Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Steel Gebruikershandleiding - 1.6

  • Alarmen, waarschuwingen en meldingen

Alarmen, waarschuwingen en meldingen

Suunto EON Steel heeft alarmen, waarschuwingen en meldingen met kleurencode. Deze worden duidelijk op de display getoond met een hoorbaar alarm (als het geluid is ingeschakeld). Alarmen worden altijd rood weergegeven. Waarschuwingen kunnen rood of geel zijn. Meldingen zijn altijd geel.

Als een alarm, waarschuwing of melding plaatsvindt, zal een bericht worden weergegeven als een pop-up. De pop-upberichten kunnen worden bevestigd door elke willekeurige knop in te drukken. De informatie waar aandacht voor gevraagd wordt, zal op het onderste deel van het scherm blijven om doorheen te bladeren, tot de situatie weer normaal is.

Alarmen zijn kritieke gebeurtenissen waar altijd onmiddellijke actie op ondernomen moet worden. Als de alarmsituatie weer normaal is, zal het alarm automatisch stoppen.

AlarmUitleg
AscSpeedAlertStijgsnelheid is hoger dan de veilige snelheid van 10 m (33 ft) per minuut gedurende vijf of meer seconden.
ErrorConditionDecompressieplafond is doorbroken met meer dan 0,6 m (2 ft) tijdens een decompressieduik. Ga direct omlaag naar minder dan de plafonddiepte en ga daarna door met normale opstijging.
alarm pO2highGedeeltelijke zuurstofdruk is hoger dan het veilige niveau (>1,6). Ga direct omhoog of wissel naar een gas met een lager zuurstofpercentage.
alarm pO2low newGedeeltelijke zuurstofdruk is lager dan het veilige niveau (< 0,18). Ga direct omlaag of wissel naar een gas met een hoger zuurstofpercentage.

Waarschuwingen brengen gebeurtenissen onder de aandacht die invloed hebben op uw gezondheid en veiligheid als u geen actie onderneemt. Bevestig de waarschuwing door te drukken op een willekeurige knop.

WaarschuwingUitleg
CNS100% (CNS100%)Vergiftigingsniveau centraal zenuwstelsel op 100% limiet
OTU300 (OTU300)Aanbevolen dagelijkse limiet voor zuurstoftolerantie-eenheden bereikt
Depth (Diepte)Diepte heeft uw dieptealarmlimiet overschreden
Dive time (Duiktijd)Duiktijd heeft uw duiktijdlimiet overschreden
Diluent high PO2 (Diluent hoge PO2)Diluent partiële druk van zuurstof overschrijdt het veilige niveau (> 1,6); geen direct gevaar tenzij diluent wordt gebruikt, bijv. voor bail-out
Diluent low PO2 (Diluent lage PO2)Diluent partiële druk van zuurstof onder het veilige niveau (< 0,18); geen direct gevaar tenzij diluent wordt gebruikt, bijv. voor bail-out
Gas time (Gastijd)Gastijd overschrijdt alarmlimiet van gastijd of de flesdruk is lager dan 35 bar (~510psi), wat betekent dat de gastijd nul is
Safety stop broken (Veiligheidsstop doorbroken)Plafond veiligheidsstop doorbroken met meer dan 0,6 m (2 ft)
Tank pressure (Flesdruk)Flesdruk is lager dan uw alarmlimiet voor flesdruk

Meldingen worden gegeven voor gebeurtenissen waar preventieve acties voor nodig zijn. Bevestig de melding door te drukken op een willekeurige knop.

MeldingUitleg
CNS80% (CNS80%)Vergiftigingsniveau centraal zenuwstelsel op 80% limiet
OTU250 (OTU250)Circa 80% van de aanbevolen dagelijkse limiet voor zuurstoftolerantie-eenheden (OTU) bereikt
Change gas (Gas wisselen)Bij het opstijgen tijdens een duik waar meerdere gassen worden gebruikt, is het veilig om naar het volgende beschikbare gas te schakelen voor een optimaal decompressieprofiel
Low battery (Batterij bijna leeg)Circa drie uur duiktijd is nog beschikbaar
Re-charge needed (Opladen is nodig)Circa twee uur batterijduur beschikbaar, opladen is nodig vóór de volgende duik
Setpoint switched (Setpoint overgeschakeld)Setpoint automatisch overgeschakeld
tijdens duik met rebreather. Zie Instelpunten
Tank POD low battery (Batterij Fles POD bijna op)Batterij van de Fles POD is bijna op, batterijwissel is nodig

Configureerbare alarmen

Er zijn vier alarmen die geconfigureerd kunnen worden: diepte, duiktijd, flesdruk en gastijdalarm. Deze alarminstellingen kunt u vinden onder Diving settings (Duikinstellingen) / Alarms (Alarmen). Elk van deze alarmen heeft een eigen limiet en kan afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld.

OPMERKING:

De waarde voor flesdruk kleurt rood als deze onder 50 bar (720 psi) komt.

OPMERKING:

Gastijdaflezing geeft nul aan en wordt rood wanneer de flesdruk lager is dan 35 bar (500 psi).

Table of Content