Ändra måttenheter

Suunto Essential Användarguide -

Ändra måttenheter

I units väljer du måttenheter; bland annat:

 • time : 24 h/12 h
 • date: dd.mm/mm.dd
 • temperature : °C/°F (Celsius/Fahrenheit)
 • air pressure : hPa/inHg
 • altitude: meter/fot

Så här öppnar du units i Menu:

 1. Öppna Menu genom att hålla Mode intryckt i lägena Time, Alti & Baro eller Compass.
 2. Bläddra ner till units med - Light.
 3. Bekräfta med Mode.

Så här byter du måttenheter:

 1. I units bläddrar du mellan listposterna med + och - Light.
 2. Bekräfta med Mode.
 3. Ändra värdena med + och - Light, bekräfta med Mode.
 4. Avsluta Menu med Start Stop.