Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Uporabniški priročnik - 2.1

Višinomer-barometer

Suunto Traverse Alpha nenehno meri absolutni zračni tlak z vgrajenim tipalom tlaka. Na osnovi te meritve in referenčnih vrednosti izračuna nadmorsko višino ali zračni tlak na višini morske gladine.

Na voljo so trije profili: Automatic (Samodejno), Altimeter (Višinomer) in Barometer (Barometer). Za informacije o nastavljanju profilov glejte Usklajevanje profila z dejavnostjo.

Za ogled podatkov višinomera-barometra med prikazom časa pritisnite tipko NEXT ali aktivirajte zaslon višinomera-barometra v meniju zaslonov.

altimeter views

S tipko VIEW lahko preklapljate med različnimi prikazi.

V profilu višinomera lahko prikažete naslednje:

 • nadmorska višina + temperatura
 • nadmorska višina + sončni vzhod/sončni zahod
 • nadmorska višina + referenčna točka
 • 12-urni grafikon nadmorske višine + nadmorska višina

altimeter views

V profilu barometra lahko prikažete podobne podatke:

 • barometrski tlak + temperatura
 • barometrski tlak + sončni vzhod/sončni zahod
 • barometrski tlak + referenčna točka
 • 24-urni grafikon barometrskega tlaka + barometrski tlak

Prikaz ure sončnega vzhoda in zahoda je na voljo, kadar je vklopljen sistem GPS. Če sistem GPS ni vklopljen, sta uri sončnega vzhoda in zahoda nastavljeni po zadnjih shranjenih podatkih GPS.

Zaslon višinomera-barometra lahko prikažete/skrijete v začetnem meniju.

Kako skriti zaslon višinomera-barometra:

 1. Na zaslonu s časom pritisnite tipko START.
 2. Pomaknite se na možnost DISPLAYS (ZASLONI) s tipko LIGHT in pritisnite tipko NEXT.
 3. Pomaknite se na možnost End Alti-Baro (Končaj višinomer-barometer) in pritisnite tipko NEXT.
 4. Pridržite tipko NEXT, da zapustite meni.

Če želite znova prikazati zaslon, ponovite postopek in izberite možnost Alti-Baro (Višinomer-barometer).

OPOMBA:

Če napravo Suunto Traverse Alpha nosite na zapestju, jo boste morali sneti, da boste dobili točen odčitek temperature, saj bo sicer na začetni odčitek vplivala vaša telesna temperatura.

Pridobivanje pravilnih odčitkov

Če za dejavnost na prostem potrebujete natančen podatek o zračnem tlaku na višini morske gladine ali natančen podatek o nadmorski višini, morate najprej umeriti uro Suunto Traverse Alpha, tako da vnesete trenutno nadmorsko višino ali trenutni zračni tlak na višini morske gladine.

NASVET:

Absolutni zračni tlak + znana nadmorska višina = zračni tlak na višini morske gladine. Absolutni zračni tlak + znan zračni tlak na višini morske gladine = nadmorska višina.

Nadmorsko višino svoje lokacije lahko najdete na večini topografskih zemljevidov ali v storitvi Google Zemlja. Referenčno vrednost zračnega tlaka na višini morske gladine za svojo lokacijo lahko najdete na spletnih straneh državnih vremenskih storitev.

pressure sensor Traverse

POZOR:

Območje okoli tipala varujte pred umazanijo in peskom. V odprtine tipala nikoli ne vstavljajte tujkov.

Če je vklopljena funkcija FusedAlti (FusedAlti), se odčitek nadmorske višine samodejno popravlja s funkcijo FusedAlti (FusedAlti) ter umerjanjem nadmorske višine in tlaka na višini morske gladine. Za več informacij glejte Funkcija FusedAlti.

Spremembe krajevnih vremenskih razmer bodo vplivale na odčitke nadmorske višine. Če je krajevno vreme zelo spremenljivo, priporočamo, da pred začetkom poti pogosto spreminjate trenutno referenčno vrednost nadmorske višine, če so vam ti podatki na voljo. Dokler je krajevno vreme stabilno, vam ni treba nastavljati referenčnih vrednosti.

Navodila za nastavitev referenčnih vrednosti tlaka na višini morske gladine in nadmorske višine:

 1. Pridržite tipko NEXT, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pomaknite se na možnost ALTI-BARO (VIŠINOMER-BAROMETER) s tipko LIGHT in jo izberite s tipko NEXT.
 3. Pritisnite tipko NEXT, da odprete meni Reference (Referenčna vrednost). Na voljo so naslednje nastavitvene možnosti:
 4. FusedAlti: vklopi se sistem GPS in ura začne izračunavati nadmorsko višino na podlagi funkcije FusedAlti.
 5. Altitude (Nadmorska višina): Ročno nastavite nadmorsko višino.
 6. Sea level pressure (Tlak na višini morske gladine): Ročno nastavite referenčno vrednost tlaka na višini morske gladine.
 7. Nastavite referenčno vrednost s tipkama START in LIGHT. Sprejmite nastavitev s tipko NEXT.
NASVET:

Ko ne beležite dejavnosti, pritisnite tipko START na zaslonu višinomera-barometra, da neposredno odprete meni ALTI-BARO (VIŠINOMER-BAROMETER).

Primer uporabe: Nastavitev referenčne vrednosti nadmorske višine

Je drugi dan vašega dvodnevnega pohoda. Spoznate, da ste pozabili preklopiti iz profila barometra v profil višinomera, ko ste zjutraj začeli hoditi, in veste, da so trenutni odčitki nadmorske višine na uri Suunto Traverse Alpha napačni.

Zaradi tega odidete na najbližje mesto, za katero je na vašem topografskem zemljevidu navedena nadmorska višina. Ustrezno popravite referenčno vrednost nadmorske višine v uri Suunto Traverse Alpha in preklopite na profil višinomera. Vaši odčitki nadmorske višine so znova pravilni.

Usklajevanje profila z dejavnostjo

Profil višinomera izberite takrat, ko vaša dejavnost na prostem vključuje spreminjanje nadmorske višine (npr. pohodništvo v hribih).

Profil barometra izberite takrat, ko vaša dejavnost na prostem ne vključuje sprememb nadmorske višine (npr. veslanje v kanuju).

Da bi dobili pravilne odčitke, morate profil uskladiti z dejavnostjo. Izbiro primernega profila za trenutno dejavnost lahko prepustite uri Suunto Traverse Alpha, tako da uporabite samodejni profil, ali pa profil izberete sami.

Kako nastaviti profil višinomera-barometra:

 1. Pridržite tipko NEXT, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pomaknite se na možnost ALTI-BARO (VIŠINOMER-BAROMETER) s tipko LIGHT in jo izberite s tipko NEXT.
 3. Pomaknite se na možnost Profile (Profil) s tipko START in jo izberite s tipko NEXT.
 4. Spremenite profil s tipkama START in LIGHT ter potrdite izbiro s tipko NEXT.
 5. Pridržite tipko NEXT, da zapustite meni.

Napačni odčitki

Če imate dolgo vklopljen profil višinomera, ko je naprava na istem mestu in se spreminja vreme, bo naprava dajala napačne odčitke nadmorske višine.

Če uporabljate profil višinomera in se vreme pogosto spreminja, medtem ko se vzpenjate na višjo ali se spuščate na nižjo nadmorsko višino, bo naprava prikazovala napačne podatke.

Če med dolgotrajnim vzpenjanjem na višjo ali spuščanjem na nižjo nadmorsko višino uporabljate profil višinomera, naprava privzame, da mirujete, in vaše spremembe nadmorske višine razume kot spremembe v zračnem tlaku na višini morske gladine. Zato bo dajala napačne odčitke o zračnem tlaku na višini morske gladine.

Uporaba profila višinomera

Profil višinomera izračuna nadmorsko višino na podlagi referenčnih vrednosti. Referenčna vrednost je lahko zračni tlak na višini morske gladine ali nadmorska višina. Ko je vklopljen profil višinomera, je na vrhu zaslona višinomera-barometra prikazana ikona višinomera.

altimeter profile Traverse

Uporaba profila barometra

Profil barometra prikazuje trenutni zračni tlak na višini morske gladine. Ta temelji na referenčnih vrednostih in stalnem merjenju absolutnega zračnega tlaka.

Ko je vklopljen profil barometra, je na zaslonu prikazana ikona barometra.

barometer profile Traverse

Uporaba samodejnega profila

Samodejni profil preklaplja med profiloma višinomera in barometra glede na vaše gibanje.

Vremenskih sprememb in sprememb nadmorske višine ni mogoče meriti sočasno, ker obe povzročita spremembe v zračnem tlaku. Suunto Traverse Alpha zazna navpično gibanje in po potrebi preklopi na merjenje nadmorske višine. Ko je prikazana nadmorska višina, se posodablja z zakasnitvijo največ 10 sekund.

Če ste na stalni nadmorski višini (navpični premik za manj kot 5 metrov v 12 minutah), naprava Suunto Traverse Alpha obravnava vse spremembe tlaka kot vremenske spremembe. Interval med meritvami je 10 sekund. Odčitek nadmorske višine ostaja stalen; če se spremeni vreme, boste videli spremembe v odčitku zračnega tlaka na višini morske gladine.

Če se vaša nadmorska višina spreminja (navpični premik za več kot 5 metrov v 3 minutah), naprava Suunto Traverse Alpha obravnava vse spremembe tlaka kot spremembe nadmorske višine.

Odvisno od aktivnega profila lahko na zaslonu višinomera-barometra s tipko VIEW prikažete višinomer ali barometer.

OPOMBA:

Ko uporabljate samodejni profil, ikoni barometra ali višinomera na zaslonu višinomera-barometra nista prikazani.

Table of Content