tipalo srčnega utripa.

Intervalna vadba

Intervalne vadbe so pogosta oblika vadbe, sestavljena iz ponavljajočih se sklopov vaj visoke in nizke intenzivnosti. V uri Suunto 5 lahko določite intervalno vadbo za vsak športni način.

Pri določanju intervalov lahko nastavljate štiri postavke:

 • Intervali: stikalo za vklop/izklop, ki omogoča intervalno vadbo. Ko je stikalo vklopljeno, je športnemu načinu dodan zaslon intervalne vadbe.
 • Ponovitve: število sklopov interval + okrevanje, ki jih želite izvesti.
 • Interval: dolžina intervala visoke intenzivnosti, podana z razdaljo ali trajanjem.
 • Okrevanje: dolžina počitka med intervali, podana z razdaljo ali trajanjem.

Za opredelitev intervalov z razdaljo morate biti v športnem načinu, ki meri razdaljo. Meritev lahko temelji na sistemu GPS ali na primer na enoti POD za stopalo ali kolo.

OPOMBA:

Če uporabljate intervale, ne morete aktivirati navigacije.

Vadba z intervali:

 1. V zaganjalniku izberite vrsto športa.
 2. Preden začnete beležiti vadbo, pritisnite spodnjo desno tipko, da odprete možnosti športnega načina.
 3. Pomaknite se navzdol do Intervals (Intervali) in pritisnite sredinsko tipko.
 4. Vklopite intervale in prilagodite zgoraj opisane nastavitve.

  Nastavitve intervalne vadbe za Trainer

 5. Pomaknite se navzgor do Back (Nazaj) in potrdite izbiro s sredinsko tipko.

 6. Pritiskajte zgornjo desno tipko, da se vrnete v začetni pogled, nato začnite vadbo kot običajno.
 7. Pritisnite spodnjo levo tipko, da spremenite pogled na zaslon intervalov, nato pritisnite zgornjo desno tipko, ko ste pripravljeni na začetek intervalne vadbe.

  Začetek intervalne vadbe za Trainer

 8. Če želite intervalno vadbo prekiniti, preden ste zaključili vse ponovitve, pridržite sredinsko tipko, da odprete možnosti športnega načina, in izklopite Intervals (Intervali).

OPOMBA:

Na zaslonu intervalov tipke delujejo kot običajno, na primer pritisk na zgornjo desno tipko aktivira premor v beleženju vadbe in ne le premora intervalne vadbe.

Ko ste ustavili beleženje vadbe, se bo intervalna vadba za ta športni način samodejno izklopila. Ostale nastavitve bodo pri tem ohranjene, tako da boste ob naslednji uporabi športnega načina lahko preprosto začeli isto vadbo.

Tema zaslona

Za izboljšanje berljivosti zaslona ure med vadbo ali navigacijo lahko izberete svetlo ali temno temo.

Pri svetli temi je ozadje zaslona svetlo, številke pa so temne.

Pri temni temi je obratno – ozadje je temno, številke pa svetle.

Tema je globalna nastavitev, ki jo lahko spremenite v možnostih katerega koli športnega načina na uri.

Sprememba teme zaslona v možnostih športnega načina:

 1. Na zaslonu s številčnico pritisnite zgornjo desno tipko, da odprete zaganjalnik.
 2. Pomaknite se do Excercise (Vadba) ali pritisnite sredinsko tipko.
 3. Odprite kateri koli športni način in pritisnite spodnjo desno tipko, da odprete možnosti športnega načina.
 4. Pomaknite se navzdol do Theme (Tema) in pritisnite sredinsko tipko.
 5. Z zgornjo in spodnjo desno tipko preklapljajte med svetlo in temno temo ter izberite želeno temo s sredinsko tipko.
 6. Pomaknite se nazaj navzgor, da zaprete možnosti športnega načina, in začnite (ali končajte) športni način.

Samodejni premor

Samodejni premor prekine beleženje vadbe, kadar je vaša hitrost nižja od 2 km/h (1,2 milj/h). Ko spet dosežete hitrost 3 km/h (1,9 milje/h) ali več, se beleženje samodejno nadaljuje.

Funkcijo samodejnega premora za posamezne športne načine lahko vklopite ali izklopite v nastavitvah športnega načina na uri pred začetkom beleženja vadbe.

Če je funkcija samodejnega premora med beleženjem vadbe vklopljena, se izpiše obvestilo, ko je beleženje samodejno začasno zaustavljeno.

autopause Trainer

Pritisnite sredinsko tipko, da prikažete in preklapljate med trenutno razdaljo, srčnim utripom, uro in stanjem baterije.

autopause time Trainer

Pustite lahko, da se beleženje samodejno nadaljuje, ko se znova začnete premikati, ali pa na zaslonu z obvestilom ročno nadaljujete beleženje tako, da pritisnete zgornjo desno tipko.

Počutje

Če redno vadite, je spremljanje počutja po vsaki vadbi pomemben pokazatelj vašega splošnega telesnega stanja.

Izberete lahko med petimi počutji:

 • Poor
 • Average
 • Good
 • Very good
 • Excellent

Kaj posamezne možnosti pomenijo, določite sami. Pomembno je le, da jih uporabljate dosledno.

Po vsaki vadbi lahko zabeležite svoje počutje neposredno v uri tako, da po zaustavitvi beleženja vadbe odgovorite na vprašanje »How was it?«.

feeling how was it Trainer

Odgovarjanje na to vprašanje lahko preskočite tako, da pritisnete sredinsko tipko.

Table of Content