Paggamit sa stopwatch
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Gabay ng Gumagamit - 2.0

Paggamit sa stopwatch

Paggamit sa stopwatch

Upang gamitin ang stopwatch:

  1. Sa in-activate na stopwatch display, pindutin ang Start Stop upang simulan ang pagsusukat sa oras.
  2. Pindutin ang Back Lap upang makapag-lap, o pindutin ang Start Stop upang i-pause ang stopwatch. Upang tingnan ang mga oras ng lap, pindutin ang Back Lap kapag naka-pause ang stopwatch.
  3. Pindutin ang Start Stop para magpatuloy.
  4. Upang i-reset ang oras, pindutin nang matagal ang Start Stop kapag naka-pause ang stopwatch.

using stopwatch Ambit2

Habang tumatakbo ang stopwatch, maaari mong:

  • pindutin ang View upang lumipat sa pagitan ng oras at lap time na pinapakita sa ibabang hanay ng display.
  • lumipat sa time mode gamit ang Next.
  • pumasok sa menu ng mga opsyon sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa Next.