Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Uporabniški priročnik - 2.1

Navigacija s sistemom GPS

Suunto Traverse uporablja Global Positioning System (GPS) za ugotavljanje vaše trenutne lokacije. Sistem GPS uporablja nabor satelitov, ki krožijo okoli Zemlje na nadmorski višini 20.000 km s hitrostjo 4 km/s.

Sprejemnik GPS, vgrajen v uri Suunto Traverse, je optimiziran za zapestno uporabo in sprejema podatke zelo širokokotno.

Sprejemanje signala GPS

Suunto Traverse samodejno vklopi sistem GPS, ko izberete športni način s funkcijo GPS, ugotovite svojo lokacijo ali začnete navigacijo.

GPS signal strength Ambit3

OPOMBA:

Ko prvič vklopite GPS ali če ga dolgo niste uporabljali, bo morda trajalo dlje kot običajno, da bo ura pridobila lokacijo GPS. Naslednji zagoni sistema GPS bodo hitrejši.

NASVET:

Če želite skrajšati čas zagona sistema GPS, držite uro pri miru in obrnjeno navzgor. Pri tem morate biti na odprtem območju z neoviranim pogledom na nebo.

NASVET:

Redno sinhronizirajte uro Suunto Traverse s storitvijo Suunto Movescount, da pridobite najnovejše podatke o satelitskih orbitah. S tem se zmanjša čas, potreben za pridobitev popravka GPS, točnost sledenja pa se izboljša.

Odpravljanje težav: Ni signala GPS

 • Del ure s sprejemnikom GPS usmerite navzgor, da bo signal čim boljši. Najboljši signal lahko sprejmete na odprtem, kjer ni ovir med uro in nebom.
 • Sprejemnik GPS ponavadi dobro deluje v šotorih in podobnih prostorih s tanko prevleko. Vendar pa lahko predmeti, stavbe, gosto rastje ali oblačno vreme zmanjšajo kakovost sprejema signala GPS.
 • Signal GPS ne prodira skozi trdne strukture ali vodo. Sistema GPS zato ne poskušajte vklopiti v notranjosti stavb, v jamah ali pod vodo.

Mreže GPS in oblike zapisa položaja

Mreže so črte na zemljevidu, ki določajo koordinatni sistem, uporabljen na zemljevidu.

Oblika zapisa položaja je način, kako je položaj sprejemnika GPS prikazan na uri. Vse oblike zapisa se nanašajo na isto lokacijo, vendar jo izražajo na različne načine. Obliko zapisa položaja lahko spreminjate v nastavitvah ure v meniju z možnostmi GENERAL (SPLOŠNO) » Formats (Oblike zapisa) » Position format (Oblika zapisa položaja).

Izbirate lahko med naslednjimi mrežami in oblikami zapisa:

 • zemljepisna širina/dolžina je najpogosteje uporabljena mreža in ima tri različne oblike zapisov:
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
 • UTM (Universal Transverse Mercator) ponuja dvodimenzionalni vodoraven prikaz položaja.
 • MGRS (Military Grid Reference System) je razširitev UTM in je sestavljen iz označevalnika območja mreže, 100.000-metrskega kvadratnega označevalnika in numerične lokacije.

Suunto Traverse podpira tudi naslednje lokalne mreže:

 • British (BNG) (Britanska (BNG))
 • Finnish (ETRS-TM35FIN) (Finska (ETRS-TM35FIN))
 • Finnish (KKJ) (Finska (KKJ))
 • Irish (IG) (Irska (IG))
 • Swedish (RT90) (Švedska (RT90))
 • Swiss (CH1903) (Švicarska (CH1903))
 • UTM NAD27 Alaska (UTM NAD27 Aljaska)
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (Nova Zelandija)
OPOMBA:

Nekaterih mrež ni mogoče uporabljati na območjih severno od 84° N in južno od 80° S oziroma zunaj držav, katerim so namenjene.

Natančnost sistema GPS in varčevanje z energijo

Pri prilagajanju športnih načinov lahko v nastavitvi natančnosti sistema GPS v storitvi Suunto Movescount določite interval ugotavljanja položaja GPS. Krajši kot je interval, višja bo natančnost med beleženjem.

S podaljšanjem intervala in zmanjšanjem natančnosti lahko podaljšate trajanje baterije.

Možnosti za natančnost sistema GPS so:

 • Best (Najboljša): interval ugotavljanja položaja 1 s, največja poraba energije
 • Good (Dobra): interval ugotavljanja položaja 5 s, zmerna poraba energije
 • OK (Zadostna): interval ugotavljanja položaja 60 s, najmanjša poraba energije
 • Off (Izklopljeno): brez ugotavljanja položaja GPS

Prednastavljeno natančnost sistema GPS izbranega športnega načina lahko po potrebi prilagodite samo med beleženjem in navigiranjem. Če na primer opazite, da je baterija skoraj prazna, lahko spremenite to nastavitev, da podaljšate trajanje baterije.

Natančnost sistema GPS prilagodite v začetnem meniju v NAVIGATION (NAVIGACIJA) » Settings (Nastavitve) » GPS accuracy (Natančnost sistema GPS).

GPS in GLONASS

Suunto Traverse za ugotavljanje lokacije uporablja sistem Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS lahko uporablja signal satelitov GPS in GLONASS.

Privzeto ura išče le signal sistema GPS. V nekaterih primerih in na nekaterih lokacijah po svetu lahko signal GLONASS izboljša natančnost ugotavljanja lokacije. Vendar pa upoštevajte, da uporaba sistema GLONASS porablja več energije baterije, kot če bi uporabljali samo sistem GPS.

GLONASS lahko vklopite in izklopite kadar koli, tudi med beleženjem dejavnosti.

Vklop in izklop sistema GLONASS:

 1. Pridržite tipko NEXT, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pomaknite se na možnost NAVIGATION (NAVIGACIJA) s tipko START in jo izberite s tipko NEXT.
 3. Pomaknite se na možnost Settings (Nastavitve) s tipko LIGHT in jo izberite s tipko NEXT.
 4. Pomaknite se na možnost GNSS s tipko START in jo izberite s tipko NEXT.
 5. Če želite vklopiti GLONASS, izberite GPS & GLONASS (GPS in GLONASS). Če je GLONASS že vklopljen, ga lahko izklopite z možnostjo GPS.
 6. Pridržite tipko NEXT, da zapustite meni.
OPOMBA:

GLONASS se uporablja le, če je natančnost sistema GPS nastavljena na največjo. (Glejte Natančnost sistema GPS in varčevanje z energijo).

Table of Content