Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Referencje - Uwaga dotycząca patentów

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 2.0

Uwaga dotycząca patentów

Uwaga dotycząca patentów

Ten produkt jest chroniony patentem i zgłoszeniami patentowymi oraz odpowiadającymi prawami krajowymi: FI 20155573, US 7,324,002, US 7,271,774, US 13/794,468, US 13/833,755, US 13/827,418, US 14/195,670, US 14/331,268, US 14/839,928, US 14/882,487.

Zgłoszono także inne wnioski patentowe.

Optyczny czujnik tętna Valencell wykorzystywany w tym produkcie jest chroniony patentem i zgłoszeniami patentowymi oraz odpowiadającymi prawami krajowymi. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę valencell.com/patents/.