Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro คู่มือการใช้งาน - 2.6

โซนเข้มข้น

การใช้โซนความเข้มข้นให้แนวทางในการสร้างร่างกายให้แข็งแรง โซนความเข้มข้นแต่ละโซนจะเน้นที่ร่างกายของคุณในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะส่งผลต่อสมรรถนะทางกายที่ต่างกัน โดยจะมี 5 โซน คือ 1 (ต่ำสุด) ถึง 5 (สูงสุด) ซึ่งกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (HR สูงสุด) จังหวะการก้าวหรือกำลังที่ใช้

ขอแนะนำให้ออกกำลังกายโดยคำนึงถึงระดับความเข้มข้นและทำความเข้าใจว่าความเข้มข้นแต่ละระดับจะให้ความรู้สึกอย่างไร ไม่ว่าคุณจะวางแผนการออกกำลังกายแบบใด อย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายเสมอ

โซนความเข้มข้น 5 แบบที่ใช้ใน Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro มีดังนี้

โซน 1: เบา

การออกกำลังกายในโซน 1 จะค่อนข้างเบาต่อร่างกาย เมื่อพูดถึงการสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ความเข้มข้นต่ำนี้สำคัญมากต่อการฟื้นสภาพและเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายขั้นพื้นฐาน เมื่อคุณเพิ่งเริ่มการออกกำลังกายหรือหลังจากหยุดพักไปนาน การออกกำลังกายประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การขึ้นบันได การขี่จักรยานไปทำงานโดยมากจะอยู่ในโซนความเข้มข้นนี้

โซน 2: ปานกลาง

การออกกำลังกายในโซนที่ 2 จะเพิ่มความแข็งแรงขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกกำลังกายที่ความเข้มข้นระดับนี้ทำได้ง่าย แต่หากทำเป็นเวลานาน อาจให้ผลดีมาก การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอส่วนใหญ่ควรจะอยู่ในโซนนี้ การเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายขั้นพื้นฐานเป็นการสร้างรากฐานสำหรับการออกกำลังกายแบบอื่นๆ และเตรียมระบบในร่างกายให้พร้อมรับกิจกรรมที่ใช้พลังมากยิ่งขึ้น การออกกำลังกายเป็นเวลานานในโซนนี้จะใช้พลังงานมาก โดยเฉพาะจากไขมันในร่างกาย

โซน 3: หนัก

การออกกำลังกายในโซนที่ 3 จะเริ่มใช้พลังงานมากและรู้สึกเหมือนว่าทำได้ยาก โดยช่วยให้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วและทุ่นแรงได้มากขึ้น ในโซนนี้ ร่างกายจะเริ่มสร้างกรดแลคติก แต่กำจัดออกได้หมด คุณควรออกกำลังกายในระดับความเข้มข้นนี้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์เนื่องจากร่างกายจะตึงเครียดมาก

โซน 4: หนักมาก

การออกกำลังกายในโซนที่ 4 ช่วยเตรียมระบบในร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขันและการใช้ความเร็วสูง การออกกำลังกายในโซนนี้ทำได้ทั้งแบบใช้ความเร็วคงที่หรือการออกกำลังกายเป็นช่วง (การออกกำลังกายเป็นระยะสั้นๆ สลับหยุดพัก) การออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่หากทำบ่อยหรือหนักเกินไปอาจเป็นการใช้งานร่างกายเกินขนาด ซึ่งอาจทำให้ต้องหยุดพักจากการออกกำลังกายเป็นเวลานาน

โซน 5: สูงสุด

เมื่ออัตราการเต้นหัวใจระหว่างการออกกำลังกายสูงถึงโซนที่ 5 การออกกลำงจะให้ความรู้สึกหนักมากที่สุด ร่างกายจะสร้างกรดแลคติคได้เร็วเกินกว่าจะกำจัดออก และคุณจะต้องหยุดพักหลังจากทำได้ไม่กี่นาที นักกีฬาจะใส่การออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงสุดนี้ไว้ในโปรแกรมการฝึกซ้อมโดยใช้การควบคุมอย่างเข้มงวด ส่วนผู้ที่นิยมการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องทำในระดับนี้เลย

โซนอัตราการเต้นของหัวใจ

โซนอัตราการเต้นของหัวใจกำหนดเป็นช่วงเปอร์เซ็นต์ตามอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (HR สูงสุด)

คุณจะคำนวณ HR สูงสุดได้ตามค่าเริ่มต้น โดยใช้สมการมาตรฐานต่อไปนี้ 220 - อายุของคุณ ถ้าทราบค่า HR สูงสุดที่แน่นอน ควรปรับค่าเริ่มต้นให้เหมาะสม

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro มีโซน HR ที่เป็นค่าเริ่มต้นและค่าเฉพาะกิจกรรม คุณสามารถใช้โซนค่าเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมทั้งหมดได้ แต่ใช้โซน HR เฉพาะสำหรับกิจกรรมการวิ่งและขี่จักรยานได้เพื่อการออกกำลังกายที่สูงขึ้นอีกขั้น

ตั้งค่า HR สูงสุด

ตั้งค่า HR สูงสุดจากการตั้งค่าใน การออกกำลังกาย » โซนเข้มข้น » โซนค่าเริ่มต้น

 1. แตะค่า HR สูงสุด (ค่าสูงสุด ครั้งต่อนาที) หรือกดปุ่มตรงกลาง
 2. เลือก HR สูงสุดค่าใหม่โดยปัดขึ้นหรือลง หรือ กดปุ่มขวาบนหรือขวาล่าง

Default Max HR

 1. แตะรายการที่เลือกหรือกดปุ่มตรงกลาง
 2. ปัดไปทางขวาหรือกดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อออกจากมุมมองโซน HR
หมายเหตุ:

นอกจากนี้ยังตั้งค่า HR สูงสุดได้จากการตั้งค่าในส่วน ทั่วไป » ส่วนบุคคล

ตั้งโซน HR เริ่มต้น

ตั้งค่าโซน HR เริ่มต้นจากการตั้งค่าใน การออกกำลังกาย » โซนเข้มข้น » โซนค่าเริ่มต้น

 1. เลื่อนขึ้น/ลงหรือกดปุ่มตรงกลางเมื่อมีการไฮไลต์โซน HR ที่ต้องการเปลี่ยน
 2. เลือก HR สูงสุดค่าใหม่โดยปัดขึ้นหรือลงหรือ กดปุ่มขวาบนหรือขวาล่าง

Default HR zone

 1. แตะรายการที่เลือกหรือกดปุ่มตรงกลาง
 2. ถ้าต้องการออกจากมุมมองโซน HR ให้ปัดไปทางขวาหรือกดปุ่มกลาง

  หมายเหตุ:

  การเลือก รีเซ็ต ในมุมมองโซน HR จะเป็นการรีเซ็ตโซน HR ไปเป็นค่าเริ่มต้น

ขวา

ตั้งค่าโซน HR เฉพาะกิจกรรมที่กำหนดเองจากการตั้งค่าภายใต้ การออกกำลังกาย » โซนเข้มข้น » โซนขั้นสูง

 1. แตะกิจกรรม (การวิ่งหรือขี่จักรยาน) ที่ต้องการแก้ไข หรือกดปุ่มกลางเมื่อมีการไฮไลต์กิจกรรม
 2. กดปุ่มตรงกลางเพื่อเปิดโซน HR
 3. เลื่อนขึ้น/ลงหรือกดปุ่มตรงกลางเมื่อมีการไฮไลต์โซน HR ที่ต้องการเปลี่ยน
 4. เลือก HR ค่าใหม่โดยปัดขึ้นหรือลงหรือกดปุ่มขวาบนหรือขวาล่าง

Advanced HR Zone

 1. แตะรายการที่เลือกหรือกดปุ่มตรงกลาง
 2. ปัดไปทางขวาหรือกดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อออกจากมุมมองโซน HR

การใช้โซน HR ขณะออกกำลังกาย

ขณะบันทึกการออกกำลังกาย (โปรดดู การบันทึกการออกกำลังกาย) และเลือกอัตราการเต้นของหัวใจเป็นเป้าหมายระดับความเข้มข้น (โปรดดู การใช้เป้าหมายขณะออกกำลังกาย) มาตรวัดโซน HR 5 ส่วนจะแสดงขึ้นบริเวณขอบนอกของหน้าจอโหมดกีฬา (ในโหมดกีฬาทั้งหมดที่รองรับ HR) เกจวัดจะบ่งชี้ว่าคุณออกกำลังกายอยู่ในโซน HR ใด โดยมีแสงสว่างขึ้นในส่วนที่ออกกำลังกายนั้น ลูกศรเล็กๆ ในเกจวัดจะบอกว่าคุณอยู่ในโซนใด

Zone gauge

นาฬิกาจะแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณไปถึงโซนเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะออกกำลังกายนาฬิกาจะแจ้งให้คุณเร่งความเร็วขึ้นหรือช้าลง หากอัตราการเต้นของหัวใจอยู่นอกโซนเป้าหมายที่กำหนดไว้

Guidance SpeedUp Spartan

นอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลเฉพาะสำหรับโซน HR ในหน้าจอโหมดกีฬาเริ่มต้นอีกด้วย โซนนี้จะแสดงโซนอัตราการเต้นของหัวใจปัจจุบันของคุณในช่องตรงกลาง ระยะเวลาที่คุณอยู่ในโซนนั้น และความห่างระหว่างอัตราการหัวใจต่อนาทีในโซนปัจจุบันกับโซนก่อนหน้าหรือถัดไป สีพื้นหลังของแถบยังระบุโซน HR ที่คุณใช้ออกกำลังกายอยู่ด้วย

Zone display

ในสรุปผลการออกกำลังกาย คุณจะได้รับรายละเอียดเวลาที่ใช้ไปในแต่ละโซน

โซนอัตราการก้าว

โซนอัตราการก้าวจะทำงานเหมือนโซน HR แต่ความเข้มข้นในการออกกำลังกายจะขึ้นอยู่กับการก้าวแทนอัตราการเต้นของหัวใจ โซนอัตราการก้าวจะแสดงเป็นค่าเมตริกหรือแบบอังกฤษ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro มีโซนอัตราการก้าวเริ่มต้นห้าโซนที่คุณสามารถใช้ได้หรือจะกำหนดเองก็ได้

มีโซน Pace สำหรับวิ่งและปั่นจักรยาน

การกำหนดโซนอัตราการก้าว

ตั้งโซนอัตราการก้าวสำหรับกิจกรรมเองได้จากส่วน การออกกำลังกาย » โซนเข้มข้น » โซนขั้นสูง

 1. แตะที่ การวิ่ง หรือ การขี่จักรยาน หรือกดปุ่มตรงกลาง
 2. ปัดหรือกดปุ่มล่างและเลือกโซนอัตราการก้าว
 3. ปัดขึ้น/ลงหรือกดปุ่มบนหรือล่างแล้วกดปุ่มกลางเมื่อโซนก้าวที่คุณต้องการเปลี่ยนมีการไฮไลต์
 4. เลือกโซนอัตราการก้าวใหม่ โดยการปัดขึ้น/ลงหรือกดปุ่มบนหรือล่าง

  Advanced PaceZones

 5. กดปุ่มตรงกลางเพื่อเลือกค่าโซนอัตราการก้าวใหม่

 6. ปัดไปทางขวาหรือกดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อออกจากมุมมองโซนอัตราการก้าว

การใช้โซนอัตราการก้าวขณะออกกำลังกาย

ขณะบันทึกการออกกำลังกาย (โปรดดู การบันทึกการออกกำลังกาย) และเลือกก้าวเป็นเป้าหมายระดับความเข้มข้น (โปรดดู การใช้เป้าหมายขณะออกกำลังกาย) จะมีการดูมาตรวัดโซนอัตราการก้าวซึ่งแบ่งออกเป็นห้าส่วน ทั้งห้าส่วนนี้จะแสดงอยู่รอบๆ ขอบนอกของจอภาพแสดงโหมดกีฬา มาตรวัดจะบอกว่าคุณเลือกโซนอัตราการก้าวเป็นเป้าหมายความเข้มข้นโดยส่วนที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น ลูกศรเล็กๆ ในเกจวัดจะบอกว่าคุณอยู่ในโซนใด

Zone gauge

นาฬิกาจะแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณไปถึงโซนเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะออกกำลังกาย นาฬิกาจะแจ้งให้คุณเร่งความเร็วขึ้นหรือช้าลง หากอัตราการก้าวของคุณอยู่นอกโซนเป้าหมายที่กำหนดไว้

Guidance SpeedUp Spartan

นอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลเฉพาะสำหรับโซนอัตราการก้าวในหน้าจอเริ่มต้นโหมดกีฬาอีกด้วย โซนนี้จะแสดงโซนอัตราการก้าวปัจจุบันของคุณในช่องตรงกลาง ระยะเวลาที่คุณอยู่ในโซนนั้น และความห่างระหว่างโซนปัจจุบันกับโซนก่อนหน้าหรือถัดไป แถบตรงกลางจะสว่างขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังออกกำลังกายในโซนอัตราการก้าวที่ถูกต้อง

ZoneDisplay Pace Spartan

ในสรุปผลการออกกำลังกาย คุณจะได้รับรายละเอียดเวลาที่ใช้ไปในแต่ละโซน

โซนใช้กำลัง

เครื่องวัดกำลังจะวัดกำลังกายที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมบางอย่าง ค่ากำลังกายจะอยู่ในหน่วยวัตต์ ประโยชน์หลักที่ได้จากเครื่องวัดกำลังกายคือความแม่นยำ เครื่องวัดกำลังจะแสดงให้เห็นว่าคุณออกแรงไปหนักแค่ไหนและใช้กำลังออกมามากเท่าใด นอกจากนี้ยังช่วยให้ดูความคืบหน้าได้ง่ายด้วยการวิเคราะห์ค่าวัตต์

โซนกำลังจะช่วยให้คุณออกกำลังกายโดยใช้ระดับกำลังกายได้ถูกต้อง

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro มีโซนการใช้กำลังห้าโซนเป็นค่าเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้หรือคุณสามารถกำหนดเองได้

โซนกำลังพร้อมใช้งานในโหมดกีฬาเริ่มต้นทั้งหมดสำหรับการปั่นจักรยาน, การปั่นจักรยานในร่ม และการปั่นจักรยานเสือภูเขา สำหรับการวิ่งธรรมดาและการวิ่งบนทางธรรมชาติ คุณจำเป็นต้องใช้โหมด “กำลัง” เฉพาะโหมดกีฬาเพื่อให้ได้โซนกำลัง หากคุณใช้โหมดกีฬาแบบกำหนดเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดของคุณใช้ POD พลังงานเพื่อให้คุณได้รับโซนกำลังด้วย

การตั้งค่าโซนกำลังเฉพาะกิจกรรม

ตั้งค่ากิจกรรมที่กำหนดโซนกำลังได้เองจากส่วน การออกกำลังกาย » โซนเข้มข้น » โซนขั้นสูง

 1. แตะกิจกรรม (การวิ่งหรือปั่นจักรยาน) ที่ต้องการแก้ไขหรือกดปุ่มกลางเมื่อไฮไลต์กิจกรรมแล้ว
 2. ปัดขึ้นหรือกดปุ่มล่างและเลือกโซนกำลัง
 3. เลื่อนขึ้น/ลงด้วยการกดปุ่มบนหรือล่าง แล้วเลือกโซนกำลังที่คุณต้องการแก้
 4. เลือกโซนกำลังใหม่โดยการปัดขึ้น/ลงหรือกดปุ่มบนหรือล่าง

  Advanced PowerZones

 5. กดปุ่มตรงกลางเพื่อเลือกค่ากำลังใหม่

 6. ปัดขวาหรือกดปุ่มกลางค้างเพื่อออกจากมุมมองกำลัง

การใช้โซนกำลังขณะออกกำลังกาย

คุณต้องมีพ็อดกำลังที่จับคู่กับนาฬิกาอยู่เพื่อให้ใช้โซนกำลังขณะออกกำลังกายได้ โปรดดูการจับคู่พ็อดกับเซ็นเซอร์

ขณะบันทึกการออกกำลังกาย (โปรดดู การบันทึกการออกกำลังกาย) และเลือกกำลังเป็นเป้าหมายระดับความเข้มข้น (โปรดดู การใช้เป้าหมายขณะออกกำลังกาย) จะมีการดูมาตรวัดโซนกำลังซึ่งแบ่งออกเป็นห้าส่วน ทั้งห้าส่วนนี้จะแสดงอยู่รอบๆ ขอบนอกของจอภาพแสดงโหมดกีฬา มาตรวัดจะบอกว่าคุณเลือกโซนกำลังเป็นเป้าหมายความเข้มข้นโดยส่วนที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น ลูกศรเล็กๆ ในเกจวัดจะบอกว่าคุณอยู่ในโซนใด

Zone gauge

นาฬิกาจะแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณไปถึงโซนเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะออกกำลังกายนาฬิกาจะแจ้งให้คุณเร่งความเร็วขึ้นหรือช้าลง หากกำลังของคุณอยู่นอกโซนเป้าหมายที่กำหนดไว้

Guidance SpeedUp Spartan

นอกจากนี้ ยังมีหน้าจอแสดงผลเฉพาะสำหรับโซนกำลังในหน้าจอโหมดกีฬาเริ่มต้นอีกด้วย โซนนี้จะแสดงโซนกำลังปัจจุบันของคุณในช่องตรงกลาง ระยะเวลาที่คุณอยู่ในโซนนั้น และความห่างระหว่างโซนปัจจุบันกับโซนก่อนหน้าหรือถัดไป แถบตรงกลางจะสว่างขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังออกกำลังกายในโซนอัตราการก้าวที่ถูกต้อง

ZoneDisplay Power Spartan

ในสรุปผลการออกกำลังกาย คุณจะได้รับรายละเอียดเวลาที่ใช้ไปในแต่ละโซน

Table of Content