Suunto 致力于确保本网站对 Web 内容无障碍指南 (WCAG) 2.0 的遵从达到 AA 级别,并实现对其他无障碍标准的遵从。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.0

目录

Връщане

Product name автоматично запазва началната точка на вашия запис, ако използвате GPS. С функцията Връщане, Product name може да ви насочи директно назад към вашата начална точка (или към мястото, на което е било заложено GPS определяне).

За връщане:

  1. Задръжте бутона NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Натиснете бутона NEXT, за да изберете NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ).
  3. Превъртете до Find back (Връщане) с бутона START и го изберете с бутона NEXT.

Насоките за навигиране се показват като един от изгледите в дисплея за трасиране.