Suunto Spartan Sport Wrist HR - Характеристики - Език и мерни единици
查找经销商/服务中心

Suunto Spartan Sport Wrist HR Потребителско ръководство - 2.0

目录

Език и мерни единици

Можете да смените езика на часовника си и мерните единици от настройките в General (Общи) » Language (Език).