Autoscroll
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Gabay ng Gumagamit - 1.0

Autoscroll

I-set ang iyong relo upang awtomatikong mag-scroll sa mga display ng sport mode habang nag-eehersisyo gamit ang Autoscroll(Autoscroll).

Sa Movescount, maaari mong i-on/i-off ang Autoscroll(Autopause) para sa bawat sport mode at tukuyin kung gaano katagal ipinapakita ang mga display.

Maaari mo ring i-on/i-off ang Autoscroll(Autopause) habang nag-eehersisyo nang walang anumang epekto sa iyong mga setting sa Movescount.

Para i-on/i-off ang Autoscroll(Autopause) sa panahon ng pag-eehersisyo:

  1. Habang nasa isang sport mode ka, pindutin nang matagal ang Next para mapuntahan ang menu ng mga opsyon.
  2. Mag-scroll sa Activate(I-activate) gamit ang Light Lock at piliin gamit ang Next.
  3. Mag-scroll sa Autoscroll(Autoscroll) gamit ang Start Stop at piliin gamit ang Next.
  4. Magpapalit-palit sa naka-on/naka-off gamit ang Start Stop o Light Lock.
  5. Pindutin nang matagal ang Next upang lumabas.