Suuntoでは、当社のウェブサイトが「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0」の適合レベルAAに準拠することを目標とし、WCAG 2.0と国際協調したその他の標準規格に準拠することで、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。当ウェブサイト上の情報にアクセスできなくてお困りの場合など、アクセシビリティに関するお問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。カスタマーサービス電話番号:米国 +1 855 258 0900(フリーダイヤル)

Suunto Ambit2 S Потребителско ръководство - 2.0

目次

Калибриране на компаса

Режимът Compass (Компас) иска от вас да калибрирате компаса, преди да можете да го използвате. Ако вече сте калибрирали компаса и желаете да го калибрирате повторно, можете да отворите опцията за калибрация от менюто с опции.

За калибриране на компаса:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до general (общи) с Light Lock и изберете с Next.
  3. Превъртете до Compass (Компас) със Start Stop или Light Lock и влезте с Next.
  4. Натиснете Next, за да изберете Calibration (Калибрация).
  5. Завъртете и наклонете часовника в различни посоки, докато не издаде звук, с който показва, че калибрацията е приключила.

calibrating compass Ambit2

Ако калибрацията е успешна, ще се покаже текстът Calibration successful (Успешна калибрация). Ако калибрацията не успее, ще се покаже текстът Calibration failed (Неуспешна калибрация). За да опитате калибрацията повторно, натиснете Start Stop.