Suuntoでは、当社のウェブサイトが「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0」の適合レベルAAに準拠することを目標とし、WCAG 2.0と国際協調したその他の標準規格に準拠することで、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。当ウェブサイト上の情報へのアクセスに問題がある場合など、アクセシビリティに関するお問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。カスタマーサービス電話番号:米国 +1 855 258 0900(フリーダイヤル)

20,000円以上購入で送料無料 | 父の日 ギフトラッピング無料キャンペーン中

Suunto Ambit2 S Потребителско ръководство - 2.0

目次
目次
 • Сдвояване с POD/колан за сърдечен ритъм

Сдвояване с POD/колан за сърдечен ритъм

Сдвоете своя Product Name с опционалните POD-ове на Suunto (POD за колело, POD за мощност, колан за сърдечен ритъм, POD за крак или POD за темпо) и POD-ове ANT+, за да получавате допълнителна информация за скорост, разстояние, мощност и темпо по време на тренировка. Посетете www.thisisant.com/directory за списък на съвместимите продукти ANT+.

Можете да сдвоявате до шест POD-а наведнъж:

 • три POD-а за колело (но само един POD за колело може да се използва наведнъж)
 • един POD за темпо
 • един POD за крак
 • един POD за мощност

Ако сдвоите повече POD-ове, Product Name помни последно сдвоения POD от всеки вид.

Коланът за сърдечен ритъм и/или POD-а, включени в пакета с вашия Product Name, вече са сдвоени. Сдвояването е необходимо само ако искате да използвате нов колан за сърдечен ритъм или POD с устройството.

За сдвояване с POD/колан за сърдечен ритъм:

 1. Активирайте POD-а/колана за сърдечен ритъм:
 2. POD за колело: завъртете гумата с монтирания POD за колело.
 3. POD за сила: завъртете курбела или гумата с монтирания POD за мощност.
 4. Колан за сърдечен ритъм навлажнете контактните повърхности и си сложете колана.
 5. POD за темпо: завъртете педала на колелото с монтирания POD за темпо.
 6. POD за крак: извийте POD-а за крак на 90 градуса.
 7. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 8. Превъртете до Pair (Сдвояване) с Light Lock и изберете с Next.
 9. Превъртайте опциите за аксесоари Bike POD (POD за колело), Power POD (POD за мощност), HR belt (Колан за СР), Foot POD (POD за крак) и Cadence POD (POD за темпо) със Start Stop и Light Lock.
 10. Натиснете Next, за да изберете POD или колан за сърдечен ритъм, и започнете сдвояването.
 11. Дръжте своя Product Name близо до POD-а/колана (<30 см) и изчакайте устройството да ви уведоми, че сдвояването с POD-а/колана е извършено. Ако сдвояването е неуспешно, натиснете Start Stop, за да опитате отново, или Light Lock, за да се върнете към настройката за сдвояване.

pairing pod Ambit2

бележка:

Можете да сдвоявате различни видове POD-ове за мощност със своя Product Name. За повече информация вижте потребителското ръководство на POD-а за мощност.

подшушвам:

Можете също така да активирате колана за сърдечен ритъм, като го навлажните и притиснете двете електродни контактни повърхности.

Отстраняване на проблеми: Сдвояването с колана за сърдечен ритъм е неуспешно

Ако сдвояването с колана за сърдечен ритъм е неуспешно, пробвайте следното:

 • Проверете дали ремъкът е свързан към модула.
 • Проверете дали носите колана за сърдечен ритъм правилно (вижте Поставяне на колан за сърдечен ритъм).
 • Проверете дали електродните контактни повърхности на колана за сърдечен ритъм са влажни.

За повече информация относно сдвояване с POD-ове вижте потребителското ръководство на самия POD.

目次