Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Jak zacząć korzystać z przewodników SuuntoPlus™

SuuntoPlus™ to szereg nowych narzędzi i informacji udostępnianych za pomocą zegarka, które zainspirują Cię do cieszenia się aktywnym stylem życia w jeszcze lepszy sposób.

Pierwsze kroki:
  • Upewnij się, że masz najnowszą wersję oprogramowania zegarka Suunto 3, Suunto 5 lub 5 Peak, Suunto 9, 9 Baro, 9 Peak albo 9 Peak Pro.
  • Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą aktualizację aplikacji Suunto.
  • Upewnij się, że został wybrany partner oferujący przewodniki Suunto lub jeden z naszych przewodników stąd. Listę partnerów oferujących przewodniki Suunto znajdziesz w sklepie SuuntoPlus™ Store (dowiedz się więcej na ten temat tutaj)
Jak korzystać z przewodnika SuuntoPlus™:

Instruction.png

Dzięki pomocy naszych partnerów możesz szybko dodawać przewodniki do swoich treningów. Zapoznaj się z ofertą naszych partnerów lub wybierz jeden z naszych przewodników Suunto.

    1. Zaloguj się do aplikacji lub witryny naszego partnera i upewnij się, że Twoje konto Suunto jest połączone po jego stronie. W przypadku większości partnerów połączenie nawiązuje się z poziomu platformy lub witryny partnera, ale dla niektórych (np. Training Peaks) robi się to z aplikacji Suunto.
    2. Utwórz plan odżywiania i plan treningowy lub interwałowy trening strukturalny, który automatycznie trafi na zegarek, gdy zegarek zostanie sparowany i połączony z aplikacją Suunto. Możesz także sprawdzić przewodnik w sekcji przewodników SuuntoPlus™ na ekranie synchronizacji.
    3. W zależności od daty treningu lub planu pojawi się monit zachęcający do rozpoczęcia ćwiczeń z utworzonym przewodnikiem.

Uwaga: W przypadku wcześniej aktywnych połączeń z zewnętrznymi platformami (w aplikacji Suunto w sekcji Usługi partnerów), na przykład TrainingPeaks, należy przerwać i ponownie nawiązać połączenie z usługą, zanim będzie możliwa jej współpraca z przewodnikami.

Guides new UI.png

Opcja przewodników SuuntoPlus™ stanie się dostępna w widoku synchronizacji. Każdy przewodnik, który został właśnie utworzony i jest dostępny na zegarku, będzie wyświetlany z zielonym symbolem zegarka. Przewodniki możesz przypinać do zegarka, aby mieć pewność, że będą traktowane priorytetowo, gdy w pamięci zegarka zacznie kończyć się miejsce. Przewodniki możesz też usuwać z aplikacji i zegarka, dotykając przewodnika i wybierając pozycję „usuń przewodnik” u dołu karty przewodnika.

Guide car remove.png

Uwaga: Aplikacja Suunto pozwala natywnie tworzyć i planować sesje treningów strukturalnych. Będą one dostępne na zegarku jako przewodniki. Więcej o treningach strukturalnych możesz dowiedzieć się tutaj.

Uwaga: Podczas rejestrowania ćwiczenia można posługiwać się albo funkcją SuuntoPlus™, albo przewodnikiem SuuntoPlus™, albo treningiem strukturalnym. Nie można korzystać z nich równocześnie.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: