Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Uživatelská příručka - 2.6

Zóny intenzity

Využívání zón intenzity při cvičení vám pomáhá při rozvoji fyzické kondice. Každá zóna intenzity zatěžuje vaše tělo jiným způsobem a cvičení v takové zóně má na vaši kondici jiné účinky. Definujeme pět různých zón s čísly od 1 (nejnižší) do 5 (nejvyšší), a to jako procentuální pásma počítaná z vaší maximální tepové frekvence (max. TF), tempa či výkonu.

Je důležité při tréninku na intenzitu pamatovat a rozumět tomu, jak byste se měli při jednotlivých intenzitách cítit. A nezapomínejte, že bez ohledu na to, jak plánujete trénovat, byste se vždy měli před cvičením rozehřát.

Pět různých zón intenzity, které hodinky Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro využívají, jsou:

Zóna 1: Snadná

Cvičení v zóně 1 je pro vaše tělo relativně snadné. Pokud jde o kondiční trénink, takto nízká intenzita je významná především při obnovovacím tréninku a pro zlepšování základní kondice, když s tréninkem právě začínáte, případně po dlouhé pauze. Každodenní pohybové aktivity jako chůze, chůze do schodů, jízda na kole do práce apod. se obvykle provádějí právě v této zóně intenzity.

Zóna 2: Střední

Cvičení v zóně 2 účinně zlepšuje vaši úroveň základní fyzické kondice. Cvičení v této intenzitě je pocitově snadné, ale při delším trvání může mít velmi vysoký tréninkový účinek. Většinu tréninku na kardiovaskulární kondici je vhodné provádět v rámci této zóny. Zlepšováním základní kondice se vytváří základ pro další cvičení a vaše tělo se připravuje na energičtější aktivity. Cvičení v této zóně o delším trvání spotřebuje hodně energie, převážně z uloženého tělesného tuku.

Zóna 3: Těžká

Cvičení v zóně 3 začíná být poměrně energické a pocitově je již poměrně obtížné. Zlepšuje vaše schopnosti pohybovat se rychle a ekonomicky. V této zóně se ve vašem těle začíná tvořit laktát, ale tělo je stále ještě schopno jej kompletně odplavovat. V této intenzitě byste však měli trénovat maximálně několikrát do týdne, protože se při něm vaše tělo dostává do značného stresu.

Zóna 4: Velmi obtížná

Cvičením v zóně 4 se vaše tělo připravuje na akce soutěžního druhu a vysokou rychlost. Tréninky v této zóně je možné provádět buď v konstantní rychlosti nebo jako intervalový trénink (kratší tréninkové fáze proložené pauzami s mírnější zátěží). Vysoce intenzivní trénink rozvíjí vaši kondici rychle a účinně, ale pokud byste jej prováděli příliš často nebo v příliš vysoké intenzitě, mohlo by dojít k přetrénování, což by pro vás mohlo znamenat nutnost delší pauzy od tréninku.

Zóna 5: Maximální

Když vaše tepová frekvence během cvičení dosáhne zóny 5, začnete trénink vnímat jako extrémně těžký. V těle se vám bude tvořit laktát rychleji, než jak se jej daří vyplavovat, a budete nuceni nejpozději po několika desítkách minut přestat. Sportovci zahrnují cvičení v této maximální intenzitě do tréninkového programu jen velmi obezřetně, sportovci pracující převážně na vylepšování kondice je nepotřebují zahrnovat vůbec.

Zóny tepové frekvence

Zóny tepové frekvence jsou definovány jako procentuální zóny podle maximální tepové frekvence (max. TF).

Běžně se max. TF vypočítává podle standardního vzorce: 220 – váš věk. Pokud znáte přesnou hodnotu své max. TF, měli byste výchozí hodnotu příslušným způsobem upravit.

Hodinky Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro používají výchozí zóny TF a zóny TF pro konkrétní aktivity. Výchozí zóny lze používat pro všechny aktivity, ale pro pokročilejší trénink můžete používat speciální zóny TF určené pro běh a jízdu na kole.

Nastavení max. TF

Nastavení maximální TF se provádí v nabídce: Trénink » Zóny intenzity » Výchozí zóny.

 1. Klepněte na max. TF (nejvyšší hodnota, bpm) nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Tažením prstu po obrazovce nahoru nebo dolů nebo stisknutím pravého horního nebo pravého spodního tlačítka vyberte novou max. TF.

Default Max HR

 1. Klepněte na vybranou možnost nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Zobrazení zón TF opustíte tažením prstu doprava nebo přidržením prostředního tlačítka.
POZNÁMKA:

Maximální TF můžete také nastavit v nastavení: Obecné » Osobní.

Nastavení výchozích zón TF

Nastavení výchozích zón TF se provádí v nabídce: Trénink » Zóny intenzity » Výchozí zóny.

 1. Posuňte se nahoru/dolů a po zvýraznění zóny TF, kterou chcete změnit, klepněte na obrazovku nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Tažením prstu po obrazovce nahoru nebo dolů nebo stisknutím pravého horního nebo pravého spodního tlačítka vyberte novou zónu TF.

Default HR zone

 1. Klepněte na vybranou možnost nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Zobrazení zón TF opustíte tažením prstu doprava nebo přidržením prostředního tlačítka.

  POZNÁMKA:

  Výběrem možnosti Reset při zobrazení zón TF se provede resetování zón TF na výchozí hodnotu.

Nastavení zón TF pro konkrétní aktivity

Nastavení zón TF pro konkrétní aktivity se provádí v nabídce: Trénink » Zóny intenzity » Pokročilé zóny.

 1. Klepněte na aktivitu (běh nebo jízda na kole), kterou chcete upravit, případně po jejím zvýraznění stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Zóny TF můžete zapínat/vypínat stisknutím prostředního tlačítka.
 3. Posuňte se nahoru/dolů a po zvýraznění zóny TF, kterou chcete změnit, klepněte na obrazovku nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 4. Tažením prstu po obrazovce nahoru nebo stisknutím pravého horního nebo pravého spodního tlačítka vyberte novou zónu TF.

Advanced HR Zone

 1. Klepněte na vybranou možnost nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Zobrazení zón TF opustíte tažením prstu doprava nebo přidržením prostředního tlačítka.

Používání zón TF při cvičení

Když zaznamenáváte cvičení (viz Záznam cvičení) a máte zvolenou tepovou frekvenci jako cíl intenzity (viz Používání cílů při cvičení), zobrazí se kolem vnějšího okraje displeje sportovního režimu indikátor zón TF rozdělený do pěti sekcí (u všech sportovních režimů, které podporují TF). Rozsvícením příslušné sekce měřidlo indikuje, ve které zóně TF v daném okamžiku trénujete. Malá šipka na měřidle indikuje, kde se přesně v rámci příslušné zóny nacházíte.

Zone gauge

Vaše hodinky vás upozorní, když se dostanete do zvolené cílové zóny. Pokud se během cvičení vaše tepová frekvence dostane mimo zvolenou cílovou zónu, hodinky vás budou vyzývat ke zrychlení či zpomalení.

Guidance SpeedUp Spartan

Kromě toho existuje na výchozím displeji sportovního režimu i speciální displej pro zóny TF. Na displeji zón se zobrazuje aktuální zóna TF v prostředním poli a dále údaj o tom, jak dlouho v příslušné zóně jste a jak vzdáleni (v počtu tepů za minutu) jste od nejbližších zón směrem nahoru nebo dolů. Zónu TF, v níž právě trénujete, indikuje také barva pozadí na liště.

Zone display

V souhrnu cvičení se zobrazí rozpis, kolik času jste v jednotlivých zónách během cvičení strávili.

Tempové zóny

Tempové zóny fungují přesně jako zóny TF, ale intenzita tréninku bude vycházet z tempa a nikoli z tepové frekvence. Tempové zóny se zobrazují jako metrická nebo imperiální hodnota, záleží na nastavení.

V hodinkách Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro je předvoleno pět tempových zón, které máte k dispozici k použití, případně si můžete definovat vlastní.

Tempové zóny jsou k dispozici pro běh a jízdu na kole.

Nastavení tempových zón

Nastavení tempových zón pro konkrétní aktivity se provádí v nabídce: Trénink » Zóny intenzity » Pokročilé zóny.

 1. Klepněte na možnost Běh nebo Jízda na kole nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Tempovou zónu vyberte tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka.
 3. Tempovou zónu, kterou chcete změnit, vyhledejte tažením prstu nahoru/dolů nebo stisknutím horního nebo spodního tlačítka, po jejím zvýraznění ji vyberte stisknutím prostředního tlačítka.
 4. Tažením prstu nahoru/dolů nebo stisknutím horního nebo spodního tlačítka vyberte novou tempovou zónu.

  Advanced PaceZones

 5. Stisknutím prostředního tlačítka vyberte novou hodnotu tempové zóny.

 6. Zobrazení tempových zón opusťte tažením prstu doprava nebo přidržením prostředního tlačítka.

Používání tempových zón při cvičení

Když zaznamenáváte cvičení (viz Záznam cvičení) a máte jako cíl intenzity zvolené tempo (viz Používání cílů při cvičení), zobrazí se indikátor tempové zóny rozdělený do pěti sekcí. Těchto pět sekcí se zobrazuje kolem vnějšího okraje displeje sportovního režimu. Indikátor zvýrazněním příslušné sekce znázorňuje, kterou tempovou zónu máte zvolenou jako cíl intenzity. Malá šipka na měřidle indikuje, kde se přesně v rámci příslušné zóny nacházíte.

Zone gauge

Vaše hodinky vás upozorní, když se dostanete do zvolené cílové zóny. Pokud se během cvičení vaše tempo dostane mimo zvolenou cílovou zónu, hodinky vás budou vyzývat ke zrychlení či zpomalení.

Guidance SpeedUp Spartan

Kromě toho existuje na výchozím displeji sportovního režimu i speciální displej pro tempové zóny. Na displeji zón se zobrazuje aktuální tempová zóna v prostředním poli a dále údaj o tom, jak dlouho v příslušné zóně jste a jak jste tempem vzdáleni od nejbližších zón směrem nahoru i dolů. Prostřední pruh se také rozsvítí, když trénujete ve správné tempové zóně.

ZoneDisplay Pace Spartan

V souhrnu cvičení se zobrazí rozpis, kolik času jste v jednotlivých zónách během cvičení strávili.

Zóny výkonu

Měřič výkonu měří fyzické úsilí vynaložené na provádění určité aktivity. Toto úsilí se měří ve wattech. Hlavní výhodou, kterou vám měřič výkonu přináší, je přesnost. Měřič výkonu vám odhalí, jakou námahu skutečně vynakládáte a jaký výkon produkujete. Také je analýzou hodnot ve wattech snadnější sledovat vlastní pokroky.

Výkonové zóny vám mohou pomoci trénovat ve správném výkonovém vymezení.

V hodinkách Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro je předvoleno pět výkonových zón, které máte k dispozici k použití, případně si můžete definovat vlastní.

Výkonové zóny jsou k dispozici ve všech výchozích sportovních režimech pro jízdu na kole, na cyklotrenažeru a na horském kole. Chcete-li používat výkonové zóny při běhu nebo terénním běhu, je třeba použít speciální „výkonové“ sportovní režimy. Máte-li zájem používat výkonové zóny s vlastními sportovní režimy, ujistěte se, že příslušný režim používá Power POD.

Nastavení výkonových zón pro konkrétní aktivity

Nastavení výkonových zón pro konkrétní aktivity se provádí v nabídce: Trénink » Zóny intenzity » Pokročilé zóny.

 1. Klepněte na aktivitu (běh nebo jízda na kole), kterou chcete upravit, případně po jejím zvýraznění stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Výkonovou zónu vyberte tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka.
 3. Výkonovou zónu, kterou chcete upravit, vyberte tažením prstu nahoru/dolů nebo stisknutím horního nebo spodního tlačítka.
 4. Tažením prstu nahoru/dolů nebo stisknutím horního nebo spodního tlačítka vyberte novou výkonovou zónu.

  Advanced PowerZones

 5. Stisknutím prostředního tlačítka vyberte novou hodnotu výkonu.

 6. Zobrazení výkonových zón opusťte tažením prstu doprava nebo přidržením prostředního tlačítka.

Používání výkonových zón při cvičení

Chcete-li při cvičení používat výkonové zóny, musíte mít s hodinkami spárované zařízení Power POD, viz Párování zařízení POD a snímačů.

Když zaznamenáváte cvičení (viz Záznam cvičení) a máte jako cíl intenzity zvolený výkon (viz Používání cílů při cvičení), zobrazí se indikátor výkonové zóny rozdělený do pěti sekcí. Těchto pět sekcí se zobrazuje kolem vnějšího okraje displeje sportovního režimu. Indikátor zvýrazněním příslušné sekce znázorňuje, kterou výkonovou zónu máte zvolenou jako cíl intenzity. Malá šipka na měřidle indikuje, kde se přesně v rámci příslušné zóny nacházíte.

Zone gauge

Vaše hodinky vás upozorní, když se dostanete do zvolené cílové zóny. Pokud se během cvičení váš výkon dostane mimo zvolenou cílovou zónu, hodinky vás budou vyzývat ke zrychlení či zpomalení.

Guidance SpeedUp Spartan

Kromě toho existuje na výchozím displeji sportovního režimu i speciální displej pro výkonové zóny. Na displeji zón se zobrazuje aktuální výkonová zóna v prostředním poli a dále údaj o tom, jak dlouho v příslušné zóně jste a jak jste výkonem vzdáleni od nejbližších zón směrem nahoru i dolů. Prostřední pruh se také rozsvítí, když trénujete ve správné tempové zóně.

ZoneDisplay Power Spartan

V souhrnu cvičení se zobrazí rozpis, kolik času jste v jednotlivých zónách během cvičení strávili.

Table of Content