Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Uporabniški priročnik - 2.1

Vremenski kazalniki

Ura Suunto Traverse Alpha ima poleg grafikona barometra (glejte Uporaba profila barometra) še dva vremenska kazalnika: vremenski trend in opozorilo pred nevihto.

Kazalnik vremenskega trenda je prikazan na zaslonu z uro in nudi hiter pregled nad spremembami vremena.

time weather trend

Kazalnik vremenskega trenda sestavljata dve črti, ki tvorita puščico. Vsaka črta predstavlja 3-urno obdobje. Če je sprememba barometrskega tlaka v treh urah večja od 2 hPa (0,59 inHg), se smer puščice spremeni. Na primer:

weather trend droppingmočan padec zračnega tlaka v zadnjih šestih urah;
weather trend steady risingzračni tlak je bil stabilen, nato pa je v zadnjih treh urah močno narasel;
weather trend rising droppingzračni tlak je močno naraščal, nato pa je v zadnjih treh urah močno padel.

Opozorilo pred nevihto

Znaten padec barometrskega tlaka običajno pomeni, da se bliža nevihta, zato si poiščite zavetje. Če je funkcija opozorila pred nevihto vklopljena in zračni tlak v triurnem obdobju pade za 4 hPa (0,12 inHg) ali več, ura Suunto Traverse Alpha sproži zvočno opozorilo in prikaže utripajoč simbol za nevihto.

Opozorilo pred nevihto je privzeto izklopljeno. Vklopite ga lahko v meniju z možnostmi GENERAL (SPLOŠNO) » Alerts (Opozorila) » Storm alarm (Opozorilo pred nevihto).

OPOMBA:

Če je aktiviran profil višinomera, opozarjanje pred nevihto ne deluje.

Ko se sproži opozorilo pred nevihto, ga lahko izklopite s pritiskom katere koli tipke. Če ne pritisnete nobene tipke, se opozorilo sproži vsakih pet minut. Simbol za nevihto ostane prikazan na zaslonu, dokler se vremenske razmere ne stabilizirajo (upočasnitev padanja zračnega tlaka).

Če pride do opozorila pred nevihto med beleženjem dejavnosti, se ustvari poseben krog (imenovan »opozorilo pred nevihto«).

Table of Content