Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Ambit3 Vertical Gabay ng Gumagamit - 1.0

Mga shortcut

Bilang default, kapag pinindot mo nang matagal ang View sa Time na mode, pinagpapalipat-lipat mo ang display sa maliwanag at madilim. Maaari ring mapalitan ang shortcut na ito sa ibang item ng menu.

Para tumukoy ng shortcut:

  1. Pindutin nang matagal ang Next upang pumasok sa menu ng mga opsyon o pindutin ang Start Stop upang pumasok sa start menu.
  2. Mag-browse sa item sa menu na gusto mong gawan ng shortcut.
  3. Pindutin nang matagal ang View para magawa ang shortcut.
PAALALA:

Hindi magagawa ang mga shortcut sa lahat ng posibleng item sa menu, gaya ng mga indibidwal na log.

Sa ibang mode, ang pagpindot nang matagal sa View ay mag-a-access sa mga una nang natukoy na shortcut. Halimbawa, kapag aktibo ang shortcut, maaari mong puntahan ang mga setting ng compass sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa View.