Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit2 R 使用者指南 - 2.0

使用背光燈和按鈕鎖

按下 Light Lock 啟用背光燈。 您可在手錶設定中 (在 General(一般) / Tones/display(音調/顯示) / Backlight(背光燈) 下) 變更背光燈的運作行為。

按住 Light Lock,即可鎖定或解鎖按鈕。 您可在手錶設定中 (在 General(一般) / Tones/display(音調/顯示) / Button lock(按鈕鎖定) 下) 變更按鈕鎖定的運作行為。

backlight button lock

提示:

爲運動模式選取 Actions only(僅操作)按鈕鎖定設定,以避免意外啓用或停止您的日誌。當 Back LapStart Stop 按鈕鎖定時,仍然可透過按 Light Lock 啟用背光燈,按 Next 可切換顯示幕,按 View 可切換視圖。

Sisällysluettelo