Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Uporabniški priročnik - 2.1

Zaklepanje tipk

Če pridržite tipko BACK LAP, se tipke zaklenejo oziroma odklenejo.

button lock Traverse

Način delovanja zaklepanja tipk lahko spreminjate v nastavitvah ure v meniju GENERAL (SPLOŠNO) » Tones/display (Toni/zaslon) » Button lock (Zaklepanje tipk).

Ura Suunto Traverse Alpha ima dve možnosti zaklepanja tipk:

  • Actions only (Samo dejanja): Zaklenjena sta začetni meni in meni z možnostmi.
  • All buttons (Vse tipke): Zaklenjene so vse tipke. Osvetlitev ozadja lahko vklopite v načinu Night (Nočni).
NASVET:

Izberite nastavitev zaklepanja tipk Actions only (Samo dejanja), da preprečite, da bi nehote zagnali ali zaustavili beleženje dnevnika. Ko sta tipki BACK LAP in START zaklenjeni, lahko s tipko NEXT še vedno preklapljate med zasloni, s tipko VIEW pa med prikazi.

Table of Content