Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Uporabniški priročnik

Prejemanje obvestil na uro

Ura lahko prikazuje tudi vsa sporočila, klice ali obvestila, ki jih prejmete na telefon.

Ogled novih obvestil
Nastavitev obvestil
Sprejemanje ali zavrnitev klica
Odgovarjanje na sporočilo s sistemom Android
Izbira obvestil, ki jih želite prikazovati na uri
Začasno utišanje obvestil
Imate težave s prejemanjem obvestil?

Ogled novih obvestil

wear-os-new-notification

Ko prejmete novo obvestilo, ura zavibrira in za nekaj sekund prikaže obvestilo.

 • Tapnite obvestilo in se pomaknite navzdol, da preberete celotno obvestilo.
 • Podrsnite desno, da opustite obvestilo.

Nastavitev obvestil

wear-os-notification-stream

Če se ne odzovete na obvestilo, ko prispe, se sporočilo shrani v tok obvestil. Majhen krog na dnu številčnice opozarja, da imate novo obvestilo.

 • Ko ste na številčnici, podrsnite navzgor, da prelistate obvestila.
 • Tapnite sporočilo, da ga razširite, preberete in se nanj odzovete.
 • Podrsnite levo ali desno, da opustite obvestilo.
 • Če želite počistiti vsa obvestila, podrsnite na dno toka obvestil in izberite Clear all.

Sprejemanje ali zavrnitev klica

wear-os-incoming-call

Če prejmete klic na telefon, se bo na uri prikazalo obvestilo o dohodnem klicu. Na klic se sicer lahko odzovete z ure, vendar morate dejanski pogovor opraviti s telefonom.

 • Podrsnite levo ali tapnite zeleni telefon, da odgovorite na klic.
 • Podrsnite desno ali tapnite rdeči telefon, da zavrnete klic.
 • Če želite klic zavrniti s kratkim sporočilom, tapnite More » Send message, nato pa izberite eno od predpripravljenih kratkih sporočil.

Odgovarjanje na sporočilo s sistemom Android

wear-os-reply-to-message

Če je ura seznanjena s telefonom Android, lahko z uro tudi odgovarjate na sporočila.

 1. Pomaknite se navzdol do konca sporočila.
 2. Tapnite ReplyReply icon Wear OS.
 3. Možnosti: tapnite mikrofon za narekovanje sporočila, izberite tipkovnico ali čustveni simbol ali pa se pomaknite navzdol za izbiro predpripravljenih kratkih sporočil.
 4. Ko bo sporočilo poslano, se bo na uri prikazala kljukica.

Izbira obvestil, ki jih želite prikazovati na uri

Če želite, lahko prenehate prejemati obvestila določenih aplikacij.

 1. Ko ste na številčnici, podrsnite navzdol z vrha zaslona.
 2. Pojdite na SettingsSettings icon Wear OS » Apps & notifications.
 3. Tapnite App notifications.
 4. Izberite aplikacije, za katere ne želite prejemati obvestil.
OPOMBA:

Nastavitve obvestil lahko spreminjate tudi v aplikaciji Wear OS by Google na telefonu.

Začasno utišanje obvestil

 1. Ko ste na številčnici, podrsnite navzdol z vrha zaslona.
 2. Tapnite Do not disturbDoNotDisturb icon Wear OS.

Ko je možnost Do not disturb vklopljena in prispe obvestilo, ura ne bo zavibrirala ali prikazala obvestila, kljub temu pa si lahko obvestilo ogledate v svojem toku obvestil.

Imate težave s prejemanjem obvestil?

 • Preverite, ali je ura povezana z aplikacijo Wear OS by Google na vašem telefonu.
 • Preverite, ali je telefon povezan z internetom.
 • Preverite, ali je možnost Do not disturb na uri aktivirana.
 • Preverite, ali ste morda izklopili obvestila za določene aplikacije.
 • Preverite, ali prejemate obvestila na svoj telefon.
 • Preverite, ali je ura pravilno seznanjena s telefonom.

Table of Content