Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 5 Uporabniški priročnik

Prilagodljivo vodenje vadbe

Vaš Suunto 5 samodejno ustvari 7-dnevni načrt vadbe, ki vam bo pomagal vzdrževati, izboljšati ali povečati aerobno telesno pripravljenost. Tedenske obremenitve vadb in intenzivnosti vaj so različne v treh vadbenih programih.

Izberite cilj za svojo telesno pripravljenost:

S3F Select Goal

Izberite možnost »vzdrževati«, če ste že v dokaj dobri kondiciji in želite vzdrževati svojo trenutno raven telesne pripravljenosti. Ta možnost je lahko uporabna tudi za ljudi, ki šele pričenjajo z redno vadbo. Ko pričnete s programom, lahko program, kateremu sledite, vedno spremenite na zahtevnejšo stopnjo.

Možnost »izboljšati« je usmerjena v izboljšanje aerobne telesne pripravljenosti z zmerno krivuljo napredka. Če želite hitreje izboljšati svojo telesno pripravljenost, izberite program »povečati«. To vam bo prineslo težje vaje in hitrejše rezultate.

Načrt vadbe sestavlja več načrtovanih vadb s ciljnim trajanjem in intenzivnostjo. Vsaka vadba je načrtovana tako, da vam pomaga vzdrževati in postopno izboljšati telesno pripravljenost, brez da bi telo preobremenili. Če zamudite vadbo ali naredite nekaj več, kot je bilo načrtovano, Suunto 5 samodejno prilagodi načrt vadbe.

Ob začetku načrtovane vadbe vas ura vodi z vizualnimi in zvočnimi indikatorji ter vam pomaga ostati v okviru ustrezne intenzivnosti ter spremljati napredek.

Nastavitve območij srčnega utripa (glejte Območja srčnega utripa) vplivajo na prilagodljivi načrt vadbe. Načrtovane aktivnosti v načrtu vadbe vključujejo intenzivnost. Če območja srčnega utripa niso pravilno nastavljena, vodenje intenzivnosti med načrtovano vadbo morda ne bo odražalo dejanske intenzivnosti vadbe.

Načrtovane vadbe si ogledate tako:

 1. Ko je prikazana številčnica, pritisnite spodnjo desno tipko, da se pomaknete na vpogled v podatke o vadbi.

  SF3 Training Insight

 2. Pritisnite sredinsko tipko, da prikažete načrt za trenutni teden.

  SF3 Weekly Plan

 3. Pritisnite spodnjo desno tipko, da prikažete dodatne informacije, dan za vadbo, trajanje in intenzivnost (na osnovi območij srčnega utripa, glejte Območja intenzivnosti.

  SF3 Weekly Plan Details

 4. Pritisnite spodnjo levo tipko za izhod iz prikazov načrtovane vadbe in vrnitev na zaslon z uro.

OPOMBA:

Načrtovano vadbo za tekoči dan si lahko ogledate tudi tako, da pritisnete sredinsko tipko na prikazu številčnice.

OPOMBA:

Prilagodljivo vodenje vadbe ima cilje vzdrževanja, izboljšanja ali povečanja telesne pripravljenosti. Če je vaša telesna pripravljenost že zelo dobra in redno vadite, potem 7-dnevni načrt morda ne bo ustrezal vaši obstoječi rutini.

POZOR:

Če ste bili bolni, načrt vadbe morda ne bo dovolj prilagojen, ko boste znova začeli z vadbo. Če vadite po bolezni, bodite zelo previdni in začnite zlagoma.

OPOZORILO:

Ura ne more vedeti, ali ste poškodovani. Preden vadite v skladu z načrtom vadbe v uri, upoštevajte navodila zdravnika, da boste okrevali po poškodbi.

Individualno prilagojeni načrt vadbe izklopite tako:

 1. V meniju z nastavitvami se pomaknite na Training.
 2. Izklopite funkcijo Guidance.

  SF3 Guidance

Če ne želite prilagodljivega vodenja vadbe, pa kljub temu želite imeti cilj vadbe, lahko v nastavitvah pri Training določite želeno število ur kot svoj tedenski cilj.

 1. Onemogočite Guidance.
 2. Izberite Weekly goal s sredinsko tipko.
 3. Izberite nov Weekly goal z zgornjo desno in spodnjo desno tipko.

  SF3 Weekly Goal

 4. Potrdite s pritiskom sredinske tipke.

Sprotno vodenje

Če imate za tekoči dan načrtovano vadbo, se ta dejavnost prikaže kot prva možnost na seznamu športnega načina, ko vstopite v pogled vadbe za začetek beleženja vadbe. Če želite sprotno vodenje, začnite priporočeno vadbo enako kot običajno beleženje (glejte Beleženje vadbe) .

OPOMBA:

Načrtovano vadbo za tekoči dan si lahko ogledate tudi tako, da pritisnete sredinsko tipko na prikazu številčnice.

Ko vadite v skladu z načrtom, se prikaže zelena vrstica napredka in odstotek napredka. Cilj je ocenjen na podlagi načrtovane intenzivnosti in trajanja. Ko vadite v okviru načrtovane intenzivnosti (na podlagi vašega srčnega utripa), bi morali doseči cilj približno v načrtovanem trajanju. Če vadite z večjo intenzivnostjo, boste cilj dosegli prej. Podobno velja, da če vadite z manjšo intenzivnostjo, boste potrebovali dlje časa.

Table of Content