Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit2 R 使用者指南 - 2.0

使用 GPS 時間同步

GPS 時間同步糾正您的 Suunto Ambit2 R 與 GPS 時間之間的偏差。GPS 時間同步每天自動糾正一次,或者在您手動調整時間時糾正。也會糾正兩地時間。

注释:

GPS 時間同步糾正分鐘和秒,但不糾正小時。

注释:

如果偏差不超過 7.5 分鐘,GPS 時間同步會精確地糾正時間。如果時間偏差超過該值,GPS 時間同步會將其糾正到最接近的 15 分鐘。

預設情况下 GPS 時間同步啟用。要停用 GPS 時間同步:

  1. 在選項選單中,進入 general(一般),然後進入 Time/date(時間/日期),再進入 GPS timekeeping(GPS 時間同步)
  2. 使用 Start StopLight Lock,設定 GPS 時間同步開關。按 Next 確認。
  3. 使用 Back Lap 返回設定,或按住 Next 退出選項選單。

setting GPS timekeeping

Sisällysluettelo