Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Používateľská príručka

Úprava nastavení

Nastavenia hodiniek môžete upraviť priamo v hodinkách.

Úprava nastavenia:

  1. Potiahnite nadol, kým sa nezobrazí ikona nastavení; a klepnite na ňu.

Settings icon Spartan

  1. Ťahaním nahor alebo nadol alebo stláčaním horného a dolného tlačidla prechádzajte v ponuke nastavení.

Settings menu Spartan

  1. Vyberte nastavenie klepnutím na názov nastavenia alebo stlačením stredného tlačidla, keď je nastavenie zvýraznené. Vráťte sa do ponuky potiahnutím doprava alebo výberom možnosti Back.
  2. Pri nastaveniach s rozsahom hodnôt zmeníte hodnotu potiahnutím nahor alebo nadol alebo stlačením horného alebo dolného tlačidla.

Backlight mode Spartan

  1. Pri nastaveniach, ktoré majú len dve hodnoty, napríklad zapnuté a vypnuté, zmeníte hodnotu klepnutím na nastavenie alebo stlačením stredného tlačidla.

24hour time

TIP:

Prístup do všeobecných nastavení môžete získať aj z ciferníka hodiniek tak, že podržaním stlačeného stredného tlačidla otvoríte ponuku skratiek.

InContext menu Spartan

Table of Content