Използване на спортни режими
查找经销商/服务中心

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

目录

Използване на спортни режими

Използване на спортни режими

Използвайте спортните режими, за да записвате логове за тренировките си и да разглеждате разнообразна информация по време на тренировка.

Можете да отворите спортните режими, като натиснете Start Stop в режим Time (Време) или Alti & Baro (Алти и баро), или в режим Compass (Компас), след като компасът е бил калибриран.

using exercise modes AMBIT2