Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

SUUNNON PALVELUJEN EHDOT

1. Hyväksyminen

Nämä Ehdot yhdessä Tietosuojakäytännön kanssa (kokonaisuutena Ehdot) koskevat sen sovelluksen tai Web-sivuston sekä siihen liittyvien palvelujen (kokonaisuutena Palvelu) käyttöä, josta kyseiset Ehdot on saatu. Ehdot muodostavat käyttäjän ja Suunto Oy:n välisen sopimuksen, jossa määritetään käyttäjän sekä Suunnon, mukaan lukien sen tytäryhtiöt ja alihankkijat (kokonaisuutena Suunto), Palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Tiettyihin Palvelun osiin saattaa liittyä lisäehtoja.

Nämä Ehdot astuvat voimaan 25.05.2018.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain, jos käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot.

2. Kelpoisuus

Palvelua voivat käyttää 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Jos käyttäjä on vähintään 16-vuotias mutta alaikäinen oman maansa lainsäädännön mukaan, hänen on käytävä läpi Ehdot ja annettava vanhempansa tai laillisen huoltajansa tehdä rekisteröinti loppuun puolestaan, ennen kuin Palvelun käyttäminen on mahdollista. Rekisteröinnin tekevän henkilön on oltava laillisesti toimivaltainen.

Hyväksymällä nämä Ehdot ja käyttämällä Palvelua käyttäjä ilmaisee ja takaa toimineensa edellä mainitun menettelyn mukaisesti.

3. Rekisteröinti ja irtisanoutuminen

Käyttäjä sitoutuu antamaan totuudenmukaiset ja täydelliset tiedot rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi sekä pitämään kyseiset tiedot ajan tasalla. Henkilöllisyyttä koskevien harhaanjohtavien tietojen antaminen on kiellettyä.

Rekisteröinnin yhteydessä luodaan käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjä (ja käyttäjän vanhempi tai laillinen huoltaja, jos käyttäjä on alaikäinen) on henkilökohtaisesti vastuussa kaikesta käyttäjän oman käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Käyttäjä sitoutuu suojaamaan käyttäjätunnuksensa ja salasanansa väärinkäytöksiltä ja ilmoittamaan Suunnolle heti mahdollisista väärinkäytöksistä.

Käyttäjä voi irtisanoa rekisteröintinsä, jos hän ei enää halua käyttää Palvelua. Irtisanomisen jälkeen käyttäjällä ei ole enää Palvelun käyttöoikeuksia. Suunto voi irtisanoa käyttäjän rekisteröinnin, rajoittaa käyttäjän käyttöoikeuksia Palvelun tiettyihin osiin tai ryhtyä yksinomaisen harkintansa mukaan mihin tahansa sopiviksi katsomiinsa muihin toimiin, jos ilmenee, että käyttäjä on toiminut Ehtojen vastaisesti, tai ennakkoon ilmoittamalla, jos käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun käyttäjätunnuksellaan kuuteen (6) kuukauteen.

Lukuun ottamatta Tietosuojakäytännössä mainittuja osia Suunto ei ole vastuussa käyttäjän Palveluun lähettämien tietojen tai sisällön (Materiaalin) poistamisesta, kun käyttäjän rekisteröinti irtisanotaan.

Kun käyttäjä tai Suunto on poistanut Materiaalin Palvelusta, Materiaalista saattaa jäädä edelleen jälkiä tai kopioita Palveluun.

4. Palvelun käyttö

Käyttäjä sitoutuu

a) käyttämään Palvelua vain yksityisiin, epäkaupallisiin tarkoituksiin
b) noudattamaan soveltuvia lakeja, Ehtoja ja hyviä tapoja
c) olemaan lähettämättä laitonta, loukkaavaa, herjaavaa, pornografista, häiritsevää, kunniaa loukkaavaa tai muuten sopimatonta Materiaalia
d) noudattamaan kaikkia paikallisia verkkokäyttäytymistä ja hyväksyttäviä Materiaaleja koskevia sääntöjä
e) kunnioittamaan muiden yksityisyyttä
f) hankkimaan kaikki tarvitsemansa suostumukset, luvat tai oikeudet Materiaalin lailliseen lähettämiseen ja
g) lähettämään vain Materiaalia, joka ei ole roskapostia eikä sisällä Palvelulle tai sen käyttäjien edulle tai omaisuudelle haitallisia tiedostoja tai tekniikoita.

Suunto ei ole vastuussa käyttäjien Palveluun lähettämästä Materiaalista. Suunto voi, olematta siihen velvollinen,

a) tarkistaa haluamansa Materiaalin tai valvoa sitä ja
b) poistaa Palvelusta Materiaalia sekä rajoittaa minkä tahansa Palvelun osan käyttöä milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

5. Tekijänoikeusrikkomuksia koskevat ilmoitukset

Käyttäjä voi ilmoittaa Suunnolle Palvelussa tapahtuneesta tekijänoikeusrikkomuksesta antamalla ilmoituksen (a) sähköpostitse otsikolla ”Tekijänoikeusilmoitus” osoitteeseen copyright.notices@suunto.com, (b) tai postittamalla Suunnolle asiakirjan nimellä ”Tekijänoikeusilmoitus” osoitteeseen: Tammiston kauppatie 7 A, 01510 Vantaa, Finland, tai (c) verkkolomakkeella, jos sellainen on käytettävissä. Ilmoituksessa täytyy

1) yksilöidä alkuperäinen tekijänoikeuden alainen teos, jota käyttäjä epäilee rikkomuksen koskevan
2) yksilöidä Palvelu ja Palvelun sisältö, jonka käyttäjä epäilee rikkovan ilmoitetun alkuperäisteoksen tekijänoikeuksia. Käyttäjän tulee antaa Suunnolle riittävät tiedot kyseessä olevan sisällön paikantamiseen Palvelussa
3) antaa käyttäjän yhteystiedot, mukaan lukien koko nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostinumero, jos käytettävissä
4) antaa lausunto, että käyttäjä ilmoittaa uskovansa vilpittömästi, että sisällön käyttö ilmoitetulla tavalla ei ole tekijänoikeuden omistajan, hänen edustajansa tai lain valtuuttamaa
5) antaa tämä lausunto: "Vakuutan perättömästä lausunnosta annettavan rangaistuksen uhalla, että tämän ilmoituksen ja valituksen tiedot ovat oikeat ja että olen sen sisällön tekijänoikeuden omistaja tai valtuutettu toimimaan sen sisällön tekijänoikeuksien omistajan puolesta, johon liittyvää yksinoikeutta on loukattu." ja
6) olla käyttäjän allekirjoitus.

6. Käyttöoikeudet

Suunto ei vaadi omistusoikeutta käyttäjän lähettämään Materiaaliin. Materiaalin lähettäminen Palveluun ei siirrä Materiaalin omistusoikeutta Suunnolle.

Materiaalia Palveluun lähettämällä käyttäjä myöntää kuitenkin Suunnolle maailmanlaajuisen, rajoittamattoman, siirrettävän, täysin maksetun, lisenssimaksuttoman, ikuisen ja peruuttamattoman oikeuden Materiaalin käyttöön, kopiointiin, julkiseen esittämiseen, näyttämiseen, jakamiseen ja muokkaamiseen sekä Materiaalista johdettujen teosten laatimiseen tai Materiaalin sisällyttämiseen muihin teoksiin ja kyseisten teosten alilisensointiin.

Palvelun käyttäjille myönnetään rajoittamaton, siirtymätön ja peruutettavissa oleva oikeus (Suunto voi oman harkintansa mukaan peruuttaa tämän oikeuden milloin tahansa) Palvelun Ehtojen mukaiseen käyttöön. Muita Palvelun tietoja tai sisältöä koskevia immateriaalioikeuksia ei myönnetä. Sisällön kopiointi, siirto, jakelu tai tallennus osittain tai kokonaan missä tahansa muodossa ilman Suunnon ennalta antamaa kirjallista lupaa on kielletty muutoin kuin seuraavien ehtojen mukaisesti.

Suunto antaa käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua käyttäjän omalla tietokoneella tai mobiililaitteella, älykellolla tai muulla vastaavalla laitteella soveltuvin osin, ja sallii Palvelun tulosten lataamisen ja sivujen osien tulostamisen henkilökohtaiseen käyttöön, mutta ei edelleen jaeltavaksi, ellei Suunto ole antanut tähän kirjallista lupaa.

7. Maksut

Palvelun käyttö voi olla maksullista tai tulla maksulliseksi.

Suunnon mahdollisesti veloittamat maksut ilmoitetaan erikseen Palvelun yhteydessä.

Palvelun käyttö saattaa edellyttää tietojen lähetystä palveluntarjoajan verkon kautta tai aiheuttaa mobiililaitteen ja/tai internetin käytöstä (mukaan lukien rajoituksetta SMS- ja MMS-viestit ja WAP-selauksen) johtuvaa tiedonsiirtoa ja muita palveluja, jotka edellyttävät puheajan ja mobiilidatan käyttöä. Palveluntarjoaja voi veloittaa maksuja kyseisistä tiedonsiirroista.

Suunto ei ota vastuuta mistään veloituksista, ja puhelinoperaattori tai palveluntarjoaja on joka suhteessa yksinomaisesti vastuussa käyttäjälle tuottamistaan palveluista.

8. Saatavuus

Palvelu ei välttämättä ole saatavana kaikissa maissa, ja se on ehkä käytettävissä vain tietyillä kielillä. Palvelu saattaa riippua verkosta. Käyttäjän tulee pyytää lisätietoja verkkopalveluntarjoajalta.

Suunto pidättää oikeuden muuttaa, parantaa ja korjata Palvelua oman harkintansa mukaan. Palvelu voi olla poissa käytöstä huoltokatkojen aikana tai muina aikoina.

Suunto voi myös päättää Palvelun tai sen osan lopettamisesta oman harkintansa mukaan. Tällaisessa tapauksessa asiasta ilmoitetaan etukäteen. Suunto ei ole korvausvastuussa käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle Palvelun tai jonkin sen osan mahdollisesta lopettamisesta.

9. Muiden kanssa asioiminen

Voit olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa Palvelussa tai sen kautta. Käyttäjä ymmärtää, että Suunto ei ole osallisena tällaiseen vuorovaikutukseen ja että vuorovaikutus tapahtuu vain käyttäjän ja muiden käyttäjien välillä.

10. Henkilökohtaiset tiedot

Tietosuojakäytäntö, jota muutetaan ajoittain ja joka on luettavissa osoitteessa www.suunto.com/tietosuojakaytanto, ja näiden Ehtojen lisäehdot sääntelevät käyttäjän henkilökohtaisten tietojen käyttöä. Tietosuojakäytäntö määrittelee miten, miksi ja kuinka laajasti Suunto kerää ja hyödyntää henkilökohtaisia ja muita kuin henkilökohtaisia tietoja Palvelun suhteen. Lisätietoja Suunnon yksittäisten Palvelujen tietosuojakysymyksistä löytyy osoitteesta www.suunto.com/datapracticesinsuuntoservices. Asentamalla tai avaamalla Palvelun tai käyttämällä sitä käyttäjä hyväksyy Tietosuojakäytännön ehdot sekä muut niihin sisältyvät tai liittyvät käyttöehdot.

Asentamalla tai avaamalla Palvelun tai käyttämällä sitä käyttäjä suostuu tietojensa keräämistä ja käyttöä koskeviin ehtoihin, mukaan lukien (soveltuvin osin) tiedon siirtoon muuhun maahan Euroopan unionin ja/tai Euroopan talousalueen sisä- tai ulkopuolelle, kuten Yhdysvaltoihin.

Käyttämällä Palvelua käyttäjä vahvistaa ja hyväksyy, että Suunto ja sen tytäryhtiöt tai Suunnon nimissä toimivat tai käyttäjän hyväksymät kolmannet osapuolet voivat näyttää käyttäjälle Palvelussa sovelluksen sisäisiä mainoksia ja että Suunto saa hyödyntää kaupallisesti käyttäjän tietoja, joista häntä ei voi tunnistaa.

11. Varoitukset

Käyttäjien turvallisuus on Suunnolle tärkeää, joten ennen Palvelujen ja/tai tuotteidemme käyttöä käyttäjän tulee lukea huolellisesti yleiset varoitukset osoitteesta www.suunto.com/generalproductsafety. Palvelua käyttämällä käyttäjä ilmaisee ja takaa lukeneensa varoitukset ja suostuu noudattamaan niihin sisältyviä ohjeita.

12. Vastuurajoitus

Palvelu toimitetaan ”SELLAISENAAN” ja ”SITEN KUIN SE ON SAATAVILLA”. Suunto ei takaa, että Palvelu toimisi keskeytymättömästi tai että siinä ei voisi ilmetä virheitä tai viruksia. Yhtiö ei myönnä minkäänlaisia ilmoitettuja tai oletettuja takuita, esimerkiksi omistustakuita tai oikeudenloukkaamattomuustakuita tai oletettuja takuita, jotka koskevat kaupallisuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, Palvelun saatavuuden, tarkkuuden, luotettavuuden, tietojen tai sisällön osalta. Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy, että Palvelun käyttö on hänen omalla vastuullaan ja että hän voi altistua useista lähteistä peräisin olevalle sisällölle.

Suunto ei ota vastuuta räikeästä piittaamattomuudesta tai tahallisesta väärinkäytöstä aiheutuneista kuolemantapauksista tai loukkaantumisista eikä mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, rangaistusluonteisista tai välillisistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Palvelun käytöstä tai siitä, että Palvelu ei ole ollut käytettävissä. Joillakin lainsäädäntöalueilla tiettyjen takuiden tai vastuunrajoitusten poissulkeminen ei ole sallittua, joten edellä mainitut rajoitukset tai poikkeukset eivät välttämättä ole lainvoimaisia. Tällaisissa tapauksessa Suunnon ja sen toimittajien vastuuta rajoitetaan lain enimmillään sallimissa rajoissa.

13. Vahingonkorvaukset

Käyttäjä hyväksyy velvollisuuden puolustaa Suuntoa ja turvata Suunto kaikilta sellaisilta kolmannen osapuolen esittämiltä vaateilta ja korvausvelvollisuuksilta, arvioinneilta, tappioilta, kustannuksilta tai vahingonkorvauksilta, jotka ovat aiheutuneet i) Ehtojen vastaisesta käytöstä, ii) käyttäjän tekemästä immateriaalioikeusrikkomuksesta tai muihin oikeuksiin tai kolmannen osapuolen yksityisyyteen kohdistuneista rikkomuksista, iii) Palvelun väärinkäytöstä käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan jouduttua kolmannen osapuolen haltuun.

14. Sekalaista
14.1. Lainkäyttöalueen ja sovittelukäytännön valinta

Niiltä osin kuin voimassa oleva lainsäädäntö ei sitä estä tai asiasta ei ole erikseen mainittu, näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakeja sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.

 Käyttäjä lupaa noudattaa Yhdysvaltain ja muiden maiden sovellettavia vientirajoituslakeja ja takaa, ettei siirrä tai aseta saataville näiden lakien kieltämiin kohteisiin mitään lakien rajoittamaa sisältöä, ohjelmistoa tai materiaalia sähköisesti tai millään muulla tavoin.

Yhdysvalloissa asuvia käyttäjiä koskee seuraava kappale:

Ehtoihin sovelletaan New Yorkin osavaltion lakeja sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Kaikki näitä Palvelun Ehtoja koskevat riita-asiat tulee toimittaa sitovaan sovitteluun Manhattanin liittotuomioistuimeen New Yorkissa kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa siitä päivästä laskien, jolloin kanteen nostoon johtaneet tosiasiat tulivat kanteen nostaneen osapuolen tietoon tai josta lähtien tämän olisi pitänyt olla tietoinen niistä. Suunto voi myös hakea kieltotuomiota tai muuta oikeuden päätöstä, jos käyttäjä on rikkonut tai uhannut rikkoa mitään immateriaalioikeuksia. Kaikkiin sovitteluun liittyviin asioihin sovelletaan Federal Arbitration Act -lakia (9 U.S.C. §1 et. seq.). Yksi sovittelija hoitaa sovittelun voimassa olevien American Arbitration Associationin (AAA) Wireless Arbitration Rules -sääntöjen mukaisesti. Kunkin osapuolen tulee toimittaa sovittelijalle kaikki sellaiset vaateet, jotka muodostaisivat pakollisen vastakanteen, tai kyseiset vaateet hylätään. Esimerkinomaisista, erityisluontoisista, välillisistä tai rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista annettavia tuomioita ei sallita. Sovittelijan päätöksen mukainen hävinnyt osapuoli maksaa sovittelun kustannukset. Sovittelijan päätös on sitova, ja se voidaan antaa täytäntöön pantavana tuomiona missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Sovittelu toteutetaan yksilökohtaisena (ei luokkakohtaisena), ja sovittelua ei saa liittää toiseen sovitteluun, joka koskee toista henkilöä tai oikeussubjektia.

14.2. Lainvoimaisuus

Ehdot eivät sulje pois tai rajoita mitään käyttäjän asuinmaassa voimassa olevia lakisääteisiä oikeuksia. Jos jokin Ehtojen lauseke todetaan mitättömäksi, muiden lausekkeiden lainvoimaisuus säilyy ja mitätön lauseke korvataan lainvoimaisella lausekkeella, joka on lähinnä Ehtojen tulosta ja tarkoitusta. Jos näiden Ehtojen ja Tietosuojakäytännön kohdat ovat keskenään ristiriidassa, näiden Ehtojen lausekkeet ovat ensisijaisia. Irtisanomisen jälkeen voimassa oleviksi tarkoitetut Ehtojen lausekkeet ovat lainvoimaisia myös irtisanomisen jälkeen.

14.3. Ehtojen muutokset

Suunto pidättää oikeuden muuttaa Ehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Jos Ehtoja muutetaan olennaisilta ja huomattavilta osin, Suunto ilmoittaa muutoksesta erikseen etukäteen.

Käyttäjän vastuulla on tarkistaa Ehdot säännöllisesti. Palvelun käytön jatkaminen merkitsee Ehtojen muutosten ja Palvelun muokkausten hyväksymistä.

Käyttäjä hyväksyy, että jos Suunto siirtyy toisen yhtiön omistukseen tai fuusioituu kolmanteen osapuoleen tai jos Palvelun hallinta siirretään kolmannelle osapuolelle, Suunto pidättää kaikissa näissä olosuhteissa oikeuden siirtää tai luovuttaa käyttäjän sopimuksen ja siirtää kaiken datan, esimerkiksi henkilökohtaiset tiedot, fuusion, yrityskaupan, hankinnan, siirron tai muun hallintaoikeuden muutoksen myötä kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

14.4. Linkit kolmannen osapuolen sivustoihin ja sisältöön

Suunto voi helpottaa Palvelun käytettävyyttä lisäämällä linkkejä Internet-sivustoihin, jotka kolmas osapuoli omistaa tai joita kolmas osapuoli ylläpitää ja jotka eivät kuulu Palveluun. Käyttäjän on käytävä läpi kunkin kolmannen osapuolen ylläpitämän tai omistaman sivuston säännöt ja hyväksyttävä ne ennen kyseisen sivuston käyttöä.

Käyttäjä ymmärtää, että Suunto ei voi vaikuttaa kolmannen osapuolen ylläpitämien tai omistamien sivustojen sisältöön eikä täten voi olla vastuussa kyseisten sivustojen tarjoamista palveluista, niiden julkaisemasta tai kyseisissä sivustoissa luotavasta materiaalista. Linkki kolmannen osapuolen sivustoon ei merkitse, että Suunto tukee kyseistä sivustoa tai sen tarjoamia tuotteita tai palveluja.

Käyttäjät voivat myös luoda Palveluun sellaiseen sisältöön osoittavia linkkejä, jota ei muulla tavoin ole lähetetty Palveluun. Käyttäjä hyväksyy, että Suunto ei ole vastuussa kyseisistä linkeistä.

15. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja siihen liittyvä ohjelmisto ovat kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaamia, ja tämän ilmoituksen mukaisesti Palvelun ja siihen liittyvän ohjelmiston tekijänoikeudet ovat Suunnon hallussa. Näiden Ehtojen nojalla Suunto pidättää itsellään kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut, jotka koskevat Palvelua ja kaikkia Suunnon tuotteita, ohjelmistoja ja muita ominaisuuksia, jotka käyttäjä on saanut käyttöönsä Palvelun kautta.

Suunnon tuotteiden ja palvelujen nimet ovat Suunnon tavaramerkkejä tai rekisteröityjä kauppanimiä. Muut Palvelussa mainitut tuotteiden ja yhtiöiden nimet saattavat olla niiden omistajien tavaramerkkejä tai kauppanimiä. Tämän Palvelun käyttöoikeuden ei voi tulkita myöntävän käyttäjälle epäsuorasti, estoppel-periaatteen perusteella tai muista syistä minkään Palvelussa esiintyvän tavaramerkin lisenssi- tai muuta käyttöoikeutta ilman Suunnon tai tavaramerkin ulkopuolisen omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

16. SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT JA TEKIJÄNOIKEUDET
16.1. TEKIJÄNOIKEUDET

Copyright © Suunto Oy 04/2018. Tämä Web-sivusto sisältöineen on Suunto Oy:n omaisuutta. Sivusto sisältää Suunto-tuotteisiin liittyviä tietoja, jotka on tarkoitettu vain Suunnon asiakkaiden käyttöön. Sisältöä ei saa käyttää, jaella, välittää, kopioida eikä jäljentää millään tavalla mihinkään muihin tarkoituksiin ilman Suunto Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

16.2. TAVARAMERKIT

Suunto ja Movescount ovat Suunto Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suunnon tuotteiden, toimintojen ja sisältöjen nimet ovat Suunto Oy:n rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Muut tuotteet ja yhtiöiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

Ensisijainen tavaramerkki on "SUUNTO". Tuotteiden nimet ja mainoslauseet saattavat myös olla rekisteröityjä. Kaikki tavaramerkit, rekisteröidyt tai rekisteröimättömät, ovat Suunto Oy:n omaisuutta. Yksiköillä, tytäryhtiöillä tai kolmansilla osapuolilla ei missään tapauksessa ole omistus- tai rekisteröintioikeutta.

16.3. VERKKOTUNNUKSET

Viralliset verkkotunnukset ovat www.suunto.com ja www.movescount.com. Suunto Oy pidättää oikeudet kaikkiin verkkotunnuksiin, jotka sisältävät sen tavaramerkin ”SUUNTO”.

Jos maahantuoja kokee, että suunto.com- tai movescount.com-verkkoalueiden paikalliset nimet olisivat tarpeen, Suunto Oy voi rekisteröidä kyseiset paikalliset verkkoalueen nimet, jos Suunto Oy pitää niiden rekisteröintiä mielekkäänä.

Kaikki suunto.xx-verkkotunnukset johtavat suunto.com-sivustoon ja kaikki movescount.xx-verkkotunnukset johtavat movescount.com-sivustoon. Tytäryhtiöt tai kolmannet osapuolet eivät missään olosuhteissa saa rekisteröidä itsenäisesti näiden verkkotunnusten versioita.

Suunto-tukkumyyjät, -maahantuojat ja -jälleenmyyjät voivat ylläpitää omia Web-sivustojaan sekä mainostaa ja myydä Suunnon tuotteita niiden avulla. Kyseisten sivustojen verkkotunnuksissa ei kuitenkaan saa olla nimeä Suunto tai muiden Suunnon tavaramerkkien nimiä. Suunto voi pyynnöstä ja arvioinnin perusteella lisätä linkkejä suunto.com-sivustosta kyseisiin sivustoihin. Linkit saattavat näkyä maahantuoja- ja jälleenmyyjäluetteloissa.