Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Uporabniški priročnik - 2.1

Kompas

Suunto Traverse ima digitalni kompas, ki omogoča orientacijo glede na magnetni sever. Kompas s kompenzacijo nagiba omogoča pravilne odčitke, tudi če ni vodoravno poravnan.

Zaslon kompasa lahko prikažete/skrijete v začetnem meniju v DISPLAYS (ZASLONI) » Compass (Kompas).

Privzeti zaslon kompasa vključuje naslednje informacije:

 • srednja vrstica: smer kompasa v stopinjah;
 • spodnja vrstica: pritisnite VIEW za prikaz trenutnega časa, kardinalne smeri ali praznega zaslona (brez vrednosti).

compass Traverse

Prikaz informacij kompasa lahko spremenite v meniju z možnostmi General (Splošno) » Formats (Oblike zapisa) » Compass unit (Kompas). Izberite primarno vrednost, ki je prikazana v sredini kompasa: stopinje, milje ali kardinalne smeri.

Kompas čez eno minuto preklopi v način varčevanja z energijo. Znova ga vklopite s tipko START.

Umerjanje kompasa

Pred prvo uporabo morate kompas najprej umeriti. Obračajte in nagibajte uro v različnih smereh, dokler ne zapiska, kar pomeni, da je umerjanje končano.

calibrating compass

Če je umerjanje uspelo, se prikaže besedilo Calibration successful (Umerjanje uspelo). Če umerjanje ne uspe, se prikaže besedilo Calibration failed (Umerjanje ni uspelo). Če želite poskusiti znova, pritisnite tipko START.

Če ste kompas že umerili in ga želite umeriti znova, lahko umerjanje zaženete ročno.

Kako ročno začeti umerjanje kompasa:

 1. Pridržite tipko NEXT, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pomaknite se na možnost NAVIGATION (NAVIGACIJA) s tipko START in jo odprite s tipko NEXT.
 3. Pomaknite se na možnost Settings (Nastavitve) s tipko LIGHT in jo izberite s tipko NEXT.
 4. Pomaknite se na možnost Compass (Kompas) s tipko LIGHT in jo izberite s tipko NEXT.
 5. Pritisnite tipko NEXT, da izberete možnost Calibration (Umerjanje).

Nastavitev deklinacije

Nastavite natančno vrednost deklinacije, da zagotovite pravilne odčitke kompasa.

Papirnati zemljevidi kažejo pravi sever. Kompasi pa kažejo magnetni sever – območje nad Zemljo, kamor jih vleče njeno magnetno polje. Ker magnetni in pravi sever nista na istem mestu, morate nastaviti deklinacijo kompasa. Deklinacija je kot med magnetnim in pravim severom.

Vrednost deklinacije je navedena na večini zemljevidov. Mesto magnetnega severa se spremeni vsako leto, zato lahko najtočnejše in najsodobnejše vrednosti deklinacije dobite v internetu (npr. www.magnetic-declination.com).

V nasprotju s tem so orientacijski zemljevidi narisani glede na magnetni sever. To pomeni, da morate pri uporabi orientacijskih zemljevidov izklopiti popravek deklinacije, tako da vrednost deklinacije nastavite na 0 stopinj.

Kako nastaviti vrednost deklinacije:

 1. Pridržite tipko NEXT, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pomaknite se na možnost NAVIGATION (NAVIGACIJA) s tipko START in jo odprite s tipko NEXT.
 3. Pomaknite se na možnost Settings (Nastavitve) s tipko LIGHT in jo izberite s tipko NEXT.
 4. Pomaknite se na možnost Compass (Kompas) s tipko LIGHT in jo izberite s tipko NEXT.
 5. Pomaknite se na možnost Declination (Deklinacija) s tipko LIGHT in jo izberite s tipko NEXT.
 6. Izklopite deklinacijo, tako da izberete -- (–), ali pa izberite W (W) (zahod) ali E (E) (vzhod). Nastavite vrednost deklinacije s tipkama START in LIGHT.

setting declination Traverse

 1. Pritisnite tipko NEXT, da sprejmete nastavitev.
NASVET:

Navigacijski meni in nastavitve kompasa lahko odprete tudi s tipko START med samo navigacijo.

Nastavitev zaklepanja azimuta

Smer do cilja glede na sever lahko označite s funkcijo zaklepanja azimuta.

Kako zakleniti azimut:

 1. Uro z vklopljenim kompasom držite pred seboj in se obrnite proti cilju.
 2. Pritisnite tipko BACK LAP, da stopinje, prikazane na uri, zaklenete kot izbrani azimut.
 3. Prazen trikotnik označuje zaklenjeni azimut glede na kazalnik severa (poln trikotnik).
 4. Če želite počistiti zaklepanje azimuta, pritisnite tipko BACK LAP.

setting bearing lock Traverse

OPOMBA:

Kadar kompas uporabljate med beleženjem dejavnosti, lahko tipko BACK LAP uporabljate samo za zaklepanje in brisanje azimuta. Če želite s tipko BACK LAP izmeriti čas kroga, zapustite prikaz kompasa.

Table of Content