Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brukerveiledning

Display – moduser, visninger og tilstander

Din Suunto D5 har tre knapper som har forskjellige funksjoner i de forskjellige visningene. Korte og lange trykk gir forskjellige funksjoner.

Button logic overview D5

Suunto D5 har tre hoveddykkemoduser*: Air/Nitrox, Måler og Free.

Trykk og hold inne midtknappen for å åpne Hovedmeny og velge egnet modus for dykket under Dykkeinnstillinger » Modus. Velg Off hvis du ønsker å bruke Suunto D5 som en vanlig klokke. I slike tilfeller blir all dykkefunksjonalitet skrudd av.

Suunto D5 starter automatisk på nytt for å bytte modus.

Forskjellige dykkemodi har forskjellige visninger. Visse visninger et tilgjengelige som standard, andre kan gjøres tilgjengelige ved å konfigurere dem i Suunto-appen.

For mer detaljert informasjon om visningene som finnes i forskjellige modi, se Dykkemoduser.

Suunto D5 skifter automatisk mellom overflate- og dykkestatus. Hvis du er mer enn 1,2 meter under vannivået og vannkontakten er på, vil dykkestatus aktiveres.

Følgende informasjon vises på et standard dykkedisplay:

easy-to-read final D5

Byttevinduet kan inneholde forskjellige typer informasjon som kan endres ved å trykke raskt på den nedre knappen.

For en komplett oversikt over de tilgjengelige menyelementene for Suunto D5, se Meny.

Table of Content